CZ-CAPRA1

Integrace řady jednotek pro domácnosti do systému P‑Link


Lze připojit řadu RAC k P-Linku. Nyní je možné úplné ovládání.

Integruje jakoukoli jednotku do velkého systému řízení.

- Integrace serverovny YKEA (Při nastavení redundantního ovládání pomocí dálkového ovladače nelze CZ-CAPRA1 připojit).
- Malé kanceláře s domácími interiéry
- Nabídka na rekonstrukci (starý systém Domácí a VRF v jedné instalaci).

1. Současná oblast řízení / 2. Potřeba řízení RAC centrálními řídicími jednotkami

- Současný systém pro PACi / VRF. Centrální řídicí jednotka se může připojit k lince P-Link a ovládat jednotky přímo.
- Jednotky RAC se nemohou připojit přímo k P-Link, aby byly řízeny centrálními ovladači.
- Je nutné mít rozhraní mezi protokolem P-Link a RAC, aby byly pokryty základní provozní položky.