Panasonic ogranicza wycieki czynnika chłodniczego w systemach VRF

26/01/2015

Panasonic opracował rozwiązanie do ograniczania strat w obiegu czynnika chłodniczego w systemach VRF. Oprócz możliwości wczesnej detekcji, oferuje on funkcje odpompowania wyciekającego czynnika, gwarantując bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku. Rozwiązanie jest przy tym przyjazne dla środowiska, a także przyczynia się do obniżenia kosztów.

Nowy system Panasonic został zaprojektowany głównie z myślą o wykorzystaniu w biurach, hotelach i budynkach użyteczności publicznej. W tych obiektach systemy freonowe często są rozległe, natomiast priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z budynków.

System może być zainstalowany na dwa sposoby – we współpracy z czujnikiem wycieków lub samodzielnie, bazując na specjalnie opracowanym algorytmie. Połączenie systemu z detektorem jest wskazane w przypadku montażu w małych pomieszczeniach. Dzięki oprogramowaniu Panasonic ECOi, czujniki komunikują się bezpośrednio z układem odpompowywania za pośrednictwem złącza P-Link, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych, często kosztownych sieci komunikacyjnych. Tym samym rozwiązanie jest nie tylko efektywne ekonomicznie, ale także proste w montażu. Detektor jest podłączony poprzez złącze PAW-EXCT bezpośrednio do jednostki wewnętrznej, zaś system odpompowywania bezpośrednio do głównej jednostki zewnętrznej. System aktywuje się w momencie wykrycia nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego w monitorowanych pomieszczeniach. Wyciekający czynnik jest wówczas odpompowywany bezpośrednio do jednostki zewnętrznej lub – w przypadku większych systemów – do specjalnego zbiornika cieczy.

Drugim sposobem instalacji jest wykorzystanie specjalnie opracowanego przez Panasonic algorytmu do wykrywania wycieków gazu, który pozwala na funkcjonowanie systemu bez użycia czujników. Rozwiązanie umożliwia wykrycie wycieku R410A na podstawie trzech parametrów układu chłodniczego: wysokiego i niskiego ciśnienia oraz temperatury tłoczenia.

Opracowane przez Panasonic rozwiązanie przyczynia się do ograniczenia wydatków, z którymi wiążą się wycieki freonu. Po pierwsze, zapobiega obniżeniu wydajności systemu klimatyzacyjnego, a co za tym idzie zwiększeniu kosztów jego eksploatacji wynikających z podwyższonego zużycia energii. Po drugie, mniejszy ubytek freonu oznacza, że układ wymaga uzupełnienia mniejszą ilością czynnika chłodniczego, co również znajduje swoje odzwierciedlenie w wymiarze finansowym.

Oprócz bezpieczeństwa użytkowników i niezwodnej pracy klimatyzacji, system wpływa na poprawę jakości budynku pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Dzięki niemu certyfikat BREEAM oraz zgodność z obowiązującą normą EN378 2008 w zakresie bezpieczeństwa urządzeń chłodniczych mogą uzyskać również obiekty wyposażone w instalacje, w których poziom czynnika R410A przekracza praktyczną granicę bezpieczeństwa 0,44 kg/m³.

– Nowoczesny system wczesnej detekcji wycieków czynnika chłodniczego Panasonic nie tylko pomaga spełnić obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska, ale też jest łatwy w montażu i opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Warto bowiem pamiętać o rosnących cenach czynników chłodniczych, a co za tym idzie wysokich kosztach potencjalnych wycieków – mówi Tomasz Lenarczyk, Sales Manager w firmie Panasonic.