Banner

Informacja o Ochronie Prywatności Panasonic

Panasonic traktuje Państwa prywatność i dane osobowe z najwyższym szacunkiem. Przestrzegamy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W niniejszym dokumencie przedstawione są informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są wszelkie gromadzone przez Panasonic informacje o użytkowniku (zwane „danymi osobowymi” - pojęcie objaśnione poniżej). Naszym celem było przedstawienie ich w sposób na tyle szczegółowy, by użytkownik mógł uzyskać potrzebne mu informacje na pierwszy rzut oka, a jeśli będzie chciał dowiedzieć się więcej, wówczas kliknie w odpowiedni link. Jeśli mimo to nie będą Państwo mogli znaleźć potrzebnych informacji, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres  info.pl@panasonicproclub.com.

Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do urządzeń, produktów, witryn internetowych lub aplikacji, które odnoszą się do bądź łączą z Informacją (zwanych łącznie „Usługami”) i będzie miała zastosowanie bez względu na to, czy użytkownik korzysta z Usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora lub innego urządzenia.

Po kliknięciu na poniższe linki użytkownik uzyska dalsze informacje na temat naszych zasad ochrony prywatności:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Co to są Dane Osobowe?
 3. Jakie Dane Osobowe są gromadzone przez Panasonic?
 4. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
 5. Komu przekazujemy Dane Osobowe użytkowników?
 6. Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych?
 7. Uzyskiwanie dostępu do Danych Osobowych i inne prawa przysługujące użytkownikom
 8. Okres przechowywania danych osobowych - jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkowników
 9. Produkty stron trzecich i łącza do stron internetowych stron trzecich w ramach naszych Usług
 10. Pliki cookie
 11. Zgody marketingowe (np. otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z marketingiem lub innych)
 12. Dane Osobowe dzieci
 13. Zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności
 14. Kontakt z Panasonic / Dalsze informacje


1.      Kim jesteśmy?

 1. Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, KRS 0000352843 („Panasonic”, „my”, „nas” lub „nasz”);
 2. Należymy do Panasonic Corporation, z siedzibą w Kadoma, prefektura Osaka, Japonia;
 3. Posiadamy wiele podmiotów stowarzyszonych - ich wykaz znajduje się pod adresem https://holdings.panasonic/global/corporate/about/group-companies.html#renketsu.

 

2.      Co to są Dane Osobowe?

Dla celów niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, „Dane Osobowe” obejmują wszelkie informacje odnoszące się do użytkownika i/lub informacje, na podstawie których można go zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio. Informacje identyfikujące użytkownika mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu, zdjęcia, szczegóły płatności, określony numer identyfikacyjny produktu/urządzenia Panasonic, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. identyfikatory plików cookie i adres IP) lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości użytkownika. W przypadku połączenia innych informacji (tj. informacji, które same w sobie nie identyfikują użytkownika) z Danymi Osobowymi, połączone informacje również są traktowane jako Dane Osobowe.

 

3.      Jakie Dane Osobowe są gromadzone przez Panasonic?

 

A.     Dane osobowe podawane bezpośrednio przez użytkownika

Niektóre oferowane przez nas Usługi umożliwiają bezpośrednie przekazywanie nam Danych Osobowych.

Podczas tworzenia konta lub profilu Panasonic

Tworząc konto lub profil na stronie internetowej lub w aplikacji Panasonic (np. podczas rejestracji produktu w celu przedłużenia gwarancji lub rejestracji jako Partner Panasonic), prosimy o podanie pewnych Danych Osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Każde utworzone przez Państwa konto Panasonic będzie chronione hasłem, a Państwa imię i nazwisko będzie wykorzystywane w celu weryfikacji konta, gdy będą Państwo kontaktować się z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta lub w innych celach.

