Nowy system hybrydowy GHP/VRF firmy Panasonic

Pierwsza inteligentna technologia
Połączenie gazu i energii elektrycznej daje możliwość uzyskania jeszcze większych oszczędności energii.

GHP – ZASILANIE GAZOWE

Jednostka nadrzędna GHP

EHP – ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Jednostka podrzędna EHP

STEROWNIK
INTELIGENTNY

U-20GE3SE5 (20 KM).
· Obliczanie obciążenia GHP i EHP
· Praca zależnie od ustawienia górnej granicy
· Indywidualna kontrola wydajności
· Sterowanie urządzeniami
· Sterowanie specjalne (odszranianie, odzysk oleju, regulacja zaworu 4-drogowego, obsługa usterek)
U-10MS2E8 (10 KM).

CZ-256ESMC3.
· Monitorowanie zapotrzebowania
· Obliczanie obciążenia jednostki wewnętrznej/obciążenia całkowitego
· Wskazanie współczynnika pracy – ustawienie górnej granicy MAP odpowiednio do:
- Ceny jednostkowej energii
- Zapotrzebowania na moc elektryczną
- Obciążenia układu klimatyzacji
Schemat układu hybrydowego GHP/EHP
Pierwszy na świecie!* Zintegrowany cykl obiegu czynnika chłodniczego w jednostkach GHP i EHP

A. Przewody rurowe czynnika chłodniczego
B. Przewody komunikacyjne
C. Impuls gazu
D. Impuls energii elektrycznej
E. Złożony układ GHP i EHP

* Technologia wprowadzona na rynek światowy po raz pierwszy przez Panasonic w kwietniu 2016 r.
Obniżenie zużycia energii elektrycznej (ograniczenie maksymalnej mocy wejściowej w godzinach szczytu)
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w godzinach szczytu jest znacznie obniżone dzięki temu, że system GHP zużywa tylko 10% energii elektrycznej pobieranej przez system EHP.

Zużycie energii elektrycznej
A. Zapotrzebowanie na moc elektryczną
B. Chłodzenie / ogrzewanie zasilane energią elektryczną
C. Oświetlenie, winda, itp.
D. Czas
E. System hybrydowy – znaczne obniżenie
F. EHP
G. Hybryda

* Schemat układu zastosowanego w hotelu.
Optymalne sterowanie dla maksymalnej energooszczędności
Przełączanie pracy między systemem GHP i EHP w oparciu o pobór mocy, zapotrzebowanie na energię, obciążenie częściowe.

Opcjonalny sposób sterowania
A. Tylko silnik elektryczny
B. Tylko silnik gazowy
C. Praca hybrydowa
1. Wydajność urządzenia
2. Strefa niskiej wydajności
3. Wskaźnik obciążenia układu klimatyzacji

* Specyfikacja ma charakter orientacyjny.
Produkcja darmowej CWU przez system GHP
Efektywne podgrzewanie CWU z wykorzystaniem ciepła odpadowego z silnika.

Zużycie energii elektrycznej
A. Jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze
B. Rura wodna
C. Darmowa CWU z ciepła odpadowego z silnika

* Specyfikacja ma charakter orientacyjny.