Teknologien finnes for å bringe god uteluft innendørs

I dagens helsebevisste verden er vi opptatt av trening, hva vi spiser og berører, og også hva vi puster inn.


Bringer naturens balanse innendørs

nanoe™ X, en teknologi med fordelene til hydroksylradikaler 


En person puster inn 18 kg luft og får i seg 1,3 kg mat og 1,2 kg vann hver dag.

Vi vet hva naturen har å si for helsen – men vet du hva hydroksylradikaler kan gjøre?

Hydroksylradikaler (også kalt OH-radikaler) finnes i rikelige mengder i naturen og bekjemper forurensning, virus og bakterier, samtidig som de rengjør og fjerner vond lukt. nanoe™ X-teknologi kan gi disse utrolige fordelene innendørs, slik at harde overflater, myke møbler og innemiljøet blir renere og mer behagelig – hjemme, på jobben, på hoteller, i butikker, på restauranter osv.



En naturlig prosess

Hydroksylradikaler er ustabile molekyler som reagerer med og fanger andre elementer, for eksempel hydrogen. Denne reaksjonen gjør at hydroksylradikaler forhindrer vekst av forurensende stoffer som bakterier, virus, mugg og vond lukt ved å bryte dem ned og nøytralisere den uønskede effekten. Dette er en naturlig prosess som har store fordeler når man ønsker et bedre innemiljø.


Panasonics nanoe™ X-teknologi tar dette et skritt videre og bringer naturens eget rengjøringsmiddel – hydroksylradikaler – innendørs for å skape et ideelt miljø. 

Ved å utvikle hydroksylradikaler fra vann styrker nanoe™ X-teknologien effekten betraktelig og forlenger levetiden til hydroksylradikalene fra under et sekund i naturen til over 600 sekunder – 10 minutter – slik at nanoe™ X kan spres over store avstander.
1. Hydroksylradikaler i naturen
Levetid: mindre enn et sekund

2. Hydroksylradikaler i vann
Levetid: 600 sekunder – 10 minutter


Egenskapene til nanoe™ X gjør at flere typer forurensning kan forebygges, for eksempel bakterier, virus, mugg, allergener, pollen og visse skadelige stoffer.


nanoe™ X fanger forurensning.


Hydroksylradikaler denaturerer proteinene i forurensende stoffer.


Aktiviteten til forurensende stoffer hemmes.


Hva er unikt med nanoe™ X?


Hydroksylradikaler hemmer dannelsen av forurensende stoffer, virus og bakterier og rengjør og fjerner vond lukt. Takket være den avanserte teknologien kan selv tekstiler behandles med denne løsningen, slik at både gardiner, persienner, tepper og møbler kan renses for skadelige stoffer – i likhet med harde overflater og selvsagt luften vi puster inn. 


Mikroskopisk skala. Med en størrelse på en milliarddels meter er nanoe™ X mye mindre enn damppartikler og kan trenge dypt inn i tekstiler for å fjerne lukt.


nanoe™ X kommer til i alle hjørner og på alle overflater. Ettersom den finnes i ørsmå vannpartikler, har den lengre levetid og kan spre seg over store avstander.


nanoe X Generator Mark 2 produserer 9,6 billioner hydroksylradikaler per sekund. Større mengder hydroksylradikaler i nanoe™ X hemmer effektivt dannelsen av forurensende stoffer.
   

nanoe™ X er en vedlikeholdsfri løsning med titan og bruker ikke filter.
* Bildet viser nanoe™ X Generator Mark 2


7 effekter av nanoe™ X – Panasonics unike teknologi

1. Fjerner vond lukt:
Lukter

2. Hemmer dannelsen av 5 typer forurensende stoffer:
Bakterier og virus – mugg – allergener – pollen – farlige stoffer

3. Tilfører fuktighet:
Hud og hår


nanoe™ X, internasjonalt validert teknologi


Effektiviteten til nanoe™ X-teknologien er testet av tredjepartslaboratorier i Tyskland, Danmark, Malaysia og Japan.


99,9 %* av visse bakterier hemmes

99,9 % reduksjon av staphyloccocus aureus etter 8 timers eksponering. Testorganisasjon: Dansk Teknologisk Institut. Rapport nr. 868988.

Effektiviteten til nanoe™ X
Luftbårent
Virus: Bakteriofager ΦX174
Resultat: 99,7 % hemmet
Kapasitet: Ca. 25 m³
Tid: 6 t
Testorganisasjon: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr. 24_0300_1

Luftbårent
Bakterier: Staphylococcus aureus
Resultat: 99,9 % hemmet
Kapasitet: Ca. 25 m³
Tid: 4 t
Testorganisasjon: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr. 2016_0279

Limstoff
Lukter: Lukt fra sigarettrøyk
Resultat: Luktintensitet redusert med en faktor på 2,4
Kapasitet: Ca. 23 m³
Tid: 0,2 t
Testorganisasjon: Panasonics produktanalysesenter
Rapport nr. 4AA33-160615-N04
Limstoff
Virus: Felint koronavirus
Resultat: 99,3 % hemmet
Kapasitet: 45 l
Tid: 2 t
Testorganisasjon: Yamaguchi University Faculty of Agriculture

