Hva koster en varmepumpe?

Å kjøpe en varmepumpe er en lønnsom investering, og hvor mye det skulle koste for akkurat deg, avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Du skal ikke legge for stor vekt på prisen, men alltid sammenligne hvor store besparelser varmepumpen vil medføre.

En luftvarmepumpe er først og fremst ment som et tillegg til eksisterende varmekilder, og den er som regel det billigste alternativet. Modeller i mellomklassen ligger på 20 000–25 000 kroner inkludert standardinstallering. En luft/vann-varmepumpe derimot, er en noe større investering fordi den også varmer opp vann, elementer og gulvvarme i huset. Disse kan også kobles til et eksisterende sentralvarmesystem, og på den måten senke installasjonskostnadene. En luft/vann-varmepumpe ligger på cirka 100 000–150 000 kroner for en modell i mellomklassen inkludert standardinstallering. Tenk på at prisene ovenfor er gjennomsnittpriser og at kostnaden for akkurat din installasjon kan bli lavere eller høyere. En nøyaktig pris får du av installatøren/forhandleren.
Her kan du lese mer om hvilke faktorer som påvirker prisen:
  • Behov og ønskemål om modell – hva trenger du? Hvor stort hus har du, og er det noen spesiell modell som passer ditt hus best? Hvilken kapasitet trenger du? Rekker det med bare én innedel i huset? Hvilke ekstrafunksjoner trenger du?
  • Installering – hvor komplisert er installasjonen? Er det et helt nytt system som skal installeres eller er det kun et tillegg til eksisterende varmesystem?
  • Fjernstyring – fjernstyring kan være bra hvis du for eksempel har en luftvarmepumpe på hytta og vil sette på varmen slik at hytta er varm og klar når du kommer dit.
  • Geografisk område – hvor i landet bor du? Kostnaden for installering kan variere avhengig av hvor du bor. Effektbehovet kan også påvirkes av det geografiske området. 

Varmepumpe pris - Hva inngår i prisen?
For å kunne sammenligne forskjellige priser på en korrekt måte, er det viktig at du sammenligner «epler med epler». Følgende deler må tas med i beregningen for å få frem den totale kostnaden:
  • Varmepumpen
  • Eventuelle tilbehør
  • Garanti
  • Installering – oppdelt på arbeidskostnad og installasjonsmaterialet.

Hvordan vet du at varmepumpen blir en lønnsom investering?

For å kunne avgjøre hvilken varmepumpe som er den beste investeringen, kan du ikke bare se på prisen ved kjøpstilfellet. Kostnadene etter installeringen er minst like viktige. En billig varmepumpe med lav effektivitet, er sannsynligvis en dårligere investering på noen års sikt sammenlignet med en litt dyrere varmepumpe med høyere effektivitet. 

Det er alltid en god idé å gjøre en kalkyle basert på energiforbruket og forutsetningene i hvert enkelt hus, for å vite hvilket alternativ som passer best og som gir den høyeste besparelsen.

For en nøyaktig beregning, bør du snakke med installatøren/forhandleren.