3-rørs ECOi EX MF3-serien

Samtidig varme- og kjøledrift med varmegjenvinningstype.

Ny 3-rørs ECOi EX MF3 er et av de mest avanserte VRF-systemene.
Ikke bare høyeffektiv ytelse for samtidig oppvarming og kjøling, men også avansert installasjon og vedlikehold tilgjengelig.

 • Oppnår en SCOP på 4,77 som er førsteklasses i bransjen (LOT21-verdi for sesong-varmeeffektivitet for 8 HP-utendørsenhet).
 • Samtidig oppvarming og kjøledrift med opptil 39 innendørsenheter
 • Slanke varmegjenvinningsbokser med kun 200 m høyde passer til den begrensede takhøyden i hotellinstallasjoner
 • Funksjon for rotasjonsdrift og reservedrift
 • Høy SEER/SCOP ved fullastkapasitet (følger LOT21)
 • EER, COP: Eurovent-sertifisert
 • Standardisering av utendørsenhet til én kompakt kabinettstørrelse
 • Kompressoren med konstant hastighet bruker en høytytende intern høytrykksspiral
 • Opptil 52 innendørsenheter kan tilkobles
 • Høyt eksternt statisk trykk 80 Pa, med en nykonstruert vifte, viftevern, motor og kabinett
 • Stille drift av utendørsenhet: Minimum 54 dB (A) for 8HP
 • Utendørsenhet med bluefin-kondensator

3-FASE

 • 8 kW: U-8MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 10 kW: U-10MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 12 kW: U-12MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 14 kW: U-14MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)
 • 16 kW: U-16MF3E8 (Kjøle- og varmedrift)

You can find information and precautions relevant for installation and maintenance in the instruction manuals. You can find information relevant for disposal at end-of-life in the instruction manual.