Panasonic kiest volmondig voor koudemiddel R32

16/01/2018

Dit jaar start Panasonic een aantal trainingen voor klimaatinstallateurs die met het koudemiddel R32 willen gaan werken. De opleidingsdagen vormen onderdeel van het koudemiddelbeleid van Panasonic, dat de komende jaren vol inzet op toepassing van het nieuwe middel.

Leveranciers van klimaatsystemen zijn beperkt in het aantal koudemiddelen waar ze uit kunnen kiezen. Veel koudemiddelen die geschikt zijn voor industriële koelinstallaties kunnen of mogen niet worden gebruikt in warmtepompen of airconditioningapparatuur. Ze zijn explosiegevaarlijk (bijvoorbeeld propaan), giftig (bijvoorbeeld ammoniak), tasten bij lekkage de ozonlaag aan, of komen in thermodynamisch opzicht tekort. Een van de weinige koudemiddelen die wel op alle vlakken voldoet, is R410A. Het wordt inmiddels ruim 20 jaar op grote schaal toegepast in de klimaatindustrie.

Alternatieven
De status van R410A als ‘het ideale koudemiddel’ voor klimaatinstallaties is echter tanende. De EU heeft wetgeving uitgevaardigd die ervoor moet zorgen dat de toepassing van koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) wordt teruggeschroefd. Als een middel een hoge GWP-waarde heeft, levert het bij lekkage een grote bijdrage aan het broeikaseffect. R410A heeft een GWP van 2.088, wat betekent dat het als broeikasgas ruim tweeduizend keer sterker is dan CO2. “Met het oog op de regelgeving rond dit onderwerp is het daarom verstandig om waar mogelijk afscheid te nemen van dit middel”, aldus Ildert Burghout, product manager Climate Systems bij Panasonic Netherlands. “Een van de weinige geschikte alternatieven is R32. Met een GWP van 675 is dit koudemiddel een tussenstap op weg naar toekomstige middelen die een nog lager GWP hebben. Voorlopig is R32 echter het beste alternatief. Niet alleen omdat het een veel lager GWP heeft dan R410A, maar ook om andere redenen.”

Betere systeemprestaties
Een van die ‘andere redenen’ waar Burghout op wijst, is dat R32 bij lage buitentemperaturen beter presteert dan R410A, waardoor koude weersomstandigheden minder effect hebben op het systeemrendement. Een ander voordeel van het nieuwe middel is dat er, afhankelijk van het type installatie, minder volume van nodig is. Als voorbeeld noemt Burghout Panasonics nieuwe Free Multi-systemen: “Als bij deze installaties voor R32 in plaats van R410A wordt gekozen, hoeft er bijna een derde minder koudemiddel in. Dat zorgt uiteraard voor lagere investeringskosten.” En ook na afdanking of bij de toekomstige keuze voor een ander alternatief, heeft R32 een positieve eigenschap die R410A mist: waar dat laatste middel een mix van gassen is, heeft R32 slechts één bestandsdeel. Het is dus een zuiver middel, wat maakt dat het gemakkelijker kan worden gerecycled.

‘Te veel restricties’
Onder druk van de aangescherpte regelgeving is de marktprijs van R410A het afgelopen jaar gestegen, terwijl die van R32 een dalende trend laat zien. Desondanks zijn opdrachtgevers en ook sommige installateurs argwanend. Een van de redenen daarvoor is dat R32 in dezelfde risicocategorie is ondergebracht als notoir explosiegevaarlijke middelen zoals propaan. Burghout vindt dat dit zo snel mogelijk moet veranderen “Bij R32 is er alleen in heel extreme situaties gevaar op ontvlambaarheid. Door Europese regels zijn er veel te veel restricties opgelegd. Zo zijn er richtlijnen met betrekking tot het maximum toelaatbare koudemiddelvolume, en is voorgeschreven waar koeltechnische aansluitingen moeten worden geplaatst. Als gevolg van die laatste regel kunnen wij onze vloermodellen nog steeds niet met R32 leveren en worden we dus gedwongen om voor R410A te kiezen.” Wat Burghout betreft kunnen deze regels dan ook niet snel genoeg verdwijnen: “Als we daardoor een R32-versie van onze vloermodellen in de markt kunnen zetten, sluit dit aan bij het feit dat onze Etherea-wandmodellen en multisplitkanaalmoddelen ook al met R32 worden aangeboden. Binnenkort komt daar overigens nog een andere productlijn bij, als ook de PACi-systemen in een R32-versie worden uitgebracht.”

Doorbraak in de koudemiddelmarkt
Installateurs die de R32-trainingen van Panasonic volgen, krijgen uitleg over de voordelen van het koudemiddel. “We willen daarbij laten zien hoe een installateur zich in de markt onderscheidt door met dit middel te kunnen werken”, aldus Burghout. “Daarnaast wordt er ingegaan op de verschillen met R410A, komen de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met R32 aan bod, geven we inzicht in relevante wetgeving en leggen we uit wat de toepassingsmogelijkheden van onze R32-systemen zijn.” Uiteindelijk passen de trainingen ook bij de doelstelling van Panasonic om tot een doorbraak in de koudemiddelmarkt te komen, legt de product manager uit. “Een voorwaarde daarvoor is immers dat installateurs over de kennis en kunde beschikken om R32-installaties te plaatsen. Om de vraag naar het nieuwe koudemiddel te stimuleren, hebben we bovendien besloten dat het voor de vraagprijs niet uit mag maken of een installatie met R32 is gevuld of met R410A. Zo krijgen afnemers dus een betere installatie voor hetzelfde geld.”