Tilleggsinformasjon

Nytt solenoidventil-sett
Drift med oljegjenvinning gir mer stabil komfort ved kontroll av luftkondisjoneringen.

1. 3-rørs kontroll solenoidventil-sett CZ-P56HR3: Opptil 5,6 kW CZ-P160HR3: Fra 5,7 til 16 kW KIT-P56HR3: (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2) KIT-P160HR3: (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

2. 3-rørs kontroll PCB 3-rørs kontroll PCB CZ-CAPE2*. Må legges til CZ-P56HR3 ELLER CZ-P160HR3.
* For veggmontert.
Ventilstørrelser
1. Væskerør ID9,52 / Inntaksrør ID15,88
2. Hengekrok
3. 9P-koblingsstykke
4. Gummislangekabel (5 m)
5. Væskerør 160-type: ID9,52 / 56-Type: ID6,35
6. Utladningsrør ID12,7
7. Frontside
8. Gassrør: 160-type: ID15,88 / 56-Type: ID12,7
9. Servicedeksel