W trakcie komunikacji z Panasonic

W przypadku skierowania do nas zapytania ofertowego lub kontaktu z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście, możemy gromadzić Dane Osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu; możemy również gromadzić informacje na temat posiadanych przez Państwa produktów lub urządzeń Panasonic, takie jak ich numery seryjne i data zakupu. Możemy również tworzyć dzienniki/raporty przydatne do diagnozowania problemów związanych z wydajnością produktu lub aplikacji oraz pozyskiwać informacje związane z danym problemem. Informacje te są wykorzystywane w celu zapewnienia wsparcia technicznego klienta i produktu. Możemy uzyskać dostęp do Państwa profilu/konta Panasonic, aby zapewnić niezbędną pomoc lub wsparcie, którego potrzebuje lub o które prosi użytkownik. Możemy również rejestrować i odsłuchiwać rozmowy prowadzone przez Państwa z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta (np. gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie), korzystać z profilu/konta w celu szkoleń i rozpatrywania reklamacji, a także w celu zapoznania się z wszelkimi informacjami przekazanymi przez Państwa w odpowiedzi na dobrowolną(e) ankietę(y). Rejestrowanie i odsłuchiwanie rozmów z użytkownikiem będzie miało miejsce jedynie wówczas, gdy będzie to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa i zawsze będą Państwo o tym informowani.

B.     Informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika

Możemy gromadzić informacje o korzystaniu z naszych Usług za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu/produkcie Panasonic i w inny sposób, bądź o korzystaniu z naszych aplikacji internetowych. Możemy zbierać na przykład:

                                     I.          Informacje o urządzeniu/produkcie - takie jak model sprzętu, numer IMEI urządzenia/produktu, adres MAC bezprzewodowego interfejsu sieciowego urządzenia oraz numer telefonu komórkowego wykorzystywany przez urządzenie, informacje o sieci telefonii komórkowej, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki mobilnej, ustawiona strefa czasowa i inne unikalne identyfikatory urządzenia, adres IP, dane systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Usług.

 

                                    II.          Informacje o logowaniu - takie jak czas i czas korzystania z Usługi, wyszukiwane zapytania wprowadzane za pośrednictwem Usług oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które zostały umieszczone w Państwa produkcie/urządzeniu lub naszej aplikacji.

 

                                  III.          Informacje o lokalizacji - takie jak sygnał GPS produktu lub urządzenia użytkownika lub informacje o pobliskich punktach dostępu WiFi i wieżach telefonii komórkowej, które mogą być nam przekazywane podczas korzystania z niektórych Usług.Prawidłowe działanie niektórych naszych Usług powiązanych z lokalizacją wymaga podania Danych Osobowych. Jeśli użytkownik wyrazi chęć korzystania z określonej funkcji, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych w tym celu.Zgodę można w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia w urządzeniu/produkcie.

 

 

C.     Dane Osobowe pochodzące od stron trzecich

Możemy otrzymywać Dane Osobowe od stron trzecich (np. innych firm) - prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dodatkowymi na ten temat:

Informacje z publicznie dostępnych źródeł

Możemy otrzymywać Dane Osobowe z publicznie dostępnych źródeł, pod warunkiem że otrzymanie takich informacji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; dane te mogą być łączone z innymi informacjami otrzymywanymi od użytkownika lub o użytkowniku.

Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku z serwisów społecznościowych, gdy zdecydują się Państwo łączyć z tymi serwisami.

D.     Inne sposoby gromadzenia Danych Osobowych

Możemy gromadzić Państwa Dane Osobowe w inny sposób - prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dodatkowymi na ten temat:

Fora wymiany informacji i fora dyskusyjne

Niektóre strony internetowe i aplikacje Panasonic wyposażone są w fora wymiany informacji, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, funkcje czatu, blogi i podobne funkcje („Posty Społecznościowe”), za pośrednictwem których użytkownik może zamieszczać informacje, wiadomości i inne materiały. W przypadku ujawniania jakichkolwiek Danych Osobowych za pośrednictwem takich usług, zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ mogą one stać się informacjami publicznymi i być dostępne dla osób odwiedzających nasze strony internetowe i osób postronnych.

Aby umożliwić użytkownikowi zamieszczanie Postów Społecznościowych, na etapie rejestracji musimy zebrać jego określone Dane Osobowe, które obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

Promocje, gry, losowania nagród i konkursy

W przypadku udziału w promocjach, konkursach, grach online, losowaniach nagród, konkursach lub podobnych promocjach („Aktywności”), do administrowania tymi Aktywnościami możemy wykorzystywać Dane Osobowe podane przez użytkownika. W celu administrowania takimi Aktywnościami możemy wymagać od użytkownika podania pewnych Danych Osobowych, które mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, datę urodzenia oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

W zakresie, w jakim warunki takiej promocji dotyczące traktowania Danych Osobowych użytkownika są sprzeczne z niniejszymi Informacjami o Ochronie Prywatności, pierwszeństwo będą miały warunki promocji; zalecamy, by uważnie zapoznać się z warunkami dotyczącymi poszczególnych Aktywności.

