Porównaj rozwiązania

Aquarea High Performance

Aquarea T-CAP

Aquarea HT

DHW Stand Alone

Grzanie - Chłodzenie - CWU

Grzanie - Chłodzenie - CWU

Grzanie - CWU

Tylko CWU
Connectable to

Radiators - Fan Coil

Ogrzewanie podłogowe

Domestic Hot Water

Radiators - Fan Coil

Ogrzewanie podłogowe

Domestic Hot Water

Tradycyjne, wysokotemperaturowe grzejniki

Domestic Hot Water

Domestic Hot Water

Zastosowanie

mal installation

Dla skrajnie niskich temperatur

Retrofit dla starych grzejników

Tylko CWU

Energy Efficiency

Grzanie 35°C / 55°C

Scale from A++ to G

Grzanie 35°C / 55°C

Scale from A++ to G

Grzanie 35°C / 55°C

Scale from A++ to G

DHW 50 ~ 62°C

Scale from A+ to G

Outdoor ambient temperature limit. Operation

-20°C

-28°C

-20°C

-5°C

Outdoor ambient temperature limit. Constant capacity (35°C)

-7°C (not for all units)

-20°C*

-15°C

Supply temperature for heating. Max. / Heat pump only

75°C** / 55°C***

(or 60°C for Aquarea J Generation)

75°C** / 60°C***

75°C** / 65°C***

Sterowanie i łączność

Smart Grid Ready ****

Wireless LAN Ready

Smart Grid Ready ****

Wireless LAN Ready

Smart Grid Ready ****

Wireless LAN Ready

Gama produktów

All in One from 3 to 16kW (185L)

Bi‑bloc from 3 to 16kW

Mono‑bloc from 5 to 16kW

All in One from 9 to 16kW (185L)

Bi‑bloc from 9 to 16kW

Mono‑bloc from 9 to 16kW

Bi‑bloc from 9 to 12kW

Mono‑bloc from 9 to 12kW

100 and 150L

Zobacz produkt Zobacz produkt Zobacz produkt Zobacz produkt

Wszystkie dane w tym wykresie mają zastosowanie w większości modeli. Sprawdź specyfikację produktu, aby potwierdzić.

* 9 and 12kW. ** DHW maximum temperature with heater. *** In case of outdoor temperature over -10°C. **** H Generation with CZ-NS4P, F and G Generation with Heat Pump Manager. DHW Stand Alone is produced by S.A.T.E.