R22-fornyelse.

Panasonics standardenheter kan installeres med eksisterende R22-rør.


Et viktig bidrag for å beskytte ozonlaget mot ytterligere skade.

· Ikke behov for ekstra tilbehør (bare rørforkortere)

· Ca. 30 % energibesparelser sammenlignet med R22-enheter


Panasonic gjør sin del.

Vi i Panasonic gjør også vår del i en tid der økonomien er under press overalt. Panasonic har utviklet en ren og kostnadseffektiv løsning som kan tilpasses nye regelverk med minimal innvirkning på forretningsprosesser og økonomiske ressurser.
Panasonics fornyelsessystem gjør det mulig å gjenbruke eksisterende R22-rør av god kvalitet ved installasjon av nye, høyeffektive R410A-/R32-systemer.
Gjennom vår enkle løsning kan Panasonic fornye alle Split- og PACi-systemer, og med noen få unntak begrenser vi ikke engang utstyret vi skifter ut.
Ved å installere et nytt og effektivt R410A-/R32-system fra Panasonic kan du redusere de løpende kostnadene med rundt 30 % sammenlignet med R22-systemet.
Ja ...
1. Sjekk kapasiteten til systemet du vil skifte ut
2. Velg Panasonic-systemet du vil erstatte det gamle systemet med
3. Følg instruksene i brosjyren og de tekniske dataene
Enkelt ...

R22 – reduksjonen i klormengde er avgjørende for en renere fremtid.

Forringelseskriterier for kuldemedium og olje.


Retningslinjer for gjenbruk av eksisterende R22-rør i en ny R410A-installasjon

1. Forholdsregler.
Eksisterende R22-rør kan gjenbrukes i en R410A-installasjon under følgende forutsetninger:
· Rørene er tørre (frie for fuktighet)
· Rørene er rene (frie for støv)
· Rørene er tette (ingen lekkasje av kuldemedium ved skjøter og rør)

2. Betingelser:
· Fjern kuldemediet og oljen. Bytt til "tvungen kjølemodus". Anbefalt driftstid i denne modusen er uavhengig av rørlengde. Single Split: 10 min. Multi Split: 30 min. Utfør deretter "nedpumping" for å fjerne kuldemediet og oljen fra det eksisterende R22-systemet
* Merk: Hvis nedpumping ikke er mulig på grunn av feil i systemet, kan du spyle og vaske rørene for å fjerne olje og smuss fra systemet.

· Sjekk oljens tilstand: Hvis oljen inneholder smuss, må du vaske rørene
· Sjekk oljens farge: Bruk en bomullspinne til å tørke av oljen fra rørene etter nedpumping. Hvis oljen i et rør er mørkere enn ASTM3, må det byttes ut med et nytt
· Sjekk rørtykkelsen: Røret må være minst 0,8 mm tykt. Hvis tykkelsen er mindre enn 0,8 mm, må røret byttes ut med et nytt
· Reparer kragen for R410A-tilkoblingen: Ikke bruk de gamle kragemutrene. Bruk i stedet de nye kragemutrene som følger med R410A-systemet
* Merk: Hvis den eksisterende rørstørrelsen er 1/4" (6,35 mm) og 1/2" (12,7 mm) og det nye R410A-systemet er 1/4" og 3/8" (9,52 mm), må du bruke en rørforkorter koblet til inne- og utedelen.

3. Egnede modeller.
Panasonic Single Split-romklimaanlegg fra seriene CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE og PKE og nyere.
Panasonic Multi Split-romklimaanlegg fra seriene CU-2E/3E/4E/5PBE og nyere.
Standard rørforbindelse som tar hensyn til gjeldende rørlengde og reglene for kuldemediepåfylling.
Denne kombinasjonen er akseptabel hvis maksimal rørlengde og spesifisert kuldemediemengde er den samme for den nye enheten.
Denne kombinasjonen er ikke tillatt fordi rørdiameteren ikke passer.