CONEX. Nye enheter og apper

CONEX gir komfort og kontroll for ulike brukerbehov

1

Intuitiv kontroll med stilig design.

· Enkel og oversiktlig betjening
· Stilren med flat, svart LCD-skjerm
· Kompakt kabinett, bare 86 x 86 mm

2

Styr komforten med smarttelefonen.

· Fleksible styringsalternativer med IoT-integrering
· Ny Panasonic-app for daglig fjernstyring av varme og kjøling
· Panasonic Comfort Cloud-app for fjernstyring hele døgnet

3

Enkelt vedlikehold med app for servicehjelp.

· Raskt og enkelt appoppsett for systeminnstillinger
· Panasonics diagnoseapp for varme og kjøling gjør det mulig for brukeren å hente frem detaljerte driftsdata fra systemet
* Bruken av apper avhenger av fjernkontrollmodell.

Tilgjengelig, fleksibel og skalerbar med ulike kontroller og apper.

Dekker behovene for moderne styring både for sluttbruker, installatør og service.

Med nanoe™ X-funksjon, en teknologi med fordelene til hydroksylradikaler.

CONEX med IoT-integrering

De nye, kablede fjernkontrollene er fullt integrerte med IoT-løsninger utviklet av Panasonic.
Detaljert betjening, vedlikeholdsinnstilling og service er mulig via smarttelefon eller nettbrett.
Ny Panasonic-diagnoseapp for varme og kjøling 1).
Funksjon for servicekontroll (detaljerte driftsdata osv.).
Ny Panasonic-styringsapp for varme og kjøling 2).
Detaljert driftsinnstilling.
Detaljert vedlikeholdsinnstilling.
Panasonic Comfort Cloud-app 3).
Detaljert driftsinnstilling.
Fjernstyring via Wi-Fi.
a. Panasonics service og installatør.
b. Sluttbruker.
1) Grensesnitt for servicekontroll kreves når appen brukes utendørs. Kablet fjernkontroll (CZ-RTC6BL eller CZ-RTC6BLW) kreves når appen brukes innendørs. Kompatibel med PZ3- og PZH3-utedeler.
2) CZ-RTC6BL eller CZ-RTC6BLW kreves.
3) CZ-RTC6BLW kreves.


Fleksible styringsalternativer med IoT-integrering. 3 ulike apper for individuell bruk.


Service og installatør

Panasonics diagnoseapp for varme og kjøling.
· Verktøy for diagnose og feilsøking

Tilgjengelige funksjoner:
· Styring av klimaanlegg (visning av system og kuldemediekrets)
· Data i sanntid (inne- og utedel)
· Diagram og graf for kuldemediesyklus
· Dataregistrering
· Historikkdata
· Feilkodetabeller

Alternativ 1: innedel. Service og installatør.
Alternativ 2: utedel. Panasonics service og installatør.
* Kun for kombinasjoner av PACi NX-innedel og -utedel.
** Nytt grensesnitt for servicekontroll (tilleggsutstyr).

Sluttbruker, service og installatør

Panasonics styringsapp for varme og kjøling.
· Detaljert driftsinnstilling
· Detaljert vedlikeholdsinnstilling
Tilgjengelige funksjoner:
· PÅ/AV, modus, temperatur, luftstrømmengde, luftstrømretning
· Ukentlig tidsinnstilling
· Alle energisparingsfunksjoner
· Alarmdisplay og historikk
· Filtersymbol
· Automatisk adressetilordning
· Testkjøring
· Sensorverdiovervåking
· Enkel innstillingsmodus
· Detaljert innstillingsmodus
· Nøkkellås
· Ventilasjonsviftestyring
· Justering av kontrast i displayet
· Rotasjon, redundans
· Stillemodus
· nanoe™ X
· Strømforbruk
· Enhetsbetegnelse
* PACi-, PACi NX-, ECOi- og GHP-utedeler (kun PACi NX i kombinasjon med CZ-RTC6BLW).

Sluttbruker

Panasonic Comfort Cloud-app.
· Fjernstyring via Wi-Fi
Tilgjengelige funksjoner:
· PÅ/AV
· Modus
· Temperatur
· Luftstrømmengde
· Luftstrømretning
· Ukentlig tidsinnstilling
· Grenser for innstilt temperatur
· Energiovervåking
· Alarmdisplay
· nanoe™ X

Tilkoblingsmatrise

Modell
Kablet tilkobling kompatibel med
Trådløse funksjoner
Appkompatibilitet
Panasonic Comfort Cloud-appen
Panasonics styringsapp for varme og kjøling
Panasonics diagnoseapp for varme og kjøling
Innstillinger for utedel (fjernkontroll koblet til innedel)

* Ved tilkobling til en kombinasjon av PACi NX-innedel og -utedel.
CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Ingen trådløse funksjoner
√ Kun PACi NX*
CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®


√ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
√ Kun PACi NX*
√ Kun PACi NX*
CZ-RTC6BLW
Kun PACi NX
Bluetooth® + Wi-Fi


√ Kun PACi NX
√ Kun PACi NX*
√ Kun PACi NX*