Panasonic - 100% DNA japońskiego rzemiosła

W Panasonic wierzymy, że najlepszy klimatyzator to taki, który pracuje „w tle” – cicho, a zarazem wydajnie, wywierając minimalny wpływ na środowisko naturalne


Osoby korzystające z naszych produktów mogą oczekiwać wieloletniej i wydajnej pracy urządzenia bez ciągłego wzywania pomocy serwisowej. W ramach rygorystycznych procedur na etapie projektowania i prac rozwojowych klimatyzatory Panasonic są poddawane różnym wymagającym próbom sprawdzającym ich wydajność i niezawodność. Badania trwałości, wodoszczelności, odporności na wstrząsy, emisji hałasu są wykonywane na pojedynczych częściach, jak i gotowych produktach.

Dzięki tym czasochłonnym wysiłkom klimatyzatory Panasonic spełniają normy branżowe i przepisy obowiązujące w każdym kraju, w którym są sprzedawane.


Globalny standard jakości


Dbając o utrzymanie swojej reputacji na całym świecie, Panasonic nieprzerwanie dokłada starań, by oferować najwyższą jakość przy najmniejszym wpływie na środowisko.


Niezawodne części spełniające lub przewyższające
wymagania norm branżowych

Klimatyzatory Panasonic spełniają wszystkie wymagania norm branżowych i przepisów obowiązujących w każdym kraju, w którym są sprzedawane. Dodatkowo Panasonic przeprowadza rygorystyczne badania, które mają zapewnić niezawodność części i materiałów. Próby rozciągania potwierdzają wytrzymałość żywicy stosowanej do wyrobu wentylatora osiowego.


Zgodność z dyrektywami
RoHS /REACH

Produkty i materiały używane przez Panasonic spełniają rygorystyczne ograniczenia dotyczące substancji chemicznych zgodnie z dyrektywami RoHS i REACH. Regularnie przeprowadzamy drobiazgowe próby i badania ponad 100 materiałów, aby na etapie prac rozwojowych i procesu produkcji wykluczyć materiały niebezpieczne.


Zaawansowane procesy produkcyjne

W liniach do produkcji klimatyzatorów wykorzystujemy najnowsze technologie automatyzacji, gwarantujące niezawodność i najwyższą jakość urządzeń.

Trwałość


W firmie Panasonic wiemy, jak ważny jest długi okres eksploatacji i ograniczenie do minimum obsługi technicznej. Dlatego też nasze klimatyzatory poddajemy zróżnicowanym i rygorystycznym testom trwałości.


Próba długotrwałej pracy ciągłej

W celu zapewnienia trwałości i stabilnej pracy przez wiele lat, przeprowadzamy próbę długotrwałej pracy ciągłej w warunkach o wiele cięższych niż rzeczywiste warunki robocze. 


Badanie trwałości sprężarek

Po przeprowadzeniu testu pracy ciągłej, wymontowujemy sprężarkę z losowo wybranej jednostki zewnętrznej i rozkładamy ją na części, a następnie sprawdzamy wewnętrzne mechanizmy i części pod kątem ewentualnych usterek. W ten sposób możemy zadbać o długofalową wydajność w trudnych warunkach pracy.
Badanie wodoszczelności

Jednostka, która jest narażona na działanie deszczu i wiatru, posiada stopień ochrony IPX4. Chociaż przedostanie się wody do wnętrza jest bardzo mało prawdopodobne, to styki płytek drukowanych są dodatkowo zahermetyzowane żywicą, która zabezpiecza je przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z wodą.