LS- og HS-luftgardin med DX-konvektor for VRF-systemer

Luftgardin med DX-konvektor, koblet til VRF- eller PACi-systemer.
Effektiv luftgardin koblet til PACi- eller VRF-installasjonen. EC-viftemotor for stabil og effektiv ytelse. To typer luftstrøm er tilgjengelig: LS og HS. Enkel installasjon, regulering, rengjøring og service.

Godt å vite