ECO G – układy VRF zasilane gazem


Zaawansowany, zasilany gazem układ VRF zapewnia wyższą sprawność i lepsze osiągi w całym zakresie temperatur.
Do udoskonaleń należą: poprawiona charakterystyka pracy przy obciążeniach częściowych, zastosowanie zużywającego mniej gazu silnika z obiegiem Millera oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej dzięki zastosowaniu silników prądu stałego do zasilania wentylatorów.

1

Ograniczenia pod względem zasilania w energię elektryczną
Zużycie energii elektrycznej przez jednostki ECO G wynosi zaledwie 9% w porównaniu z jednostkami ECOi, ponieważ napęd sprężarki wykorzystuje silnik gazowy.

2

Wysokie zapotrzebowanie na CWU z kogeneracją w trybie ogrzewania i chłodzenia
Wykorzystanie ciepła ze spalin podczas ogrzewania i chłodzenia pozwala na wydajną produkcję CWU.

3

Otwarta i elastyczna konstrukcja
Układ ECO G został zaprojektowany pod kątem możliwości podłączenia różnych jednostek wewnętrznych i sterowników. W nowej serii GE3, w odpowiedzi na potrzeby klientów komercyjnych, wprowadzono także funkcję odpompowywania czynnika chłodniczego.

4

Szybki rozruch w trybie ogrzewania przy niskiej temperaturze otoczenia
Gazowe pompy ciepła zapewniają komfortowe ogrzewanie budynku dzięki szybkiemu uruchomieniu z wykorzystaniem ciepła odpadowego odebranego z silnika.
Urządzenie może pracować w trybie ogrzewania od temperatury otoczenia wynoszącej -21°C.
Porównanie wydajności grzewczej

A. Gazowa pompa ciepła
B. Elektryczna pompa ciepła
C. Temperatura w pomieszczeniu (°C)
D. W miarę upływu czasu

2-rurowe układy ECO G serii GE3

Zaprojektowane pod kątem wyższej wydajności energetycznej. Wskaźnik SEER poprawiony nawet o 120%.

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych
• Standardowe jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze¹
• Wodny wymiennik ciepła (PAW-WX4E5N/5N2)²
• Jednostka rekuperacyjna z wymiennikiem DX (PAW-ZDX3N)
• Jednostki kanałowe o wysokim ciśnieniu statycznym (S-ME2E5)
• Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjnej (PAW-MAH2/M/L)
• Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX (PAW-EAIRC-MJ/MS)

3-rurowe układy ECO G serii GF3

Efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego generowanego w trybie ogrzewania i chłodzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych
• Standardowe jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze¹
• Jednostka rekuperacyjna z wymiennikiem DX (PAW-ZDX3N)
• Zestaw przyłączeniowy centrali wentylacyjnej (PAW-MAH2/M/L)³
• Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX (PAW-EAIRC-MJ/MS)³

1) Z wyjątkiem modeli o mocy 1,5 kW. 2) Dozwolone 1:1, a także mieszane. W przypadku układów mieszanych, wodny wymiennik ciepła i wymiennik DX nie pracują jednocześnie, tylko oddzielnie. 3) Moc niższa od modelu 16 kW.

Co oznacza skrót GHP? Gazowa pompa ciepła

Gazowa pompa ciepła Panasonic jest systemem bezpośredniego rozprężania z taką samą sprężarką, jak w układach VRF. Jako źródło napędu sprężarki zamiast silnika elektrycznego zastosowano silnik gazowy. Gazowy napęd sprężarki ma dwie zalety:
1. Dostępność ciepła odpadowego z silnika gazowego
2. Dzięki silnikowi gazowemu nie trzeba zużywać energii silnika
GHP to naturalny wybór w przypadku projektów komercyjnych, zwłaszcza w obiektach, w których występują ograniczenia zasilania w energię elektryczną.

A. Wymiennik ciepła / B. Do jednostki wewnętrznej / C. Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z silnika / D. Sprężarka / E. Silnik gazowy / F. Powietrze / G. 67 kW. Gaz / H. 1,8 kW. Energia elektryczna / I. 36,5 kW. Darmowa CWU / J. 71 kW / Chłodzenie
* Dotyczy modelu o mocy 25 KM.

Obszar o ograniczonej dostępności energii elektrycznej.

Porównanie zużycia energii elektrycznej przez jednostkę zewnętrzną o mocy 71 kW.

Problemy z zasilaniem?
Jeśli nie możesz wykorzystać energii elektrycznej jako źródła zasilania układu, idealnym rozwiązaniem są nasze urządzenia ECO G.
· Urządzenie zasilane gazem ziemnym lub LPG; wymaga tylko zasilania jednofazowego
· Możliwość wykorzystania energii elektrycznej budynku do innych krytycznych potrzeb
· Obniżenie nakładów inwestycyjnych na modernizację podstacji energetycznych zasilających urządzenia grzewcze i chłodzące
· Zmniejszenie obciążenia energetycznego w budynku, zwłaszcza w okresach szczytowego zapotrzebowania
· Energia elektryczna może zostać wykorzystana do innych zastosowań, takich jak serwery, systemy chłodnicze, produkcja, oświetlenie, itp.