AHU-tilkoblingssett for PACi og ECOi

AHU-settet kombinerer luftkondisjonering og frisk luft i kun én løsning.

Nye AHU-sett kobler ECOi-systemer til luftbehandlingsaggregater, ved å bruke den samme kjølemiddelkretsen som VRF-systemet.

Gode tilkoblingsmuligheter betyr at Panasonics AHU-sett enkelt kan integreres.
Varmeveksler, vifte og viftemotor for montering i AHU-sett må skaffes på stedet.
AHU-tilkoblingssett (skaffes på stedet) AHU-settsystem. (Innhold i settet: Styring for kretskort, ekspansjonsventil, sensorer.)
AHU-settet kombinerer luftkondisjonering og frisk luft i kun én løsning.
Panasonics AHU-sett tilbyr en mengde tilkoblingsmuligheter slik at det lett kan integreres i mange systemer.
Bruksområder: Hoteller, kontorer, serverrom eller alle store bygninger der kontroll av luftkvalitet, slik som luftfuktighet og frisk luft, er nødvendig.
Bortsett fra fordelene med inneluftkvalitet, tilbyr også klimaanlegg et energisparingspotensial. For eksempel kan ukontrollert ventilasjon via åpne vinduer føre til at store mengder varme går tapt til utsiden i oppvarmingssesongen, eller kommer inn i kjølesesongen, men et klimaanlegg gir også muligheter for å utnytte ekstra «gratis» energi med varmegjenvinningsmoduler slik at de generelle driftskostnadene reduseres.
Jo større komfortområde, desto bedre blir mulighetene for energisparing.
Panasonic AHU-sett, 10–25 kW koblet til PACi-utendørsenhet
Kompatibelt med R32- og R410A-utendørsenheter.
Det nye AHU-settet har blitt utviklet for å bedre kunne møte kunders behov: IP65-boks for å kunne installeres utendørs, 0–10 V behovsstyring* og enkel kontroll med BMS
* Bare med Elite PACi, fra 6 kW til 14 kW.

Panasonic AHU-sett, 16–56 kW koblet til ECOi
Kretskort, transformator, magnetkontrollventil, termistor x 4 stk., tilkoblingssokkel og boks for elektriske komponenter.
Hovedkomponenter i mekaniske ventilasjonssystemer
Hovedkomponentene i mekaniske ventilasjonssystemer er følgende: Luftbehandlingsaggregat (AHU), luftkanaler og luftfordelingselementer.
Behovsstyringen på utendørsenheten styres av et eksternt signal på 0–10 V.
1. AHU-kontrollsett
2. Ekstern BMS
3. 0–10 V kapasitetskontroll
4. PACi- eller ECOi/ECO G-utendørsenhet
5. Luftbehandlingsaggregat (AHU)
1. Avtrekksluft
2. Uteluft
3. Returluft
4. Tilførselsluft
AHU-sett kobler PACi-utendørsenheter til luftbehandlingsaggregatets system
Panasonics AHU-sett tilbyr en mengde tilkoblingsmuligheter slik at det lett kan integreres i mange systemer.
Bruksområder: Hoteller, kontorer, serverrom eller alle store bygninger der kontroll av luftkvalitet, slik som luftfuktighet og frisk luft, er nødvendig.

1. Fjernkontroll CZ-RTC4
2. Ny IP65-boks i plast
3. PAW-T10-kretskort for tørrkontakt
4. 0–10 V-behovsstyringskretskort
5. Intelligent termostat for:
 • Hindring av kald trekk
 • Kompensering for endring av utetemperatur
6. Tilkoblingssokkel for sensorer og strømforsyning
AHU-tilkoblingssett
Kretskort, strømtransformator, rekkeklemme
Termistor x2 (Kjølemiddel: E1, E2)
Termistor (Luft: TA; 1 sensor)
Standard kablet fjernkontroll.

AHU-sett 10–25 kW for PACi

AHU-sett kobler PACi-utendørsenheter til luftbehandlingsaggregatets system

Kontrollalternativ 1: PAW-280PAH2L
 • Kontroll av systemet er enkelt: kontroll av faktisk innsugningstemperatur kontra settpunkt
 • Kontrollen fungerer på samme måte som for andre innendørsenheter
 • Viftesignalet sendt ut av kretskortet (for eksempel AV under avriming)
Kontrollalternativ 2: PAW-280PAH2
 • Systemkontroll gjøres av sensor ved luftinntaket. Sensoren fungerer som en 0–10 V-kontrolltermostat som håndterer settpunkttemperaturen. Kontroll for å hindre kald trekk.
 • Alle signaler i henhold til standard
Kontrollalternativ 3: PAW-280PAH2
 • Systemkontroll gjøres av utemiljøsensor. Sensoren fungerer som en 0–10 V-kontrolltermostat som håndterer settpunkttemperaturen. Forbedrer effektiviteten ved å justere kapasiteten til omgivende temperatur og forbedrer også komforten.
 • Alle signaler i henhold til standard
Kontrollalternativ 4: PAW-280PAH2
 • Systemkontroll gjøres av en 0–10 V-kontroll som fungerer som en ekstern BMS som håndterer settpunktet for temperaturen eller kapasiteten. Forbedrer effektiviteten ved å justere kapasiteten til omgivende temperatur og forbedrer også komforten.
 • Alle signaler i henhold til standard

