Tilpassbar PACi Standard-enhet med kanal – PF3 – R32

Nydesignet tilpassbar enhet med kanal – PF3 for R32 PACi

To fleksible installasjonsmuligheter (horisontalt/vertikalt) med et eksternt statisk trykk på opptil 150 Pa.

Naturens balanse innendørs

Spesifikasjoner

Se alle
Tilpassbar PACi Standard-enhet med kanal – PF3 – R32 1-FASE 3-FASE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
Kit KIT-60PF3Z25 KIT-71PF3Z25 KIT-100PF3Z25 KIT-125PF3Z25 KIT-140PF3Z25 KIT-100PF3Z28 KIT-125PF3Z28 KIT-140PF3Z28
Remote controller CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6 CZ-RTC6
Cooling capacity (Nominal) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 9,5 13,4
Cooling capacity (Min) kW 2,0 2,2 3,1 3,2 3,3 3,0 3,0 3,3
Cooling capacity (Max) kW 6,3 7,8 11,4 13,5 15,0 11,4 11,4 15,0
EER (Nominal) (1) W/W 3,63 3,15 3,57 3,40 3,16 3,57 3,40 3,16
EER (Min) (1) W/W 4,76 4,76 6,00 5,93 5,08 6,00 5,93 5,08
EER (Max) (1) W/W 2,50 2,70 2,36 2,76 2,56 2,36 2,76 2,56
SEER/ηsc (2) % 7,1 A++ 6,7 A++ 6,6 A++ 257,5 252,6 6,5 A++ 256,5 251,7
Pdesign (cooling) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 12,1 13,4
Input power cooling (Nominal) kW 1,57 2,16 2,66 3,56 4,24 2,66 3,56 4,24
Input power cooling (Min) kW 0,42 0,42 0,50 0,54 0,65 0,50 0,54 0,65
Input power cooling (Max) kW 2,52 2,85 4,84 4,90 5,86 4,84 4,90 5,86
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 281 354 502 508
Heating capacity (Nominal) kW 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4 9,5 12,1 13,4
Heating capacity (Min) kW 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Heating capacity (Max) kW 7,0 8,1 13,5 15,0 16,0 13,5 15,0 16,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,22 3,93 4,09 3,56 3,76 4,09 3,56 3,76
COP (Min) (1) W/W 4,86 4,86 6,00 6,11 5,23 6,00 6,11 5,23
COP (Max) (1) W/W 2,83 3,82 3,00 3,16 3,03 3,00 3,16 3,03
SCOP/ηsc (2) % 4,7 A++ 4,2 A+ 3,9 A 144,2 140,8 3,9 A 144,1 140,8
Pdesign at -10°C kW 4,4 4,7 7,8 9,3 9,5 7,8 9,3 9,5
Input power heating (Nominal) kW 1,35 1,73 2,32 3,40 3,56 2,32 3,40 3,56
Input power heating (Min) kW 0,37 0,37 0,50 0,54 0,65 0,50 0,54 0,65
Input power heating (Max) kW 2,47 2,12 4,50 4,74 5,28 4,50 4,74 5,28
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 1289 1565 2795 2795
Indoor unit S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
External static pressure (Nominal) (4) Pa 30 30 40 50 50 40 50 50
External static pressure (Min) (4) Pa 10 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (4) Pa 150 150 150 150 150 150 150 150
Moisture removal volume L/h 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9 3,2 4,1 4,9
Indoor air flow (Hi) m³/min 21,0 21,0 32,0 34,0 36,0 32,0 34,0 36,0
Indoor air flow (Med) m³/min 19,0 19,0 26,0 29,0 32,0 26,0 29,0 32,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 15,0 15,0 21,0 23,0 25,0 21,0 23,0 25,0
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 30 30 33 35 39 33 35 39
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 26 26 29 31 35 29 31 35
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 23 23 25 27 29 25 27 29
Indoor sound power (Hi) dB(A) 53 53 56 58 62 56 58 62
Indoor sound power (Med) dB(A) 49 49 52 54 58 52 54 58
Indoor sound power (Lo) dB(A) 46 46 48 50 52 48 50 52
Indoor dimension (Height) mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Indoor dimension (Width) mm 1000 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Indoor dimension (Depth) mm 730 730 730 730 730 730 730 730
Indoor net weight kg 30 30 39 39 39 39 39 39
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Outdoor unit U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 7,55 10,40 12,10 16,40 19,20 4,15 5,50 6,40
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 7,20 9,95 11,60 15,70 18,40 3,95 5,25 6,10
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 6,90 9,55 11,10 15,10 17,60 3,80 5,05 5,90
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 6,40 8,35 10,50 15,70 15,90 3,60 5,25 5,35
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 6,15 8,00 10,00 15,00 15,20 3,40 5,00 5,05
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 5,90 7,65 9,60 14,40 14,60 3,30 4,80 4,90
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40 50 76 86 89 76 86 89
Outdoor air flow (Heat) m³/min 45 45 70 78 83 70 78 83
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 996 996 996 996 996 996
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 44 44 90 94 94 90 94 94
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Elevation difference (in/out) (6) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 35 35 45 45 45 45 45 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24
(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er beregningene av ηsc-/ηsh-verdiene basert på EN 14825.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Middels eksternt statisk trykk innstilt på fabrikken.
(5) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1,5 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(6) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.
** Verdiene ovenfor gjelder ved standardinstallasjon (horisontal installasjon i tak, luftinntak på baksiden) og når nanoe™ X er AV.

Kompletterende produkter