Slik rengjør og vedlikeholder du luft til luft varmepumpen

Varmepumpen må rengjøres innimellom for at den ikke skal få redusert kapasitet eller effektivitet. Store mengder luft passerer gjennom varmepumpen hver dag, og det fører til at mye smuss og partikler blir sittende fast i systemet.

Det bør foretas en enkel rengjøring av luft til luft varmepumpen samtidig med den øvrige rengjøringen i huset. En grundigere rengjøring trengs bare én gang hvert eller hvert annet år, og skal utføres av fagmann. Det er viktig at man ikke slurver med dette, for ellers kan det føre til kortere levetid for varmepumpen.

Vi forklarer hvordan du best mulig rengjør luft tul luft-varmepumpens innendørs- og utendørsdel.

Rengjøring av varmepumpens innendørsdel

Støv og luftbårne partikler finnes i alle hjem, og det er derfor lurt å tørke over varmepumpens innendørsdel én gang i uken slik at du fjerner overflatesmusset. Som for andre elektroniske apparater skal man unngå å bruke støvsugeren til å fjerne støvet.

Hvis noen i husholdningen røyker innendørs, eller hvis luft til luft-varmepumpens innendørsdel er plassert nær et kjøkken med mye matos, er det lett at dette fester seg i lamellene og danner en fet overflate. Derfor kan det være lurt å leie inn en fagmann for en mer omfattende rengjøring en gang i året. I andre tilfeller bør det holde med service varmepumpe hvert annet år, med mindre annet er oppgitt i garantiavtalen.

Rengjøring av luft til luft varmepumpens filter
  

Du kommer til filteret ved å åpne luken foran på innendørsdelen. Ta ut filteret, og støvsug det grundig. Når filteret virker slit, er det på tide å kjøpe et nytt. Husk at du alltid bør kjøpe et filter som anbefales for nettopp din luftvarmepumpe. Kontakt gjerne forhandleren/installatøren hvis du er det minste i tvil om hvordan rengjøringen skal utføres.

Rengjøring av luftvarmepumpens utendørsdel

Det du kan gjøre selv er først og fremst å tørke over plast- og platedeler med en fuktig klut for å fjerne smuss og pollen. Pass også på at det ikke ligger skrot ved dreneringshullet som kan forhindre kondensvæsken i å renne ut. Det kan også forekomme at det samler seg løv og snø i luft til luft varmepumpen, og da må dette fjernes.
Kontroller også viften, slik at det ikke er noe der som har festet seg i luftinntaket. Hvis det til stadighet kommer inn løv og snø i pumpen, kan du kjøpe et deksel som beskytter mot nettopp vær og vind.