3 typer AHU-sett: Deluxe, medium og lett

PAW-280PAH2: IP65, 0–10 V-behovsstyring* og kompensasjon for endring i utetemperatur. Hindring av kald trekk.
PAW-280PAH2M: IP65 and 0–10 V-behovsstyring*.
PAW-280PAH2L: IP65.

* Med CZ-CAPBC2.

AHU-sett 16, 28 og 56 kW for ECOi

Serien med 2-rørs ECOi-utendørsenhet skal brukes for AHU-tilkoblingssettet.

Systemeksempel for stor kapasitet (over 56 kW)
3 x [kretskort, transformator, magnetkontrollventil, termistor x 4 stk., tilkoblingssokkel og boks for elektriske komponenter]. Eksempel på 140 kW-system.
1. Gassrør / 2. Væskerør / 3. Utendørsenhet/innendørsenhet-kommunikasjon / 4. Innløpstemperatur / 5. Utløpstemperatur / 6. Væsketemperatur / 7. Gasstemperatur / 8. Viftedriftssignal / 9. Kretskort for viftemotorkontroll

3 typer AHU-sett: Deluxe, medium og lett.

PAW‑160MAH2 / PAW‑280MAH2 / PAW‑560MAH2: IP65, 0–10 V-behovsstyring* og kompensasjon for endring i utetemperatur. Hindring av kald trekk.
PAW‑160MAH2M / PAW‑280MAH2M / PAW‑560MAH2M: IP65 and 0–10 V-behovsstyring*.
PAW‑160MAH2L / PAW‑280MAH2L / PAW‑560MAH2L: IP65.

Valgfrie deler: Følgende funksjoner er tilgjengelig ved bruk av forskjellig kontrolltilbehør:

CZ-RTC4 Timer-fjernkontroll
 • Drift AV/PÅ
 • Modusvalg
 • Temperaturinnstilling
* Signal for viftedrift kan tas fra kretskortet.

CZ-CAPBC2 mini seriell-parallell I/U-enhet (kun avansert versjon).
 • Enkel integrasjon i eksterne AHU-kontrollsystemer og BMS.
 • Behovsstyring: 40 til 115 % (trinnvis 5 %) av merkestrøm med 0–10 V-inngangssignal*
 • Innstilling av måltemperatur med 0–10 V- eller 0–140 Ω-inngangssignal*
 • Utgang for rommets tilførselslufttemperatur med 4–20 mA-signal
 • Modusvalg og/eller PÅ/AV-kontroll
 • Viftedriftkontroll
 • Driftsstatus-utgang / alarm-utgang
 • Termostat PÅ/AV-kontroll
* Behovsstyring med ekstern BMS kan ikke kombineres med innstillingen av behovsstyring eller måltemperatur som utføres av termostaten. Men, hvis det er behov for simultan innstilling av behovsstyring og måltemperatur, kan dette kun oppnås ved å bruke et andre (ekstrautstyr) CZ-CAPBC2-grensesnitt.
PAW-OCT, DC12V-utgang. OPTION-kontakt.
 • Utgangssignal = kjøling/oppvarming/viftestatus
 • Avriming
 • Termostat-PÅ

CZ-T10 tilkoblingspunkt / PAW‑T10 kretskort for å koble til T10-kontakt.
 • Et kretskort med tørrkontakt har blitt utviklet for enkel kontroll av enheten
 • Inngangssignal drift AV/PÅ
 • Fjernkontroll-forbud
 • Utgangssignal drift-PÅ-status maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Utgangssignal alarmstatus maksimum 230 V 5 A (NO/NC)
 • Alarmutgang (via DC 12 V)
 • Ytterligere tilgjengelige kontakter:
– Ekstern luftfukterkontroll (PÅ/AV) 230 V AC 3 A
– Ekstern viftekontroll (PÅ/AV) 12V DC
– Eksternt potensialfritt signal for filterstatus
– Eksternt potensialfritt signal for flottørbryter
– Ekstern lekkasjeregistreringssensor eller potensialfri TERMOSTAT AV-kontakt (mulig bruk til ekstern kontroll av utblåsningstemperatur)