Technika Heatcharge
Efektywność sezonowa, produkty spełniające nowe wymagania dla urządzeń ekologicznych

Nowa pełna gama pomp ciepła A+++ firmy Panasonic
W odpowiedzi na protokół z Kioto, Unia Europejska przyjęła ambitne cele w zakresie obniżenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Zamiarem UE jest osiągnięcie do 2020 r. następujących celów we wszystkich państwach członkowskich:
  • obniżenie emisji gazów powodujących efekt cieplarniany o 20% (w stosunku do poziomów z 1990 r.),
  • 20% wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii,
  • obniżenie całkowitego zużycia energii o 20%
Nowa technika Heatcharge wydajnego i efektywnego ogrzewania
  • System zarządzania energią System zarządzania energią cieplną, pozwala na akumulację ciepła odpadowego ze sprężarki i następnie na jego wykorzystanie w procesie odszraniania
  • Maksymalna wydajność i komfort dzięki systemowi Econavi — teraz z czujnikiem nasłonecznienia
  • System oczyszczania powietrza Nanoe-G
  • Wysoki wydatek powietrza pozwalający szybko uzyskać zadaną temperaturę.
A: Inteligentny sterownik mikroprocesorowy
B: Inwerter prądu stałego
Wydajne i komfortowe ogrzewanie, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych
Podczas pracy klimatyzatora sprężarka, która stanowi źródło zasilania jednostki, generuje ciepło. Aż do chwili obecnej, ciepło to było uwalniane do atmosfery. Firma Panasonic skoncentrowała się na tym traconym cieple! Technika Heatcharge to wyjątkowa, innowacyjna technika firmy Panasonic, umożliwiająca magazynowanie ciepła generowanego przez sprężarkę i wykorzystywanie go jako energii cieplnej. Pozwala to na osiągnięcie nowego poziomu mocy i wydajności grzewczej klimatyzatorów.
Stałe ogrzewanie
Wykorzystanie zmagazynowanego ciepła umożliwia uzyskanie stabilnego ogrzewania z mniejszymi spadkami temperatur. Nawet jeżeli ogrzewanie wyłącza się na czas odszraniania, zmagazynowane ciepło umożliwia stałe ogrzewanie pomieszczenia. Taki sposób pracy eliminuje uczucie dyskomfortu spowodowane spadkami temperatury podczas chwilowych wyłączeń ogrzewania i zapewnia stabilne ogrzewanie przez klimatyzator.

Stan zmagazynowanego ciepła można sprawdzić za pomocą sterownika bezprzewodowego. Naciśnięcie przycisku informacji powoduje wyświetlenie poziomu zmagazynowanego ciepła (5 poziomów od 0 do 4).
RYSUNEK 1
Urządzenia konwencjonalne
Pomieszczenie stopniowo wychładza się.
Proces odszraniania: ok. 11 ÷ 15 min
Spadek temperatury w pomieszczeniu:
ok. 5 ÷ 6°C
RYSUNEK 2
Technika Heatcharge
Pomieszczenie jest ogrzewane stale
Proces odszraniania: ok. 5 ÷ 6 min
Spadek temperatury w pomieszczeniu:
ok. 1 ÷ 2 °C

B:
Czas odszraniania i spadek temperatury w pomieszczeniu zmieniają się w zależności od warunków otoczenia, w jakich eksploatowane jest urządzenie (izolacja cieplna i szczelność pomieszczenia), warunków pracy urządzenia oraz temperatury.
Temperatura powietrza nawiewanego spada podczas odszraniania. Spadek temperatury w pomieszczeniu zmienia się w zależności od warunków otoczenia, w jakich eksploatowane jest urządzenie (izolacja cieplna i szczelność pomieszczenia), warunków pracy urządzenia i temperatury.
W miejscach bardzo zimnych ogrzewanie podczas odszraniania może się wyłączyć.