Hydromodul for ECOi. Vann ved 45 °C

Denne hydromodulen produserer varmtvann ved å bruke spillvarme som gjenvinnes fra en standard innedel for klimaanlegg i kjølemodus
Varmegjenvinningen gjør hele systemet energieffektivt og gir det en fordel i vurderingsmetoder for bærekraft, for eksempel BREEAM-NOR.
Koble hydromodulen til VRF-systemet sammen med andre innedeler.

Tekniske detaljer
  • Bare med 3-rørs utedeler i ECOi MF2 6N-serien
  • Fjernkontrollen CZ-RTC5B kan brukes både med ECOi- og PACi-innedeler med DX-konvektor

Kontrollfunksjon for hydromodul / CZ-RTC5B
  • CZ-RTC5B er en oppdatert versjon av CZ-RTC3. Den kan brukes både for hydromodul og vanlig innedel. CZ-RTC5B kontrollerer hvilken type enhet som er tilkoblet, og bytter automatisk hydromodul- eller klimaanleggstil i displayet
  • Driftsmodus for hydromodulstil kan angis som startinnstilling for systemet fra tankmodus eller klimaanleggsmodus
Grunnleggende prinsipper og fordeler
Hydromodulen produserer varmtvann ved å bruke spillvarme som gjenvinnes fra en standard innedel for klimaanlegg i kjølemodus.
Varmegjenvinningen gjør hele systemet energieffektivt og gir det en fordel i vurderingsmetoder for bærekraft, for eksempel BREEAM-NOR.

Oversikt: Hydromodul i VRF-system
  • Flere hydromodultilkoblinger i samme krets er mulig
  • Hver modul kan settes i egen driftsmodus, enten modus for varmtvannstilførsel eller modus for romoppvarming (en hydromodul kan bare være i én modus om gangen)
  • 3-rørs magnetventil er nødvendig for hver innedel og hydromodul
 
1. 3-rørs utedeler i ECOi MF2 6N-serien. 2. Varmegjenvinning fra standard innedeler. 3. Kjøling. 4. Kjøling. 5. Innedeler. 6. Varmtvannstilførsel. 7. Maks. 65 °C (med elektrisk varmeelement). Vannoppvarming. 8. Maks. 45 °C romoppvarming. 9. Hydromodul

* Kaldtvann er også tilgjengelig.