Jednostki PACi firmy Panasonic z wodnym wymiennikiem ciepła do produkcji wody lodowej i grzewczej

Wysokowydajny wodny wymiennik ciepła do jednostek z serii PACi.

To przełomowe urządzenie oferuje dalsze możliwości w ramach rozwiązań PACi poprzez dodanie opcjonalnych modułów wodnych.


See product >


1

Oszczędność kosztów.

· Klasa efektywności energetycznej A+++ (skala od A+++ do D)
· Poprawa ekonomii projektowania dzięki niższym kosztom PACi w porównaniu z VRF
· Mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie czynnikiem HFC

2

System zapewniający elastyczność i oszczędność miejsca.

· 2 warianty montażu (ścienny / podłogowy)
· Kompaktowa, lekka konstrukcja jednostki, ciężar tylko 27 kg

3

Łatwa instalacja i konserwacja.

· Szybki proces montażu
· Zestaw czujnika przepływu w zestawie jako wyposażenie standardowe
· Bezpośredni dostęp do skrzynki elektrycznej
· Praca w trybie chłodzenia do -20°C bez glikolu

Temperatura wody na wylocie

Chłodzenie: 5 ~ 15°C

Wysokowydajny wodny wymiennik ciepła do jednostek z serii PACi

Przykładowy układ.
a. Rury czynnika chłodniczego.
b. Pompa zewnętrzna.
c. Zbiornik buforowy*.
d. Instalacja wodna.
e. Klimakonwektor.
f. Ogrzewanie podłogowe.

* Minimalna pojemność zbiornika buforowego: 10 l/kW.
** Schemat ma charakter jedynie poglądowy.

System zapewniający elastyczność i oszczędność miejscaMontaż ścienny.
Montaż podłogowy.
Kompaktowa i lekka jednostka.
· Głębokość wynosząca zaledwie 205 mm pozwala na umieszczenie jednostki w ograniczonej przestrzeni
· Lekka konstrukcja o ciężarze zaledwie 27 kg ułatwia manewrowanie i ustawianie
· Maksymalna łączna długość orurowania: 90 m*

* 90 m w przypadku PAW-200W5APAC-1.

2 warianty montażu.
· Możliwość wyboru między montażem ściennym a podłogowym. Montaż ścienny pozwala zwolnić miejsce na podłodze
· Szybki montaż dzięki lekkiej, kompaktowej konstrukcji:
wykonaj otwory mocujące > wkręć 2 śruby > zawieś jednostkę > gotowe

* Nóżki w zestawie.


Wodny wymiennik ciepła PACi jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Koszty inwestycji mogą zostać zamortyzowane w krótkim okresie.


Szybka instalacja dzięki wstępnie zmontowanemu wyłącznikowi przepływu.
Dla ułatwienia instalacji wyłączniki przepływu są dostarczane wstępnie zmontowane ze złączkami rurowymi.
Praca w trybie chłodzenia do -20°C bez glikolu, ponieważ wymiennik ciepła jest zainstalowany wewnątrz budynku.

Łatwa konserwacja z dostępem z dwóch stron

a. Zdejmowana pokrywa ułatwiająca wykonanie instalacji elektrycznej.
b. Skrzynka elektryczna.
c. Zintegrowany wyświetlacz sterownika.
d. Zabezpieczenie wymiennika ciepła w postaci czujnika ciśnienia różnicowego.
e. Płytowy wymiennik ciepła z rozdzielaczem zoptymalizowanym pod kątem czynnika chłodniczego R32.
f. Czujnik przeciwzamrożeniowy.
g. Całkowicie zdejmowana metalowa obudowa: pełny dostęp w celu konserwacji.

Elastyczne systemy kaskadowe do 600 kW.

Wbudowane sterowanie kaskadowe dla 2 jednostek.

Sterowanie 2 układami czynnika chłodniczego może być połączone kaskadowo. Opcja ta wchodzi w standardowy zakres dostawy wodnego wymiennika ciepła. Aktywacja odbywa się za pomocą jednego ze sterowników CZ-RTC5B na jednostkach jako urządzeniach nadrzędnych. Istnieje możliwość wyboru rotacyjnego i rezerwowego trybu pracy.


a. Układ 1 | b. Układ 2 | c. Tryb pracy | d. Tryb czuwania | e. Błąd zasilania lub błąd płytki drukowanej (PCB) | f. Błąd
* Jeden z wbudowanych sterowników powinien być wyłączony.

Systemy kaskadowe z maksymalnie 3 grupami po 8 jednostek, osiągające moc do 600 kW.

Opcjonalny sterownik kaskadowy PAW-PACR3 umożliwia połączenie kaskadowe do trzech grup, z których każda zawiera od 1 do 8 jednostek, w celu zastąpienia danej jednostki w przypadku awarii lub wspomagania utrzymania temperatury.
· Maksymalnie 3 grupy (do 8 jednostek na grupę)
· Praca naprzemienna
· Zastępowanie jednostki w przypadku awarii
· Wspomaganie utrzymania temperatury
· Sygnał wyjścia trybu pracy
· Sygnał wyjścia alarmu

Przykład: 3 grupy.
Maksymalna dostępna wydajność na grupę: 8 x 25 kW = 200 kW.
Całkowita maksymalna dostępna wydajność: 3 x 200 kW = 600 kW.

a. Czujnik temperatury | b. Grupa 1 | c. Grupa 2 | c. Grupa 3


Zastosowanie w łańcuchach dostaw żywności/małych biurach.

· Wykorzystanie czynnika chłodniczego R32 pozwala spełnić wymogi związane z ochroną środowiska i zachować zgodność z polityką firmy
· System hydrauliczny zmniejszający zapotrzebowanie na chłodzenie czynnikiem HFC
· Rozwiązanie wodne zastępujące elektryczną instalację grzewczą.


Zastosowanie w obiektach mieszkaniowych/komercyjnym handlu detalicznym.

· Rozwiązanie wodne zastępujące istniejący system kotłowy
· Do instalacji grzewczych z orurowaniem dłuższym niż 50 m