POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.aircon.panasonic.eu która jest własnością i zarządzana jest przez Panasonic Marketing Europe GmbH i spółki należące do grupy oraz spółki zależne (łącznie dalej jako "Panasonic"). Polityka ta (wraz z naszymi warunkami użytkowania) określa podstawy, na których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, lub dostarczasz do nas, będą przez nas przetwarzane.
Polityka Prywatności w niniejszym serwisie.
Z witryny internetowej można korzystać bez podawania jakichkolwiek informacji. Niemniej jednak na pewnych podstronach konieczne jest podanie wymaganych przez nas danych. Tylko dzięki otrzymanym danym będziemy mogli zapewnić Ci odpowiednie produkty oraz usługi np. serwis posprzedażowy.
W celu uzyskania dostępu do niektórych stron internetowych, użytkownicy są zobowiązani do dostarczenia i zarejestrowania swoich danych osobowych, poprzez które mogą zostać zidentyfikowani, takich jak nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zawód, nazwę firmy, numer firmy. W przypadku niektórych usług, takich jak usługi marketingowej, dajemy Ci wybór, które dane zostaną podane.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystywania zebranych informacji w celu:
• świadczenia, kontynuacji, ochrony i usprawniania naszych usług oraz rozwijania nowych usług,
• komunikacji z Użytkownikami,
• umożliwienia Użytkownikom korzystania z interaktywnych funkcjonalności naszego serwisu w dowolnym momencie,
• realizacji działań marketingowych oraz działań z zakresu rozwoju strategicznego w przypadku zgody Użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju informacji, głównie (i) przesyłania ofert i wiadomości na temat Panasonic, (ii) przesyłania najświeższych informacji o linii produktów klimatyzacyjnych Panasonic, zapewnienia dostępu i możliwości pobrania nieudostępnianych publicznie materiałów, wspierających Użytkownika w wypełnianiu obowiązków zawodowych, lub (iii) gromadzenia dodatkowych informacji w związ
• udostępnienia osobom trzecim informacji w następujących sytuacjach:
o Użytkownik wyraził na to zgodę,
o informacje przekazywane są naszym podmiotom zależnym, powiązanym lub innym zaufanym partnerom biznesowym dla celów outsourcingu,
o mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika na mocy jakichkolwiek regulacji prawnych lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa swojego, Użytkowników lub innych podmiotów zgodnie z wymaganiami i w zakresie przewidzianym przez prawo.
Jeśli będziemy wykorzystywać te informacje w sposób inny niż do celów, dla których zostały zebrane, najpierw poprosimy Cię o zgodę na takie wykorzystanie. Nie wykorzystujemy Twoich Danych Osobowych do żadnych innych celów niż te, które zostały przez nas określone i zgodnie z celami określonymi w tej Polityce.
Panasonic dołożył wszelkich starań, i podejmuje odpowiednie środki w celu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa, oraz zapewnienia, że dane osobowe są zarządzane w sposób bezpieczny i chronione przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosujemy zabezpieczenia, które zapewniają poufność danych osobowych tj.
• szyfrowanie gdzie jest to niezbędne,
• zabezpieczenie hasłem gdzie jest to niezbędne,
• limitowanie dostępu do informacji na Twój temat.
Korzyści z rejestracji zawierają opcje otrzymywania drogą mailową informacji o nowościach, promocjach czy ofertach dotyczących określonych produktów Panasonic. Dodatkowo możesz nas poinformować o zakupie konkretnych produktów poprzez ich rejestrację.
W związku ze szczegółami podawanymi przez Ciebie podczas rejestracji, na podstawie stron internetowych i biuletynów, które przeglądasz, Panasonic może zbierać informacje o Twoim guście i preferencjach. Zbiór informacji może zawierać analizę ruchu na stronach internetowych i zachowania zakupowego, w tym użytkowania przeglądarki Cookies. Panasonic może użyć tych informacji oraz informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w celu poinformowania Cię o nowych produktach wychodzących na rynek, nowych technologiach, konkursach i innych ofertach, które mogą Cię zainteresować.
Panasonic nie przekaże Twoich danych zarówno osobom trzecim jak i innym firmom, za wyjątkiem tych, które tworzą dla Nas statystyki, zajmują się marketingiem lub które działają w naszym imieniu.
Od czasu do czasu, Panasonic zestawi łączną statystykę dotyczącą usług i może się nimi podzielić z osobami trzecimi. Owe dane statystyczne nie będą zawierały informacji, które umożliwiłyby jakimkolwiek osobom trzecim zidentyfikować Twoją tożsamość.
Panasonic zastrzega sobie prawo do udostępnienia i ujawnienia możliwych do indywidualnego zidentyfikowania informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapytaniami wystosowanymi przez odpowiednie instytucje, w celu poprawnego funkcjonowania i ochrony systemu pozostałych użytkowników.
Dostęp do Danych osobowych Użytkownika
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, korygowania tych danych w przypadku ich nieprawidłowości lub usuwania danych i niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Panasonic w części „Moje Konto”, a także dokonywania korekty, wprowadzania zmian i aktualizowania tych danych.
Możesz wypisać się z listy e-maili wysyłanych do Ciebie przez link "wypisz się" i / lub instrukcje na dole e-maila, lub kontaktując się z nami bezpośrednio proclub@eu.panasonic.com w dowolnym momencie.
Panasonic dokłada wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek w możliwie najkrótszym terminie.
Zmiany Polityki prywatności
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności w przyszłości zostaną opublikowane na Witrynie internetowej, a w odpowiednich przypadkach Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.