3-rørs ECOi EX MF3-serie-kombinasjon fra 18 til 48 HP

Samtidig varme- og kjøledrift med varmegjenvinningstype.

Ny 3-rørs ECOi EX MF3 er et av de mest avanserte VRF-systemene.
Ikke bare høyeffektiv ytelse for samtidig oppvarming og kjøling, men også avansert installasjon og vedlikehold tilgjengelig.

 • Oppgradert COP på 5,23 (gjennomsnittlig kjøle- og varmeverdi for 18 HP-utendørsenhet).
 • Samtidig oppvarming og kjøledrift med opptil 52 innendørsenheter
 • Slanke varmegjenvinningsbokser med kun 200 m høyde passer med den begrensede takhøyden i hotellinstallasjoner.
 • Funksjon for rotasjonsdrift og reservedrift
 • Standardisering av utendørsenhet til én kompakt kabinettstørrelse
 • Kompressoren med konstant hastighet bruker en høytytende intern høytrykksspiral
 • Opptil 52 innendørsenheter kan tilkobles
 • Høyt eksternt statisk trykk 80 Pa, med en nykonstruert vifte, viftevern, motor og kabinett
 • Utendørsenhet med bluefin-kondensator

3-FASE

 • 18 kW: U-8MF3E8 / U-10MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 20 kW: U-8MF3E8 / U-12MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 22 kW: U-10MF3E8 / U-12MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 24 kW: U-12MF3E8 / U-12MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 26 kW: U-10MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 28 kW: U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 30 kW: U-14MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 32 kW: U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 34 kW: U-8MF3E8 / U-10MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 36 kW: U-8MF3E8 / U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 38 kW: U-10MF3E8 / U-12MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 40 kW: U-8MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 42 kW: U-10MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 44 kW: U-12MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 46 kW: U-14MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 48 kW: U-16MF3E8 / U-16MF3E8 / U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.