Pompy ciepła Panasonic Aquarea w domach pasywnych Procyon

Pompa ciepła Panasonic Aquarea została zainstalowana w domu pasywnym H1 firmy Procyon, który powstał w Tychowie koło Stargardu Szczecińskiego. Jak wykazała analiza, dzięki urządzeniu rachunki za ogrzewanie mogą być dwukrotnie niższe niż w przypadku instalacji zasilanych gazem LPG lub olejem opałowym. Budynek w Tychowie to jedyny certyfikowany dom pasywny
w województwie zachodniopomorskim. 
Charakterystyka obiektu

Dom H1 to zaprojektowany przez firmę Procyon model domu jednorodzinnego. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 147 m2 i składają się na nią cztery pokoje, włączając w to kuchnię. Budynek ma prostą bryłę i jest zwieńczony dwuspadowym dachem. Obiekt w Tychowie był budowany w lipcu i sierpniu 2013 r. Dom został zrealizowany w standardzie budownictwa pasywnego. Otrzymał – jako pierwszy budynek w województwie zachodniopomorskim – certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt. Oznacza to, że spełnia szereg norm dotyczących konstrukcji, zastosowanych rozwiązań oraz zużycia energii. Według definicji przyjętej przez instytut z Darmstadt dom pasywny jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, wynoszącym rocznie  nie więcej  niż 15 kWh/m2. Komfort termiczny ma być w nim zapewniony dzięki wykorzystaniu pasywnych źródeł ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, promieniowanie słoneczne) oraz radykalnemu zmniejszeniu strat ciepła związanych z przenikaniem przez ściany i wentylacją (odzysk ciepła w systemie wentylacji). Na bilans energetyczny budynku wpływa zatem wiele czynników. Aby zapewnić minimalizację strat ciepła, bryła budynku pasywnego musi być zwarta. Ważne jest również usytuowanie wobec stron świata. Okna powinny być zlokalizowane od strony słonecznej, czyli południowej. Przestrzenie wymagające ciepła należy ulokować w centralnej części. Konieczne jest również zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych ścian i dachu o dostatecznej grubości. W tym kontekście już na etapie projektowania kluczowe stało się znalezienie najbardziej efektywnego, a jednocześnie akceptowalnego cenowo rozwiązania, które odpowiadałoby charakterystyce domu i było kompatybilne z innymi zastosowanymi w nim systemami. 
Pompa ciepła Aquarea w domu pasywnym
Odpowiedzialny za produkcję ciepła w domu H1 system składa się z produkowanej przez Panasonic pompy ciepła Aquarea oraz zbiornika wody użytkowej o pojemności 200 litrów. Urządzenie o wydajności nominalnej 5 kW (A7/W35) wchodzi w skład linii stworzonej specjalnie z myślą o domach energooszczędnych i charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP o wartości 4,63 (przy temperaturze powietrza 7 stopni Celsjusza i wody 35 stopni). Swoje osiągi pompa ciepła zawdzięcza sprężarce z technologią Inverter+, która pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii i kosztów ogrzewania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Z kolei pompa wody uzyskała ocenę klasy energetycznej A, co również świadczy o jej energooszczędności. W pompie Panasonic Aquarea KIT-SDF05E3E5 zaadaptowano rozwiązania stworzone na potrzeby linii Aquarea T-CAP. Dzięki nim urządzenie jest w stanie produkować ciepłą wodę użytkową  o temperaturze 55 stopni Celsjusza i pracować przy temperaturach zewnętrznych w zakresie od -20 do 35 stopni Celsjusza. Co ważne, gdy temperatura spadnie do -15 stopni, pompa odnotowuje spadek wydajności tylko o 0,8 kW. Model Aquarea KIT-SDF05E3E5 charakteryzuje się niewielkimi wymiarami oraz łatwością montażu, obsługi i konserwacji. Dzięki aplikacji IntesisHome pompą ciepła można sterować zdalnie za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony z systemami Android i iOS, oraz komputerów z podłączeniem do internetu. Aquarea SDF spełnia wymagania domów jednorodzinnych – w tym przypadku pasywnych – nie tylko za sprawą parametrów technicznych. Dzięki jej zastosowaniu nie trzeba inwestować w kosztowne przyłącza czy infrastrukturę dla innych paliw – oleju opałowego czy gazu ziemnego, wobec czego stanowi ona alternatywę dla małych pieców, zapewniając oszczędności energii i kontrolę nad wydatkami związanymi z ogrzewaniem. Rozwiązanie takie eliminuje również konieczność ponoszenia inwestycji związanych z zapewnieniem szczelności pomieszczenia, w którym miałby zostać zainstalowany piec lub kocioł, oraz pozwala uniknąć przebijania izolowanego dachu na potrzeby koniecznej wtedy wentylacji grawitacyjnej. 
Analiza kosztowa 
Z przeprowadzonej przez Procyon analizy wynika, że pompa ciepła jest rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie nakładów związanych z zapewnieniem komfortu termicznego w budynku. Według szacunków roczny koszt ogrzania jednego metra kwadratowego wynosi około 3,7 zł przy założonej temperaturze wewnętrznej 20 stopni Celsjusza. Porównanie z innymi rodzajami ogrzewania przedstawia wykres. Wykres pokazuje, że jedynym tańszym sposobem produkcji ciepła od pompy Panasonic Aquarea jest wykorzystanie pelletu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że to rozwiązanie jest bardziej kłopotliwe, gdyż wiąże się z koniecznością zakupu i magazynowania paliwa, jego uzupełnianiem  w zbiorniku, czyszczeniem pieca oraz emisją produktów spalania do atmosfery.   Pompa ciepła działa z kolei praktycznie bezobsługowo.  Jej zastosowanie eliminuje również konieczność ponoszenia inwestycji związanych z zapewnieniem szczelności pomieszczenia, w którym miałby zostać zainstalowany piec lub kocioł, oraz pozwala uniknąć przebijania izolowanego dachu na potrzeby koniecznej wtedy wentylacji grawitacyjnej.