Subskrypcje i newslettery

W przypadku subskrypcji naszych informacji promocyjnych i newsletterów, możemy zbierać Dane Osobowe użytkownika w celu umożliwienia nam świadczenia tej usługi. Wymagane Dane Osobowe będą zawierać adres e-mail i kod pocztowy. Usługi subskrypcji będziemy świadczyć wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na wyraźne życzenie użytkownika.

Podczas przesyłania Danych Osobowych na stronę internetową Panasonic lub do aplikacji internetowej

Ponadto, możemy gromadzić inne Dane Osobowe, jakie użytkownik poda nam poprzez zamieszczanie treści (np. certyfikatów lub zdjęć) na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach internetowych. W takich przypadkach możemy zbierać następujące Dane Osobowe w celu publikowania treści na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach internetowych: imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie Dane Osobowe zawarte w treściach przesłanych przez użytkownika. W przypadku gromadzenia takich treści będziemy to czynić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Działania związane z reagowaniem na kampanie i treści zamieszczone na stronach internetowych

Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookie, nasze systemy automatyki marketingowej będą śledzić aktywności podejmowane przez użytkownika w odpowiedzi na kampanie i treści zamieszczone na stronach internetowych (takie jak uczestnictwo w targach lub kliknięcie w newsletter). Ma to na celu lepsze poznanie zachowań klientów i dostosowanie komunikacji marketingowej do ich potrzeb.

Portal Partnerów Biznesowych Panasonic

W przypadku firm zainteresowanych uzyskaniem statusu Partnera Panasonic, zbierane będą podstawowe informacje o firmie, pracowniku rejestrującym (imię, nazwisko, e-mail, telefon) oraz o tym, które produkty Panasonic chce promować dana firma.

Panasonic Training

Panasonic Training jest platformą edukacyjną służącą do szkolenia partnerów biznesowych Panasonic - bezpośrednio lub za pośrednictwem e-learningu. Będzie ona rejestrować wyniki szkoleń uzyskane przez wszystkich uczestniczących w nich pracowników naszych partnerów. Zapisane Dane Osobowe będą zawierały imię i nazwisko, e-mail oraz wyniki szkoleń.

4.      W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Gromadzone przez nas Dane Osobowe możemy wykorzystywać do następujących celów:

                           I.          Rejestracja produktów/urządzeń - w celu zarejestrowania użytkownika lub urządzenia bądź produktu w ramach którejkolwiek z naszych Usług;

                          II.          Świadczenie Usług - w celu świadczenia Usług bądź realizacji ich konkretnych funkcji, jakie wskaże użytkownik, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem (np. gwarancji na produkty lub urządzenia);

                        III.          Przeprowadzanie ankiet - w celu uzyskania opinii lub uwag na temat naszych Usług oraz przeprowadzenia innych ankiet;

                        IV.          Dostosowanie treści do potrzeb użytkownika - w celu dopasowania treści do potrzeb klienta i formułowania rekomendacji w oparciu o dotychczasowe działania użytkownika w ramach naszych Usług. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe, w celu bardziej skutecznego ukierunkowania naszych Usług, treści, rekomendacji, reklam i komunikacji (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie);

                         V.          Reklama - do celów reklamowych, takich jak dostarczanie spersonalizowanych reklam i treści sponsorowanych oraz wysyłanie wiadomości o promocjach;

                        VI.          Analityka - w celu oceny i analizy naszego rynku, klientów, produktów, urządzeń i innych Usług (w tym do zasięgania opinii na temat naszych produktów i usług oraz przeprowadzania ankiet wśród klientów);

                      VII.          Statystyki - w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. Te anonimowe dane mogą być udostępniane stronom trzecim;

                    VIII.          Poprawa jakości usług - w celu rozwijania nowych i udoskonalania istniejących produktów i Usług Panasonic, rekomendacji, reklam i innych form komunikacji, a także zyskania bardziej szczegółowej wiedzy o preferencjach użytkownika;

                        IX.          Wsparcie klienta - w celu świadczenia usług wsparcia klienta w odniesieniu do urządzenia lub produktu, bądź obsługi wszelkich innych zapytań (takich jak rozpatrywanie reklamacji);

