Naše vrednote

     Ambicioznost

Na osebni ravni si prizadevamo biti najboljši ter nenehno izpopolnjevati svoje sposobnosti in znanje. Na poslovni ravni pa si prizadevamo izboljšati svoj položaj na evropskem trgu z iskanjem najboljših rešitev za svoje stranke.


Odgovornost

Vsak od nas je odgovoren kot posameznik in tudi kot del podjetja. Zaupamo v samostojno odločanje vsakega posameznika na njegovem delovnem mestu, pri tem pa upoštevamo vlogo svojega podjetja v odnosu do družbe in vseh svojih zaposlenih.

Kolektivna modrost

Vsaka oseba ima različne spretnosti in sposobnosti. Vendar lahko najboljše rezultate dosežemo le s skupnim znanjem.


Kakovost

Naši izdelki so pomemben vidik vsakdanjega življenja naših strank. Ključnega pomena je, da zagotavljamo kakovostne storitve in izdelke, da bi kar najbolje služili družbi.


Prilagodljivo učenje

Naša panoga hitro raste, prav tako pa tudi mi. To pomeni, da moramo biti odprti za spremembe in prilagajati svoje spretnosti, da bi lahko sledili spremembam.