Sterownik inteligentny (CZ-256ESMC2), ekran dotykowy

Ograniczenia dostępnych funkcji
Blokada oznacza ograniczenie dostępnych funkcji ze sterownika. Możliwa jest również zmiana funkcji zablokowanych.

Ograniczanie dostępnych funkcji (możliwe do określenia przez użytkownika)
Tryb indywidualny: Brak ograniczeń funkcji dostępnych ze sterownika bezprzewodowego. Można jednak zmienić sposób sterowania zgodnie z ostatnimi ustawieniami sterownika (priorytet dla ostatniego naciśniętego przycisku).
Blokada 1: Sterownika zdalnego nie można używać do wł./wył. (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).
Blokada 2: Sterownika zdalnego nie można używać do wł./wył., zmiany trybu pracy ani do zmiany ustawień temperatury (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).
Blokada 3: Sterownika zdalnego nie można używać do zmiany trybu pracy ani do zmiany ustawień temperatury (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).
Blokada 4: Sterownika zdalnego nie można używać do zmiany trybu pracy (wszystkie pozostałe funkcje są dostępne).

Uwaga: należy unikać równoczesnego używania systemu AMY i sterownika inteligentnego na tym samym obwodzie sterowania jednostki wewnętrznej/zewnętrznej.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 240 × 280 × 138 mm
Zasilanie: Prąd zmienny, 100 ÷ 240 V (50 Hz), 30 W (oddzielne źródło zasilania)
Moduł WE/WY: sygnał wejściowy zdalny (styk beznapięciowy): wszystkie wł./wszystkie wył. Sygnał wyjściowy zdalny (styk beznapięciowy): wszystkie wł./wszystkie alarm (zasilanie zewnętrzne prądem stałym, 30 V, 0,5 A)
Całkowita długość przewodów: 1 km dla każdego systemu
Tylko do zabudowy w panelu
Możliwość sterowania maks. 256 jednostkami wewnętrznymi (4 systemy po 64 jednostki). W przypadku trzech lub więcej systemów należy zainstalować zewnętrzny interfejs komunikacyjny CZ-CFUNC2.

Możliwość sterowania piętrami, jednostkami poszczególnych stref, poszczególnych użytkowników lub grup.

Dostępne funkcje: wł./wył., wybór trybu pracy, ustawianie temperatury, ustawianie prędkości wentylatora, ustawiane kierunku nawiewu (w przypadku korzystania ze sterownika zdalnego), blokada pracy lokalnej sterownika zdalnego (blokada 1, 2, 3, 4)

Możliwość używania systemu bez sterownika zdalnego. Możliwość używania systemu ze sterownikiem zdalnym lub sterownikiem systemu

Możliwość zastosowania programatora i ustawień dni wolnych

Możliwość indywidualnego rozliczania użytkowników. Eksport pliku w formacie csv przez kartę typu CF (wyposażenie dodatkowe)

wejście sygnału impulsowego z licznika energii elektrycznej/gazu

W przypadku użycia razem ze sterownikiem bezprzewodowym istnieją ograniczenia trybu sterowania. Należy używać wyłącznie trybu „Zezwolenia” i „Blokady 1”.
A. Sterownik inteligentny CZ-256ESMC2
B. Sygnał systemowy × 4
C. RS 485 (przewód spolaryzowany ekranowany)
D. Interfejs komunikacyjny CZ-CFUNC2
E. Sygnał systemowy × 4
F.
Podłączony system nr 1
G. Podłączony system nr 2
H. Podłączony system nr 3
I. Podłączony system nr 4
Przykład informacji podawanych na ekranie
Do obwodu sterowania jednostki wewnętrznej/zewnętrznej można podłączyć maks. 4 systemy = maks. 64 jednostki wewnętrzne × 4 (256 jednostek), maks. 30 jednostek zewnętrznych × 4 (120 jednostek)