                         X.          Zapobieganie przestępczości - w celu zapobiegania nadużyciom lub przestępczości bądź ich wykrywania;

                        XI.          Cele biznesowe - do monitorowania działalności i prowadzenia ewidencji wewnętrznej;

                      XII.          Publikowanie komentarzy użytkowników - w przypadku zamieszczania opinii, komentarzy lub treści dotyczących produktów lub urządzeń na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, lub w przypadku dobrowolnego udzielenia odpowiedzi na ankiety, możemy wstawiać linki do nich bądź publikować ich treść, także w naszych reklamach;

                    XIII.          Zobowiązania prawne - w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych;

                    XIV.          Konkursy i promocje - do przeprowadzania losowań nagród, konkursów i innych promocji lub ofert, zgodnie z przepisami prawa;

                     XV.          Szkolenia - w celu szkolenia personelu i zapewnienia jakości, w szczególności w odniesieniu do przedstawicieli naszego działu obsługi klienta; oraz

                    XVI.          Aktualizacje - aby komunikować się z użytkownikiem, między innymi w sprawach związanych z jego kontem, profilami lub transakcjami z nami, podając ważne informacje o jego produktach, urządzeniach, aplikacjach lub innych Usługach, wysyłając użytkownikowi powiadomienia o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o Ochronie Prywatności oraz, jeśli zezwala na to użytkownik i obowiązujące przepisy prawa, marketing, wysyłając mu oferty i wiadomości o promocjach na nasze Usługi.

Prawo zezwala nam na wykorzystywanie Danych Osobowych w sposób określony powyżej w oparciu o motyw, jakim jest działanie w naszym „uzasadnionym interesie”.

 

 

Wycofanie produktu - w bardzo mało prawdopodobnym przypadku, gdy konieczne jest wycofanie jakiegokolwiek produktu, w tym ze względów bezpieczeństwa, dane użytkownika są wykorzystywane do skontaktowania się z nim w celu przekazania instrukcji dotyczących zwrotu produktu.

Materiały marketingowe

Panasonic może wykorzystywać Dane Osobowe w celu dostarczania Państwu newsletterów i innych materiałów pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to w inny sposób dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Zgody marketingowe” niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.

Łączenie Danych Osobowych

Możemy łączyć pozyskane od Państwa Dane Osobowe (w tym informacje otrzymane od innych Podmiotów Stowarzyszonych Panasonic) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Na przykład możemy łączyć różne bazy danych zawierające Państwa Dane Osobowe w celu poprawy jakości usług wsparcia i dostarczania bardziej zindywidualizowanych treści (takich jak marketing i reklamy).

5.      Komu przekazujemy Dane Osobowe użytkowników?

Nie będziemy ujawniać Danych Osobowych stronom trzecim dla ich własnych, niezależnych celów marketingowych lub biznesowych. Możemy jednak ujawniać informacje o użytkowniku następującym podmiotom:

                                     I.          Podmioty Stowarzyszone Panasonic

Może okazać się konieczne przekazanie Danych Osobowych użytkownika innym Podmiotom Stowarzyszonym Panasonic w celu świadczenia Usług/wsparcia, których potrzebuje lub które zamówił użytkownik. Wszystkie Podmioty Stowarzyszone Panasonic są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony prywatności określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności lub w innej polityce ochrony prywatności, o której będą Państwo powiadomieni.

                                    II.          Usługodawcy

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu usprawnienia procesu administrowania w naszym imieniu określonymi działaniami i usługami, takimi jak: call center wykorzystywane przez Panasonic do obsługi klientów, dostarczanie danych, usuwanie danych, realizacja zamówień i dostarczanie produktów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, wysyłka poczty i wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS), dostarczanie reklam, analizowanie korzystania z naszych Usług, śledzenie skuteczności naszych kampanii marketingowych, umożliwianie użytkownikom łączenia się z sieciami społecznościowymi, wykrywanie nadużyć i świadczenie usług obsługi klienta. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe takim usługodawcom zewnętrznym wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług w naszym imieniu i będą oni działać wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Oto przykłady zewnętrznych dostawców usług, z których korzystamy:

a.      Dostawcy usług poczty elektronicznej - korzystamy z usług w chmurze Marketo i Oracle Marketing Cloud w celu wysyłania do Państwa wiadomości e-mail zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi;

b.      Dostawcy usług analitycznych - dostawcy usług analitycznych służą nam pomocą w poznaniu sposobu korzystania z naszych produktów/urządzeń i innych Usług, co pozwala nam udoskonalać nasze Usługi. Obecnie korzystamy z usług następujących dostawców usług analitycznych: Google Analytics, Marketo oraz Oracle Marketing Cloud. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

