2. Topp virkningsgrad og komfort


Forbløffende forbedringer i nøkkelkomponenter: uvanlig store energibesparelser og omkonstruert for jevnt og bedre luftutslipp.

A. Forbedringer i kjølemiddelkretsen

Kompressor
Omkonstruerte komponenter i kabinettet gir ytelsesforbedringer, særlig under nominelle kjøleforhold og AEER-ytelse.

Akkumulator
Ny oljereturkrets med styreventil gir effektiv oljegjenvinning til kompressoren.

Oljeseparator
Modifisert beholderkonstruksjon gir effektiv oljeseparasjon med lavere trykkfall.
B. Jevn avgasstrøm med en ny klokkeåpning

Den nye kurveformen med integrert topp og bunn sørger for en jevn avgasstrøm.
Dette gir høyere luftvolum med samme lydnivå, lavere inngangseffekt med samme luftvolum.
C. Kombinert varmeveksler med 3 overflater

Det svært effektive røropplegget øker varmevekslerens ytelse med 5 %.
Den nye varmeveksleren har en konstruksjon med tredobbel overflate.
Sammenlignet med den oppdelte konstruksjonen med todelt overflate i de nåværende modellene, er det ingen romoppdeling og varmevekslingsområdet blir større.
Uovertruffen delvis belastning og SEER/SCOP
Effektivitet i VRF-systemer. Den eneste måten å sammenligne så langt, var den nominelle effektiviteten ved utendørs omgivelsestemperatur på 35 °C (EER) ved kjøling og 7 °C ved varming (COP). Med den nye EN-14825 blir sesongbetinget virkningsgrad vist, og resultatet er SEER og SCOP. Nye ECOi EX oppnår utmerket ytelse uten å bruke noen ekstra sparefunksjoner.
Intelligent kontroll for oljegjenvinning
Panasonic-systemet håndterer oljegjenvinning på en effektiv måte i tre trinn: minimere frekvensen av tvungen oljegjenvinning, samtidig redusere energikostnadene og opprettholde komforten.
TOPP komfort
Variabel fordampingstemperatur (VET). Fordeler med temperatursensor med luftutslipp. Econavi-sensor. Ekstremt lavt støynivå. Nykonstruert vifte (optimalisert luftgjennomstrømming)