Sterownik bezprzewodowy

Typ Y1
CZ-RWSY2
Typ U1
CZ-RWSU2
Typ L1
CZ-RWSL2
Typ K1
CZ-RWSK2
Typ D1 i T1
CZ-RWST2
Sterownik bezprzewodowy dla wszystkich jednostek wewnętrznych
CZ-RWSC2
Prosty sposób instalacji do modeli 4-kierunkowych kasetonowych poprzez wymianę elementu w narożniku obudowy

Funkcja programatora z 24-godzinnym zegarem

Możliwość zdalnego sterowania za pomocą sterownika głównego i podrzędnego
• Dla sterowania jednej jednostki wewnętrznej można używać maks. 2 sterowników przewodowych (jeden główny i jeden podrzędny).

Możliwość bezprzewodowego sterowania wszystkimi jednostkami wewnętrznymi za pomocą sterownika CZ-RWSC2
  • • W przypadku instalacji oddzielnego odbiornika w innym pomieszczeniu możliwe jest również sterowanie z tego pomieszczenia.
  • W przypadku zagubienia sterownika lub rozładowania jego baterii istnieje możliwość pracy systemu w trybie automatycznym, po naciśnięciu przycisku pracy awaryjnej.

Obsługa oddzielnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
Jeżeli instalacja jest wyposażona w centrale wentylacyjne lub centrale z odzyskiem ciepła, można nimi sterować za pomocą tego sterownika (blokada sterowania jednostki wewnętrznej lub wł./wył. niezależnej wentylacji).