                                  III.          Dostawcy serwisów społecznościowych

Możemy przekazywać Dane Osobowe, takie jak adres e-mail, niektórym dostawcom sieci społecznościowych, w celu usprawnienia wyświetlania reklam dotyczących naszych Usług na stronach portali społecznościowych. Dane Osobowe będą udostępniane dostawcom portali społecznościowych wyłącznie zgodnie z preferencjami marketingowymi użytkownika i wszelkimi stosownymi przepisami prawa.

                                  IV.          Strony trzecie, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w celu ochrony naszych Usług

Ujawnimy Dane Osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub w celu spełnienia wymogów obowiązujących procedur prawnych, w tym narzuconych przez organy ścigania lub inne agendy rządowe; w celu ochrony naszych klientów (np. w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszustwa użytkowników naszych Usług); w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszych Usług (np. w celu zapobiegania lub powstrzymania ataku na nasze systemy lub sieci); lub w celu ochrony praw lub własności Panasonic, łącznie z egzekwowaniem warunków korzystania z Usług lub umów regulujących korzystanie z nich.

                                   V.          Anonimowe statystyki

Z różnych powodów (podanych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności) przygotowujemy i opracowujemy różne rodzaje danych i statystyk - anonimowych, zbiorczych lub ogólnych. Ponieważ dane te są anonimowe (tzn. nie można na ich podstawie zidentyfikować użytkownika), nie uważamy tych informacji za Dane Osobowe. W związku z tym możemy udostępniać je stronom trzecim (takim jak nasze podmioty stowarzyszone, partnerzy, reklamodawcy i inni).

                                  VI.          Pozostałe strony w związku z transakcjami na mocy prawa spółek

Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe stronom trzecim (lub innemu Podmiotowi Stowarzyszonemu Panasonic) w ramach reorganizacji, fuzji, transferu, sprzedaży, joint venture, cesji lub innej formy zbycia całości lub dowolnej części działalności, aktywów lub akcji Panasonic, w tym, bez ograniczeń, w związku z upadłością lub innym postępowaniem tego rodzaju.

                                VII.          Strony trzecie - sponsorzy konkursów

Dane Osobowe użytkownika mogą być ujawniane stronom trzecim, jakimi są sponsorzy loterii, konkursów, losowań nagród i tym podobnych promocji. Każdorazowo przed przystąpieniem do konkursu, loterii, losowania nagród i tym podobnej promocji użytkownik zostanie poinformowany, kto jest sponsorem danego wydarzenia.

                              VIII.          Inne podmioty - za zgodą lub na życzenie użytkownika

Możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub zwróci się z prośbą o takie udostępnienie.

W niektórych Usługach Panasonic użytkownik ma możliwość przesyłania i udostępniania określonych Danych Osobowych, takich jak wiadomości, zdjęcia, filmy wideo i inne treści. Wszelkie Dane Osobowe, jakie użytkownik zdecyduje się zamieścić i udostępnić na publicznie dostępnym profilu, mogą być przeglądane przez inne osoby. W związku z tym należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z Usług Panasonic umożliwiających zamieszczanie treści.

6.      Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych?

Firma Panasonic wdrożyła rygorystyczne środki fizyczne i techniczne w celu ochrony Danych Osobowych gromadzonych w związku z naszymi Usługami. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy rygorystyczne kroki w celu ochrony Danych Osobowych, żadna strona internetowa, produkt, urządzenie, aplikacja internetowa lub system przesyłania danych, system komputerowy lub połączenie bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Miejsce przechowywania i przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe, które od Państwa zbieramy, są przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Szyfrowanie

Wszystkie Dane Osobowe przekazane przez użytkowników są pozyskiwane, przesyłane i przechowywane z wykorzystaniem szyfrowania. Dane przechowywane są w wysoce bezpiecznych centrach danych.

