Ny 4-veis 90x90 kassett – PU3

Disse kassettene har oppgradert nanoe™ X- og Econavi-teknologi.


Se produkt >

Naturens balanse innendørs

1

Bedre inneluftkvalitet med nanoe™ X og friskluftinntak

nanoe™ X-teknologi er installert som standard for bedre inneluftkvalitet.
Intern rensefunksjon for enheten med nanoe™ X.
Høyt eksternt friskluftinntak med tilleggsutstyr (CZ-FDU3 CZ-ATU2).

2

Overlegen energieffektivitet og komfort

Høy sesongbetinget effektivitet både for varme og kjøling, maks. SEER/SCOP = A+++/A+++.
Econavi: Intelligente sensorer for økt energisparing og komfort.
Superstille drift helt ned til 27 dB(A).

3

Enkel installasjon

Lette rør og integrert drenspumpe for rask installasjon.
Ny kablet fjernkontroll CZ-RTC6BL gir mulighet for lettvint systeminnstilling via Bluetooth®.


Alltid frisk og ren luft med nanoe™ X

Testing av 4-veis kassett 90x90 med nanoe™ X har vist at den hemmer dannelsen av farlige stoffer med 92 %, sammenlignet med naturlig reduksjon*.
I tillegg til de 7 effektene av nanoe™ X kan innedelen også renses med kort bruk av nanoe™ X-tørrmodus.
* Kontroller (CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW) kreves.


Innsiden av innedelen tørkes automatisk etter avkjøling/tørking, og nanoe™ X aktiveres for å hindre muggdannelse og redusere lukt.

Viften brukes til å slippe ut intern fuktighet.
Viften brukes til å sirkulere nanoe™ X internt.


Dokumentert nanoe™ X-effekt mot lukt i store områder

92 % av heksadekan* stoppes etter 8 timers eksponering i rom på 267 m².
* Heksadekan er et farlig stoff som finnes i eksos fra bensin og diesel, og er en av årsakene til oljelukt.
Grad av heksadekan.
Testomgivelser.

Naturlig reduksjon
8 timer senere

a. Heksadekan. / b. 4-veis kassett.


92 % hemming

Sertifiseringsorganisasjonen SIRIM* testet hvor godt en 4-veis kassett med nanoe X Generator Mark 1-enhet hemmer dannelsen av heksadekan, et forurensende kjemisk stoff.
* SIRIM Berhad (SIRIM) er en industriell forsknings- og teknologiorganisasjon i Malaysia, heleid av Ministry of Finance Incorporated.

Intelligent Econavi-sensor (tilleggsutstyr)

Sensorer som detekterer menneskelig aktivitet og gulvtemperatur, kan redusere overskuddsenergi ved å optimalisere klimaanlegget.
Avanserte Econavi-funksjoner.
To sensorer (bevegelse og gulvtemperatur) kan bidra til å redusere overskuddsenergi gjennom effektiv kontroll. Gulvtemperaturen kan detekteres med en takhøyde på opptil 5 m.

a. Maks. 5,0 m.
b. Område detektert av bevegelsessensor.
c. Område detektert av gulvtemperatursensor.
Eksklusivt Econavi-panel. Tilleggsutstyr (CZ-KPU3AW).
a. Gulvtemperatursensor. Denne sensoren detekterer gjennomsnittlig gulvtemperatur og styrer sirkulasjonen hvis gulvtemperaturen er lav.
b. Bevegelsessensor. Denne sensoren detekterer omfanget av menneskelig aktivitet og gir effektiv styring.
c. Kablet fjernkontroll CZ-RTC5B eller CZ-RTC6/BL/BLW kreves.Fuktighetssensor.
En fuktighetssensor i luftinntaket gir komfort og sparer energi basert på temperatur og fuktighet.
Gruppekontroll og sirkulasjonsfunksjon.
Sirkulering aktiveres når rommet er tomt, for å distribuere luft og minimere dannelsen av varmelag ved oppvarming og kjøling.

a. Lav
b. Fuktighet
c. Høy
d. Temperatur
e. Høyere innstilt temperatur for kjøling når fuktigheten er lav
f. Normal drift
g. Lavere innstilt temperatur for oppvarming når fuktigheten er høy
Sirkulasjon når ingen bevegelse detekteres (10 minutter).
Indirekte luftstrøm når bevegelse detekteres.