Najlepszy projekt hotelowo-gastronomiczny

Zmagając się z dużym, ale nieregularnym ruchem, hotele, restauracje i inne tego typu miejsca stoją przed wyzwaniem zaprojektowania i instalacji systemów, które dostarczą niezawodnego ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody w najbardziej wydajny energetycznie sposób.

Nagroda za Najlepszy projekt hotelarski, gastronomiczny będzie przyznana zespołowi lub organizacji, która – w opinii sędziów – dokonała największego wkładu i zaangażowania w osiągnięcie ulepszonej wydajności energetycznej, znaczącej redukcji zużycia energii oraz emisji CO2 w takim zastosowaniu. Akceptowane są zarówno nowe, jak i zmodernizowane obiekty.Kryteria oceny:


Lokale mieszkalne


Czy projekt wykazuje innowacyjność?


Czy projekt jest zrównoważony / przyjazny dla środowiska?


Czy wykazuje się znaczną oszczędnością energii?


Czy to jest przykład dobrego projektu architektonicznego?


Czy przedstawia on dobrą integrację produktów Panasonic?
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2021 r.