Inne środki ochrony

Bezpieczeństwo informacji, w tym ochrona Danych Osobowych, jest zapewnione organizacyjnie w ramach globalnego Programu Panasonic pod nazwą „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” (ISM). Cel, normy i środki wykonawcze są zdefiniowane w globalnie obowiązującej Polityce, normach i wytycznych. Wszystkie systemy informatyczne w Europie Środkowej są poddawane zewnętrznej ocenie i podlegają regulacji w ramach certyfikacji ISO 27001. Program i wszystkie jego części są dorocznie testowane zgodnie z podejściem PDCA w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności wszystkich danych w całym cyklu życia informacji, począwszy od ich pozyskania po zniszczenie.

Korzystanie z funkcji mediów społecznościowych i forów

Niektóre usługi obejmują funkcje portali społecznościowych, czatu lub forum. Korzystając z tych funkcji, należy unikać przekazywania Danych Osobowych, których użytkownik nie chce udostępniać innym użytkownikom w celu przeglądania, gromadzenia lub wykorzystania.

7.      Uzyskiwanie dostępu do Danych Osobowych i inne prawa przysługujące użytkownikom

Panasonic będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe, przestrzegając Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych obejmują prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo żądania usunięcia lub aktualizacji nieprawidłowych Danych osobowych oraz, w niektórych przypadkach, prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych - jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas Danych Osobowych, ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności).

Egzekwowanie praw

Jeżeli chcą Państwo wyegzekwować swoje prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe podane są na końcu niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności). Wniosek użytkownika będzie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania, chyba że obowiązujące przepisy o ochronie danych dopuszczają dłuższy okres, oraz możemy pobierać uzasadnioną opłatę za rozpatrzenie wniosku, o czym użytkownik zostanie poinformowany. Prosimy pamiętać, że opłata może zostać pobrana jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Skargi

Jeśli użytkownik obawia się, że nie przestrzegamy jego praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, może skontaktować się z Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@giodo.gov.pl), który jest regulatorem ochrony danych w Polsce, gdzie znajduje się siedziba Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. Jeżeli użytkownik ma siedzibę poza Polską, może skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

8.      Okres przechowywania danych osobowych - jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkowników

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.

W szczególności wyróżniamy następujące kategorie Danych Osobowych o różnych okresach przechowywania:

 • ·        Uczestnicy Konkursów - 1 rok.
 • ·        Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych - Powyższy status użytkownika nie zmienia się aż do momentu wypisania się użytkownika z listy, w którym to momencie jego dane zostaną zachowane na liście adresów usuniętych z listy w celu zapewnienia, że życzenie użytkownika zostanie spełnione.
 • ·        Użytkownicy, którzy kontaktują się z działem sprzedaży telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktowy - 1 rok.
 • ·        Użytkownicy zgłaszający roszczenia gwarancyjne i kontaktujący się telefoniczne z działem obsługi klienta - 5 lat. Konieczność skontaktowania się z Państwem może zachodzić w przypadku wycofania produktu z rynku (BHP).
 • ·        Klienci i partnerzy - 6 lat od ostatniego kontaktu (e-mail, spotkanie, rozmowa telefoniczna).

Uwaga: Jeżeli Państwa Dane Osobowe należą do więcej niż jednej kategorii, obowiązuje najdłuższy okres ich przechowywania. Jeżeli Państwa Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub narzuconych przez obowiązujące prawo, zostaną one usunięte i/lub zwrócone zgodnie z obowiązującym prawem.

9.      Produkty stron trzecich i łącza do stron internetowych stron trzecich w ramach naszych Usług

Nasze strony internetowe, aplikacje i produkty mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Panasonic, a nasze strony internetowe lub produkty i urządzenia mogą zawierać aplikacje, które można pobrać od stron trzecich. Strony i aplikacje, do których prowadzą te łącza, nie podlegają kontroli Panasonic, a więc nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności ani za treść stron i aplikacji internetowych, do których łącza te odsyłają. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z jakichkolwiek witryn lub aplikacji osób trzecich, wszelkie Dane Osobowe zebrane przez witrynę lub aplikację osoby trzeciej podlegają polityce prywatności tej osoby trzeciej. Zalecamy, by zapoznać się z polityką prywatności wszelkich stron trzecich, którym użytkownik przekazuje Dane Osobowe.

10.   Pliki cookie

Co to są pliki cookie?

