Hydrokit for ECOi. Vann ved 45 °C

Hydrokit-modulen leverer varmt vann ved å bruke spillvarme som er gjenvunnet fra en standard innendørs klimaanleggsenhet i kjølemodus
Hele systemet yter høy energieffektivitet med denne varmegjenvinningsdriften, og det gir en fordel mht. miljøvennlighetsklassifisering (f.eks. Storbritannias BREEAM).
Koble Hydrokit til VRF-systemet, sammen med andre innendørsenheter.

Teknisk fokus
  • Kun med 3-rørs ECOi MF2 6N-serie utendørsenheter
  • Fjernkontrollen CZ‑RTC5B er vanlig for bruk med DX-spole-innendørsenheter ECOi og PACi

Hydrokit kontrollfunksjon / CZ‑RTC5B
  • CZ‑RTC5B er en oppdatert versjon av CZ-RTC3. Den kan brukes for hydrokit og også vanlig innendørsenhet. CZ‑RTC5B kontrollerer typen av tilkoblet enhet og veksler automatisk skjermbildetype for hydrokit eller klimaanlegg
  • Driftsmodus for hydrokit-stil skal stilles inn ved første systeminnstilling fra følgende moduser: tank- eller luftkondisjoneringsmodus
Grunnprinsipper og fordeler
Hydrokit-modulen leverer varmt vann ved å bruke spillvarme som er gjenvunnet fra en standard innendørs luftkondisjoneringsenhet i kjølemodus.
Hele systemet yter høy energieffektivitet med denne varmegjenvinningsdriften, og det gir en fordel mht. miljøvennlighetsklassifisering (f.eks. Storbritannias BREEAM).

Oversikt: hydromodul i VRF-system
  • Flere hydromodultilkoblinger er mulig i samme krets
  • Hver modul kan stilles inn til forskjellig driftsmodus, modus for enten varmtvannsforsyning eller romoppvarming (begge driftsmoduser kan ikke stilles inn til 1 hydromodul)
  • 3-rørs kontrollmagnetventilsett er nødvendig for hver innendørsenhet og hydromodul
Empty
1. 3-rørs ECOi MF2 6N-serie utendørsenhet. 2. Varmegjenvinning fra standard innendørsenheter. 3. Kjøling. 4. Kjøling. 5. Innendørsenheter. 6. Varmtvannsforsyning. 7. Maks. 65 °C (med Ø-varmeapparat). Vannoppvarming. 8. Maks. 45 °C rom-oppvarming. 9. Hydromodul

* Kaldt vann også tilgjengelig.