1. Høy ytelse under ekstreme forhold

ECOi EX kan fortsatt brukes ved 100 % kapasitet når utendørstemperaturen er så høy som 43 °C.
Denne egenskapen for høy effekt gjør det mulig med pålitelig drift også under svært høye temperaturforhold.
Utprøvd pålitelighet også under høye og lave temperaturforhold

ECOi EX, som er konstruert for å være robust nok til å motstå ekstrem varme, sørger for pålitelig kjøling over et lengre driftsområde opptil 52 °C, og varming også ved minus -25 °C.

A: Driftsforhold for kjøling
B: Driftsforhold for oppvarming

Kjøling: Utendørs lufttemperatur (°C DB). Oppvarming: Utendørs lufttemperatur (°C WB).
Varmekapasitet (kW)
Ekstremt høy kapasitet ved -20 °C and og unik oppvarmingskapasitet ved -25 °C

*Utendørs lufttemperatur (°C WB).

Utendørsenhet med lang varighet
Behandlet for å motstå korrosjon for stor grad av motstand mot rust og salt luft, noe som sørger for lang levetid.

Spesialbeskyttede deler
1. Skruer
2. Kretskort
3. Koblingsskap
4. Ytre karosseri
5. Oljeseparator for akkumulator og mottakertank
6. Varmeveksler (Bluefin-kondensator)

Merk: Velger du denne enheten, eliminerer du ikke fullstendig muligheten for rustutvikling. Hvis du vil ha informasjon om enhetsinstallasjon og vedlikehold, kan du kontakte en autorisert forhandler.
Komplett utvalgt av Bluefin EX
Optimalisert og nydesignet varmeveksler for bedre overflateområde med tredobbel overflate*
Den nye varmeveksleren har en konstruksjon med tredobbel overflate. Sammenlignet med de nåværende modellenes konstruksjon med todelt overflate, er det ingen romoppdeling og varmevekslingsområdet er større. Dessuten øker det høyst effektive røropplegget varmevekslerens ytelse med 5 %.

* For 8- og 10 HP-enheten har varmeveksleren 2-raders konstruksjon.
Ekstreme omgivelsesforhold utendørs
Inkludert Bluefin i en nydesignet varmeveksler som forbedrer effektiviteten, særlig i marine miljøer.
Et silikonbelagt PCB (kretskort) beskytter enheten mot å bli ødelagt av miljøfaktorer som fukt og støv.
Høy sikkerhetsdrift ved stopp!
Automatisk reservedrift. Sikrer oppvarming og kjøling
Det er mulig for systemet å fortsette å fungere, selv om kompressorene, viftemotoren og temperatursensoren er skadet (selv når kompressoren streiker i en enkel enhet som inneholder 2 kompressorer).

Viftemotorskade
Kompressorskade
Temperatursensor-skade
Systemet vil fremdeles drive opp til 25 % av de tilkoblede innendørsenhetene
Systemet vil ikke stoppe når opp til 25 % av innendørsenhetene har strømforsyningsbrudd når de er i PÅ-modus.

Feilmeldingen "E06" blir ignorert