Panasonic, jak również niektóre inne strony trzecie, które dostarczają treści, reklamy lub inne funkcje w ramach naszych Usług, mogą używać plików cookie i innych technologii w pewnych obszarach naszych Usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być odczytywane przez serwer WWW w domenie, która umieściła pliki cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika, ułatwienia logowania, dostarczania ukierunkowanych reklam i analizowania aktywności na stronie.

Dalsze informacje na temat plików cookie

Więcej informacji o tym, czym są pliki cookie, w jaki sposób są one wykorzystywane przez Panasonic i strony trzecie oraz jak można je wyłączyć, można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

11.   Zgody marketingowe (np. otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z marketingiem lub innych)

Zarówno my sami, jak i inne Podmioty Stowarzyszone Panasonic mogą wykorzystywać Państwa Dane Osobowe (takie jak dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)) do wysyłania Państwu korespondencji związanej z marketingiem - pocztą zwykłą, elektroniczną, telefonicznie i/lub za pomocą wiadomości tekstowych (SMS). Korespondencja ta będzie dotyczyć produktów, urządzeń i innych Usług Panasonic, zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi kontaktu i korzystania z adresu e-mail, zapisanymi na Państwa koncie w Klubie PRO.

Kupując produkty lub urządzenia Panasonic, kontaktując się z przedstawicielami naszego działu obsługi klienta, tworząc konto lub profil dla jednej z naszych Usług lub subskrybując jedną z naszych Usług, użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody (lub, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, wycofania zgody) na otrzymywanie korespondencji marketingowej.

Nie udostępniamy Danych Osobowych stronom trzecim do celów marketingowych stron trzecich.

Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu personalizacji i skuteczniejszego ukierunkowania naszej komunikacji marketingowej, aby zapewnić, w miarę możliwości, że korespondencja związana z marketingiem jest zgodna z Państwa zainteresowaniami.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym od Panasonic, prosimy o aktualizację adresu e-mail i preferencji kontaktowych na koncie PRO Club lub kliknięcie opcji „Anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas marketingowej lub promocyjnej wiadomości e-mail lub SMS.

12.   Dane Osobowe dzieci

 

       I.          Kim jest dziecko?

Panasonic uznaje za dziecko wszystkie osoby, które nie ukończyły 16. roku życia lub są poniżej granicy wieku określonej przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

      II.          Czy Panasonic zbiera Dane Osobowe dzieci?

Świadomie nie gromadzimy ani nie próbujemy gromadzić Danych Osobowych od lub o dzieciach bez zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku gromadzenia Danych Osobowych od dzieci, zawsze podejmujemy uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzice lub opiekunowie dziecka wyrazili na to zgodę.

    III.          Co robimy, gdy dzieci przekazują nam Dane Osobowe?

Jeżeli poweźmiemy wiedzę, że Dane Osobowe dotyczą dziecka i zostały nam przekazane bez zgody rodzica lub opiekuna, dołożymy wszelkich starań, by:

 • ·        usunąć te Dane Osobowe tak szybko, jak to możliwe; lub
 • ·        jeśli usunięcie Danych Osobowych nie jest możliwe, zapewnić, by nie były one wykorzystywane w żadnym celu, ani ujawniane stronom trzecim.

    IV.          Zapytania rodziców lub opiekunów

Rodzic lub opiekun, który ma pytania dotyczące przetwarzania przez Panasonic Danych Osobowych swojego dziecka, proszony jest o kontakt z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Dalsze informacje” niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności).

Zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności

Zalecamy, by użytkownik regularnie sprawdzał aktualizacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, ponieważ może ona od czasu do czasu ulegać zmianom. Dopisek „Data ostatniej aktualizacji” na dole tej strony określa, kiedy polityka była aktualizowana po raz ostatni, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas poprawionej Informacji o Ochronie Prywatności.

Użytkownik zostanie powiadomiony o istotnych zmianach Informacji i, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, wystąpimy do niego o udzielenie niezbędnej zgody. Powiadomienie to zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej noty na stronie internetowej Panasonic lub za pośrednictwem odpowiednich Usług.

13.   Kontakt z Panasonic / Dalsze informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Danych Osobowych, bądź w celu skorygowania, zablokowania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu, uzyskania dostępu, cofnięcia zgody na jakikolwiek istotny aspekt niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności lub usunięcia Danych Osobowych, prosimy o kontakt: