Aquarea T-CAP

Za dogradnju postojećih instalacija i naknadno opremanje ugradite toplinsku pumpu T-CAP koja će zadržati ukupan kapacitet čak i na ekstremno hladnim temperaturama.


Vidi proizvod >

Toplinska pumpa pretvara vanjsku toplinsku energiju u unutrašnju toplinu

Osigurava održavanje kapaciteta grijanja čak i na niskim temperaturama.

Cjelokupna linija proizvoda Aquarea T‑CAP izvrsna je za zamjenu kotlova na plin ili kotlova na lož ulje i za povezivanje novog podnog grijanja, radijatora ili jedinica ventilokonvektora. Sve toplinske pumpe Aquarea mogu se spojiti na solarni pribor ili fotonaponski sustav kako bi se povećala učinkovitost, a učinak na okoliš sveo na najmanju mjeru.

Veća učinkovitost u usporedbi s ostalim sustavima grijanja.

Toplinske pumpe Panasonic imaju maksimalni COP od 4,85 pri +7 °C, što ih čini učinkovitijima od drugih sustava grijanja.
T‑CAP može osigurati i iznimno visoku učinkovitost bez obzira na vanjsku ili temperaturu vode.

COP


Kotao na kruta goriva

Plinski kotao

T-CAP 9 kW pri -7 °C

T-CAP 9 kW pri +7 °C

1) Voda pri 35 °C. 2) Voda pri 55 °C.

Nema potrebe prekomjerno kapacitirati da bi se postigao željeni kapacitet pri niskim temperaturama.

Panasonicove toplinske pumpe rade i uz niske vanjske temperature od -28 °C i održavaju kapacitet bez dodatnog sustava grijanja sve do -20 °C*. S drugim toplinskim pumpama potreban je veći kapacitet za postizanje iste razine udobnosti na niskim temperaturama.

* Temperatura protoka 35 °C.


Druge toplinske pumpe trebaju električni grijač za potrebno zagrijavanje kuće


Kapacitet drugih toplinskih pumpi treba biti veći od Panasonicovih toplinskih pumpi.


Panasonicova toplinska pumpa ne treba grijač jer održava kapacitet. Kapacitet je stabilan čak i pri -15 °C, nije potrebno prekapacitirati toplinsku pumpu
1. Kapacitet u kW
2. Druge toplinske pumpe
3. Kapacitet potreban za zagrijavanje kuće
4. Loša učinkovitost, prevelik kapacitet
5. · visoka fleksibilnost s Panasonicovim inverterskim kompresorima
· visoka učinkovitost čak i pri djelomičnom opterećenju

Kako Aquarea T‑CAP održava učinkovitost čak i pri vanjskoj temperaturi od -20 °C.

Zahvaljujući učinkovitom djelovanju rashladnog sredstva putem našeg jedinstvenog dvocijevnog izmjenjivača topline i mimovoda, Aquarea T‑CAP pruža stabilno grijanje čak i pri -20 °C.


Dvocijevni izmjenjivač topline.
Nizak tlak i rashladno sredstvo za nisku temperaturu u unutrašnjoj cijevi.


Aquarea T‑CAP split sustav sa super tihim radom

Posebno vanjsko kućište značajno smanjuje zvuk rada do 15 dB*.


1) Kada se uspoređuju WH-UQ12HE8 u tihom načinu rada razine 3 i WH-UX12HE8 u radu potpunog opterećenja. Kapacitet grijanja može se smanjiti.


Vidi proizvod >