Ny intelligent kontroller CZ-256ESMC3

En smart løsning for bygninger der det stilles høye krav.

Intuitiv betjening

Alle skjermbildene for drift følger samme mønster og er lette å lese og bruke.
 • Større (10,4") LCD-fargeskjerm
 • Funksjonalitet som på en smarttelefon (dra og sveipe)
60 % større skjerm.
Dra- og sveipebevegelser.
 
 
 
 
Dra.
Dra skjermbildet opp eller ned med fingeren. Brukes til å bla langsomt.
Velg.
Bruk fingeren til å velge innstillinger i for eksempel en liste.
Sveip.
Sveip fingeren raskt oppover eller nedover på skjermen. Brukes til å bla raskt.

Forbedrede funksjoner for energisparing som standard

 • Automatisk tilbakestilling til standardtemperatur, automatisk avslåing, temperaturgrenser
 • Behovsstyring
 • Mulighet for behovsangivelse og timerinnstillinger for utedeler
 • Innedeler kan settes til ±1 °C / ±2 °C eller termostaten slås AV
 • Innedeler kontrolleres sekvensielt i intervaller på 10 minutter
Skjermbilde som viser automatisk tilbakestilling til standardtemperatur.
Automatisk avslåing.
Skjermbilde som viser behovsstyring for utedel.
 
 

Energivisualisering

 • Grafisk visning av energisparingsplaner
 • Viser fordelingen av strøm- og gassforbruk
Grafisk visning.
 
 
 
 
Nyttige parametere vises for bedre energisparing.
Eksempel med stolpediagram:
Innedel:
 • Total driftstid, driftstid med termostat PÅ (min)
 • Forbruk (strøm, gass)
 • Kostnader (strøm, gass)
Utedel:
 • Antall driftssykluser
 • Aktiv motortid (timer)
 • Samlet effekt for inverter
 • Samlet effekt for solceller
Valg av impulsverdi med ulike dataintervaller (1 time, 1 dag, 1 måned) sammenlignet med foregående år.

Nye hovedfunksjoner

 • Berøring (dra, sveip): Ja
 • Grafisk visning (tendenser, sammenligninger): Ja
 • Nettfunksjoner (maks. 64 brukere): Ja
 • Mottakerinnstilling for e-postvarsling: Ja (maks. 8)
 • Automatisk tilbakestilling til standardtemperatur: Ja
 • Temperaturgrenser: Ja
 • Automatisk avslåing: Ja
 • Stillegående utedel: Ja
 • Tilkobling av bevegelsessensor: Ja
 • Behovsfunksjon: Ja
 • Kostnadsberegning: Ja
 • Loggvisning: Ja (advarsler: 10 000 oppføringer, statusendringer: 50 000 oppføringer)
 • Forent kontroll (50 hendelser kan defineres, inn: 32, ut: 32): Ja
 • Under vedlikehold (under registrering for inspeksjon): Ja