Limstoff
Virus: Xenotropisk murint leukemivirus
Resultat: 99,999 % hemmet
Kapasitet: 45 l
Tid: 6 t
Testorganisasjon: Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

Limstoff
Virus: Influensa (subtype H1N1)
Resultat: 99,9 % hemmet
Kapasitet: 1 m³
Tid: 2 t
Testorganisasjon: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr. 21_0084_1

Limstoff
Bakterier: Staphylococcus aureus
Resultat: 99,9 % hemmet
Kapasitet: 20 m³
Tid: 8 t
Testorganisasjon: Dansk Teknologisk Institut
Rapport nr.868988

Limstoff
Pollen Ambrosiapollen
Resultat: 99,4 % hemmet
Kapasitet: 20 m³
Tid: 8 t
Testorganisasjon: Dansk Teknologisk Institut
Rapport nr.868988

Limstoff
Pollen Seder
Resultat: 97 % hemmet
Kapasitet: Ca. 23 m³
Tid: 8 t
Testorganisasjon: Panasonics produktanalysesenter
Rapport nr.4AA33-151001-F01


"nanoe" har vært en del av folks hverdag siden 2003


Den første nanoe-enheten ble utviklet av Panasonic i 2003. Etter år med investering i forskning og utvikling har teknologien blitt forbedret med lanseringen av nanoe™ X.
1. nanoe™ – 2003:
480 milliarder hydroksylradikaler/sek
2. nanoe™ X – 2016 – Generator Mark 1: 
4,8 billioner hydroksylradikaler/sek – 10 ganger mer
2. nanoe™ X – 2019 – Generator Mark 2: 
9,6 billioner hydroksylradikaler/sek – 20 ganger mer


Den nyeste nanoe™ X-enheten bruker et system med flere spredere som styrer spredningen til fire nåleformede elektroder. Dette gir langt bedre fordeling av hydroksylradikaler.

Slik produseres nanoe™ X:
1. Atomiseringselektrode skaper kondens.
2. Elektrisk utladning tilføres vannet.
3. nanoe™ X-partikler genereres.
* Bildet viser nanoe™ X Generator Mark 1


Hvor brukes nanoe™ X-teknologi?

 

Vi finner denne teknologien i diverse applikasjoner for rengjøring av luft og overflater, som i tog, heiser, biler, husholdningsapparater og skjønnhetsprodukter – og i klimaanlegg.

Panasonics varme- og kjøleløsninger bruker nanoe™-teknologi i en rekke husholdningsapparater og næringsbygg. Løsningene trenger verken filter eller vedlikehold, og de fungerer uavhengig av varme og kjøling.




Teknologien er tatt i bruk i boliger og i offentlige bygninger som krever bedre luftkvalitet, for eksempel kontorer, sykehus, helsesentre, hoteller osv.


Panasonics varme- og kjøleløsninger bruker nanoe™-teknologi i mange typer utstyr



Hjem

Split og Multi Split


Innebygd nanoe™ X Generator Mark 1

Etherea Z-veggmodell
CS-(M)Z**VKEW(M). 7 kapasitetsnivåer: 1,6–7,1 kW

Innebygd nanoe™ X Generator Mark 1
Etherea XZ-veggmodell
CS-XZ**VKE(W). 4 kapasitetsnivåer: 2–5 kW

Les mer


Innebygd nanoe™ X Generator Mark 1
Gulvkonsoll
CS-Z**UFEAW. 3 kapasitetsnivåer: 2,5–5 kW

Les mer


Innebygd nanoe

VZ-veggmodell
CS-VZ**SKE. 2 kapasitetsnivåer: 2,5–3,5 kW

Les mer

Kommersielt

PACi- og VRF-systemer


Innebygd nanoe™ X Generator Mark 1
PACi. Kassett 90x90 PU3
S-****PU3E. 7 kapasitetsnivåer: 3,5–14 kW

nanoe™ X Generator Mark 1
Tilbehør CZ-CNEXU1

PACi. Kassett 90x90 PU2
S-**PU2E5B. 7 kapasitetsnivåer: 3,5–14 kW

Les mer


Innebygd nanoe™ X Generator Mark 2

PACi. Kanaltype PF3
S-****PF3E. 7 kapasitetsnivåer: 3,5–14 kW

Kanaltype på YouTube


nanoe™ X Generator Mark 1
Tilbehør CZ-CNEXU1

VRF (ECOi og ECO G). Kassett 90x90 MU2
S-**MU2E5A. 11 kapasitetsnivåer: 2,2–16 kW

Les mer


Innebygd nanoe™ X Generator Mark 1
VRF (ECOi og ECO G). Gulvkonsoll
S-**MG1E5N. 5 kapasitetsnivåer: 2,2–5,6 kW

Les mer