Wodny wymiennik ciepła ECO G do instalacji wodnych
Przykłady zastosowań

Podłączenie do urządzeń komputerowych w serwerowni Klimatyzowanie serwerowni
Ponieważ w serwerowni wiodącego banku międzynarodowego całe dostępne zasilanie zostało wykorzystane na potrzeby sprzętu komputerowego, zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynoszące 450 kW musiało zostać pokryte gazem. Aby umożliwić utrzymywanie zadanej temperatury i wilgotności w serwerowniach komputerowych, jednostki zewnętrzne zostały podłączone do chłodnic wodnych poprzez wodne wymienniki ciepła. Zastosowanie dodatkowej funkcji podgrzewania wody za pomocą ciepła odzyskiwanego z urządzeń klimatyzacyjnych umożliwiło uzyskanie na ten cel ponad 100 kW mocy, powodując w ten sposób dalsze zmniejszenie emisji CO2.
Niniejszy rysunek podlega ochronie praw autorskich. // 1. Nie zmieniać skali rysunku. // 2. O błędach/brakach należy natychmiast powiadomić projektanta. // 3. Sprawdzić wszystkie wymiary.
A: Zasilanie gorącą wodą pod niskim ciśnieniem
B: Zasilanie
C: Powrót
D: Przyłącze elektryczne i gazu ziemnego
E: Zasilanie i powrót wody lodowej, ø65 mm
F: Rozdzielacz ø150 mm
G: Zasilanie i powrót wody lodowej, ø100 mm
H: Obciążenie chłodnicze, pomieszczenie A
I: Obciążenie chłodnicze, pomieszczenie B
J: Schładzacz powietrzny
K: Zestaw do napełniania automatycznego
L: Naczynie wzbiorcze 100 l
Zastosowany system pozwolił na zmniejszenie emisji CO2o 26% (166 ton rocznie) w porównaniu z systemami elektrycznymi.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Warunki pomiaru: chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C TS, 19°C TM, temperatura zewnętrzna 35°C TS, 24°C TM; ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°C TS, temperatura zewnętrzna 7°C TS, 6°C TM.
Podłączenie chłodnic wodnych w centralach wentylacyjnych Klimatyzowanie
Aby zapewnić komfortowe warunki konsumpcji klientom nowo otwartej, wykwintnej londyńskiej restauracji, konieczne jest stałe doprowadzanie dużych ilości świeżego powietrza o odpowiedniej temperaturze. Jednostki GHP podłączone do wężownic chłodzących wewnątrz central wentylacyjnych zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza zarówno w lecie, jak i w zimie.
Wymiana agregatów wody lodowej Zasilanie wentylokonwektorów wodą lodową Wymiana agregatów wody lodowej
Kiedy zaszła konieczność wymiany starych agregatów wody lodowej po zakończeniu ich eksploatacji, gazowe pompy ciepła z wodnymi wymiennikami ciepła umożliwiły realizację projektu w etapach z wykorzystaniem istniejącego orurowania wodnego i wentylokonwektorów. Dzięki temu projekt został zrealizowany terminowo, bez przekroczenia budżetu, uniknięto również problemów związanych z obsługą czynnika chłodniczego w pomieszczeniach zamkniętych.