Aplikacja Panasonic Comfort Cloud

Pobierz w App Store

Pobierz w Google Play


Zaawansowane sterowanie klimatyzacją przez smartfon


Łatwo i szybko uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji pilota w dowolnym miejscu i czasie.

Aplikacja Panasonic Comfort Cloud umożliwia wygodne zarządzanie i monitorowanie wielu klimatyzatorów w domach za pomocą jednego urządzenia mobilnego. Możliwe jest również monitorowanie zużycia energii, a dzięki temu sprawdzenie, jak jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne.


 


Wstępne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń

Programator tygodniowy

Powiadomienia o błędach

Sterowanie wieloma urządzeniami


Monitoruj zużycie energii.

Sprawdzaj zużycie energii przez każdą jednostkę w różnych odstępach czasu, porównując wzorce zużycia energii, aby zmaksymalizować oszczędności energii i jeszcze bardziej obniżyć koszty eksploatacji.


nanoe™ X: większa ochrona 24/7*

Łatwe włączanie trybu nanoe™ X przy włączonym lub wyłączonym chłodzeniu lub ogrzewaniu.

* Tylko w przypadku jednostek kompatybilnych z funkcją nanoe™ X.
Wybierz kształt i wielkość pomieszczenia oraz miejsce montażu urządzenia i obserwuj symulację stężenia nanoe™ X w swojej przestrzeni w miarę upływu czasu!


Inteligentne sterowanie 

Kontrola komfortu chłodzenia z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.


  • Sterowanie wieloma urządzeniami klimatyzacyjnymi w 1 lokalizacji (do 20 jednostek na lokalizację i do 10 różnych lokalizacji)
  • Steruj wieloma urządzeniami w wielu lokalizacjach


Inteligentny komfort

Z łatwością zarządzaj swoim komfortem i jakością powietrza.


  • Zdalny dostęp do wszystkich funkcji klimatyzacji
  • Aktywuj 24-godzinną ochronę nanoe™ X*
  • Wstępne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń

Więcej informacji o nanoe™ X


* Technologia nanoe™ X jest dostępna w niektórych seriach urządzeń.


Inteligentna efektywność

Większy komfort przy mniejszych stratach energii.


  • Analizuj wzorce zużycia energii
  • Porównuj historię użycia w celu lepszego planowania budżetu

* Dokładność danych dotyczących szacowanego zużycia energii zależy od podłączonego zasilania.


Inteligentna pomoc

Otrzymuj informacje o awariach.


  • Przydzielaj innych użytkowników na czas Twojej nieobecności
  • Łatwe rozwiązywanie problemów*


* Kontaktuj się z przeszkolonymi technikami w sprawie wykonania naprawy/serwisowania.

Czego potrzebujesz, aby połączyć się z Panasonic Comfort Cloud?


Jednostka wewnętrzna - sieć

Połącz poprzez wbudowany moduł Wi-Fi w niektórych modelach lub z opcjonalnym adapterem CZ-TACG1 podłączonym do portu CN-CNT.


* Kompatybilność: sprawdź, czy Twoje urządzenie ma wbudowany moduł Wi-Fi. Jeśli Twoje urządzenie nie ma wbudowanego adaptera Wi-Fi, potrzebujesz akcesorium CZ-TACG1. Sprawdź zgodność w instrukcji obsługi klimatyzatora.


Inne wymagania sprzętowe

Router - Internet - Smartfon


* Kupuj i subskrybuj oddzielnie.


Ściągnij bezpłatną aplikację

Panasonic Comfort Cloud


Ściągnij z App Store

Ściągnij z Google Play
Jak połączyć się z aplikacją Panasonic Comfort Cloud

Istnieją 4 różne metody nawiązania połączenia, w zależności od wersji urządzenia bezprzewodowej sieci LAN stosowanego z posiadaną jednostkę wewnętrzną. Postępuj zgodnie z filmem odpowiadającym typowi urządzenia – w przeciwnym razie poprawna konfiguracja nie będzie możliwa. 1. Modele z wbudowanym zaawansowanym modułem Wi-Fi: ścienna jednostka wewnętrzna mająca naklejkę z 2 kodami QR na panelu przednim LUB kod QR umieszczony pod panelem przednim2. Modele z wbudowanym standardowym modułem Wi-Fi: ścienna jednostka wewnętrzna z naklejką z 1 kodem QR na panelu przednim LUB BEZ kodu QR pod panelem przednim

3. Modele z opcjonalnym adapterem Wi-Fi CZ-TACG1: ścienna jednostka wewnętrzna z podłączonym opcjonalnym adapterem Wi-Fi

4. Modele ze zdalnym sterownikiem przewodowym CZ-RTC6BLW z Wi-Fi


1. Modele z wbudowanym zaawansowanym modułem Wi-Fi

2. Modele z wbudowanym standardowym modułem Wi-Fi

3. Modele z opcjonalnym adapterem Wi-Fi CZ-TACG1

4. Modele ze zdalnym sterownikiem przewodowym CZ-RTC6BLW z Wi-Fi
Sterowanie głosowe. Słowa mogą zdziałać więcej niż czyny
Dzięki aplikacji Comfort Cloud klimatyzator można również połączyć z niektórymi wiodącymi na rynku asystentami głosowymi, aby jeszcze bardziej zoptymalizować pracę klimatyzacji bez konieczności nawet kiwnięcia palcem.


Więcej informacji o sterowaniu głosowym


* Google, Android, Google Play i Google Home są znakami towarowymi firmy Google LLC. Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com Inc. lub jej spółek zależnych. Dostępność usług asystenta głosowego różni się w zależności od kraju i języka. 


Ściągnij bezpłatną aplikację


Ściągnij z App Store

Ściągnij z Google Play