Przyjazne dla środowiska naturalnego agregaty skraplające CO2

Wybierz zielone rozwiązanie oferowane przez Panasonic


Naturalny czynnik chłodniczy CO2 / R744
Czynnik chłodniczy R744 zapewnia większą oszczędność energii i mniejszą emisję CO2 w porównaniu z czynnikiem R404A. ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) = 0 i GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) = 1 oznacza substancję naturalnie występującą w atmosferze.
Inverter+
Układy Panasonic o najwyższej sprawności oznaczone są symbolem Inverter Plus.
Wysokowydajna sprężarka
Wydajna 2-stopniowa sprężarka rotacyjna CO2 firmy Panasonic. Zapewnia wysoką wydajność przez cały rok.
Tryb Super Quiet
Systemy działają niezwykle cicho. Model 200VF5: minimalny poziom hałasu 35,5 dB(A) w odległości 10 m od urządzenia.
Zakres roboczy do 43 °C
System pracuje w temperaturze do 43 °C, co pozwala na instalację w różnych miejscach.
Powłoka antykorozyjna
Różne rodzaje żeber z powłoką antykorozyjną lub bez. Powłoka antykorozyjna zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez sól, zapewniając dłuższą żywotność.
Przyłącze do odzysku ciepła
Dostępne opcjonalnie przyłącze jednostki rekuperacyjnej pozwala na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji. Ciepło odpadowe wytworzone w trybie chłodzenia zostaje ponownie wykorzystane jako źródło energii do ogrzewania.
Automatyczny wentylator
Sterowanie mikroprocesorowe automatycznie dostosowuje prędkość obrotową wentylatora zewnętrznego w systemach CO2 w celu usunięcia awarii.
5 lat gwarancji na sprężarkę
Udzielamy pełnej gwarancji na okres pięciu lat na wszystkie sprężarki do jednostek zewnętrznych.
Kompatybilność BMS
Układ może być nadzorowany z poziomu najczęściej stosowanych systemów monitorowania budynku.


Dlaczego CO2?
CO2: naturalny czynnik chłodniczy
Unijne regulacje w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych F-gas stanowią kluczowy priorytet dla krajów europejskich. Rozporządzenie zapewnia zgodność z poprawką z Kigali, która potwierdza przyjęte przez społeczność międzynarodową zobowiązania klimatyczne dotyczące gazów cieplarnianych i zmierzające do globalnego przejścia na przyjazne dla klimatu technologie bez fluorowęglowodorów (HFC).
Dwutlenek węgla (R744) odzyskuje swoje miejsce w chłodnictwie. W związku z troską o środowisko, nowe regulacje wprowadzają obowiązek zwiększonego stosowania „alternatywnych” czynników chłodniczych, takich jak CO2.
Jest to substancja przyjazna dla środowiska i naturalnie występująca w atmosferze, co potwierdza zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) = 1.
Od czasu wprowadzenia w 2015 r. rozporządzenia w sprawie F-gazów, europejskie firmy stopniowo odchodzą od stosowania HFC.
Również inne kraje na całym świecie aktywnie przygotowują się do przyjęcia niezbędnych przepisów wdrażających porozumienie w sprawie ograniczenia wykorzystania HFC.

Panasonic wprowadza obecnie na rynek europejski instalacje chłodnicze z czynnikiem CO2, które pozwolą zapobiegać globalnemu ociepleniu i obniżyć ślad węglowy placówek handlowych. W poniższej tabeli prezentujemy bardzo korzystne parametry R744 (CO2) pod względem wpływu na środowisko i bezpieczeństwa.

ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) = 0

Współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) = 1

CO2. Czynnik chłodniczy nowej generacji: ODP: 0 - GWP: 1 - niepalny - toksyczność: nie

Amoniak. Czynnik chłodniczy nowej generacji: ODP: 0 - GWP: 0 - lekko palny - toksyczność: tak

Izobutan. Czynnik chłodniczy nowej generacji: ODP: 0 - GWP: 4 - palny - toksyczność: nie

R410A Obecnie stosowany czynnik chłodniczy: ODP: 0 - GWP: 2 090-3 920 - niepalny - toksyczność: nie

Porównanie emisji CO2 
1 - Jednostka: t/rok 
2 - Temperatura w zamrażarce 
3 - Temperatura w chłodziarce 
4 - Łącznie (badanie własne Panasonic przeprowadzone w Japonii) 
5 - Wpływ bezpośredni oznacza wpływ ubytku czynnika chłodniczego – dane przedstawiono w ujęciu porównawczym dla R744 (CO2) i R404A.
6 - Wpływ pośredni oznacza emisje CO2 związane z zużyciem energii przez jednostkę z czynnikiem CO2 i przez jednostki konwencjonalne.


OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII:

Zamrażarka 25,4%

Chłodziarka 16,2%


EMISJA CO2 :

obniżona o 67%