Nye elektrostatiske forstøvede vannpartikler i nanostørrelse, nanoe™, som forbedrer luftkvaliteten

Dokumenterte fordeler ved elektrostatiske forstøvede vannpartikler, nanoe™, gjennom eksperimenter
Fordelene er mange, fra å bidra til å forhindre visse virus, bakterier, mugg og allergener, til å gi huden fuktighet. Eksperimenter utført ved universiteter og forskningsinstitusjoner har dokumentert effektene til nanoe™.

nanoe™ er elektrostatiske forstøvede vannpartikler i nanostørrelse, med rikelig med OH-radikaler.
Dens effektivitet mht. bakterieforhindring avhenger av antallet OH-radikaler, som genereres med en hastighet på 480 milliarder per sekund.
A: Vann
B: OH-radikal
C: Elektron

Forhindring av virus/bakterier/pollen
D. Luftbårne. Hemmer 99,9 % av visse bakterier og viruser i luften.
E: nanoe™ angriper mikroorganismer.
F: nanoe™-finpartikler frigjøres fra generatoren.
G. Klebende. Forhindrer 99,9 % av bakterier, virus, pollen og mugg i tekstilelementer. Deodoriserer også lukt inne.

Karakteristikker ved nanoe™-teknologi

1. Lang levetid
6 ganger lenger livsløp enn negative ioner generelt.
nanoe™ inneholder omtrent 1000 ganger mer fuktighet enn negative ioner generelt. Ettersom det rommes i vannpartikler, har det et lenger livsløp og har evnen til å spres i lenger utstrekning.
2. Oppstår av vann
nanoe™ kommer fra kondensert fuktighet i luften slik at vannpåfylling for nanoe™-generasjonen ikke er nødvendig.
3. Mikroskopisk skala
Med bare én milliarddel av størrelsen til en damppartikkel, er nanoe™ mye mindre enn damp, og kan trenge dypt inn i tekstiler for å deodorisere.

* 1 nm (nanometer) = en milliarddel meter
Sammenligning av fordeling i rommet
A: nanoe™
nanoe™ spres til alle hjørner.
B: Generelt negativt ion. Ioner oppløses før de spres over hele rommet.


nanoe™ er liten nok til å trenge gjennom klær for å forhindre mugg, og for å deodorisere
C: Allergener (slik som pollen, middlort og -likrester) er innkapslet og hemmet.
D: Damppartikler og store partikler kan ikke trenge dypt inn i tekstiler.
E: nanoe™ kan trenge dypt inn i tekstiler.
nanoe™: omtrent 5-20 nm
Damp: omtrent 6 000 nm

Hvordan hjelper nanoe™-teknologien deg?

1. Forhindring av virus/bakterier/pollen
Forhindrer virus. Influensavirus er 99,9 % forhindret
A: Virus/bakterier/pollen
B: Virus/bakterier/pollen svever i inneluft.
C: nanoe™ nærmer seg og fanger disse objektene.
D: nanoe™ forvandler strukturen i virus/bakterier/pollen. (Fjerner hydrogen.)
E: Fullført forhindring.
* Effektiviteten til nanoe™. Influensavirus 99,9 % forhindret


Luftbåren:
Virus (colifag)
 • Resultat (deaktivert): 99,7 %
 • Testforhold: 10 m² / 6 h
 • Testet laboratorium/firma: Kitasato forskningssenter for miljøfag
 • Rapportdok. nr.: KRCES 24_0300_1
Bakterier (Staphylococcus aureus)
 • Resultat (deaktivert): 99,7 %
 • Testforhold: 10 m² / 4 h
 • Testet laboratorium/firma: Kitasato forskningssenter for miljøfag
 • Rapportdok. nr.: KRCES 24_0301_1
Klebende:
Virus (colifag)
 • Resultat (deaktivert): 99,8 %
 • Testforhold: 10 m² / 8 h
 • Testet laboratorium/firma: Japans laboratorier for matforskning
 • Rapportdok. nr.: 13001265005-01
Virus (influensa)
 • Resultat (deaktivert): 99,9 %
 • Testforhold: 1 m² / 2 h
 • Testet laboratorium/firma: Kitasato forskningssenter for miljøfag
 • Rapportdok. nr.: KRCES 21_0084_1
Bakterier (Staphylococcus aureus)
 • Resultat (deaktivert): 99,1 %
 • Testforhold: 10 m² / 8 h
 • Testet laboratorium/firma: Japans laboratorier for matforskning
 • Rapportdok. nr.: 13044083003-01
Tobakklukt
 • Resultat (deaktivert): Deodorisert på 2 timer
 • Testforhold: 10 m² / 2 h
 • Testet laboratorium/firma: Panasonics analysesenter
 • Rapportdok. nr.: BAA33-130125-D01
Sedertrepollen
 • Resultat (deaktivert): 99 %
 • Testforhold: 45 L / 2 h
 • Testet laboratorium/firma: Panasonics analysesenter
 • Rapportdok. nr.: E02-080303IN-03
2. Deodorisering
Den deodoriserende effekten virker med lukter som har festet seg møbler som sofa og gardiner. Reduserer 90 % lukt (tobakkslukt) etter 120 minutter.
Deodoriseringseffekt for klebende lukt (tobakk)
A: Luktintensitet på 6-nivå
B: Med nanoe™
C: Uten nanoe™

Luktintensitet 1,2 nivåer ned.
Deodoriseringseffekten vil variere avhengig av miljøomgivelsene (temperatur/fuktighet), driftstid, typer av lukt og klær.
Reduserer 90 % av lukt (tobakkslukt) etter 120 minutter

* Luktintensitet redusert med 1 nivå betyr 90 % redusert
· Testlaboratorium: Panasonic Corporation Analysis Center. · Testmetodologi: Verifisering med 6-nivåers luktintensitetsindikasjon i 10 m² testrom. · Deodoriseringsmetode: nanoe™-utslipp. · Testemne: Klebende tobakkslukt. · Testresultat: Luktintensitet på 1,2-nivå reduseres etter 120 minutter. · Rapport nr.: BAA33-130125-D01.
3. Fuktning av hud
Hjelper å bevare fuktigheten i huden.
Med nanoe™
nanoe™ fukter hudens sebum for å forebygge tap av fuktighet.
Etter 28 dager
Huden fuktes slik at nanoe™ bevarer strukturen i huden.
A: nanoe™
B: Sebum
C: Fuktigheten bevares
D: Stratum corneum
E: Strukturen i huden bevares.
Testlaboratorium: FCG Research Institute Inc. rapport nr. 19104

Pålitelig teknologi valgt av verden

Spydspissteknologien til Panasonics nanoe™ renseteknologi har blitt valgt av Lexus for å utstyre kjøretøyene deres med ren inneluft.