Gjenvinning av ressurser

28/01/2016

Panasonic valgte ressursgjenvinning som en bærende grunntanke sammen med reduksjon av CO2-utslipp, og fremmet vårt konsept: «gjenvinningsorientert produksjon». Vi vil bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn, og dessuten oppnå vekst i bedriften ved å globalisere total materialgjenvinning. Vårt totale gjenvinningssystem tar fatt på ressursene vi arbeider med under utvikling, produksjon og logistikk, så vel som ressursene vi mottar fra innsamling av brukte produkter.

Se filmen om gjenvinningsorientert produksjon

 

 

Environment