Banner

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Panasonic


Společnost Panasonic přistupuje k vašemu soukromí a osobním údajům s maximálním respektem. Dodržujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU.


Cílem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o tom, jak používáme údaje, které o vás shromažďujeme (nazývané „osobní údaje“, jak je vysvětleno níže). Naším cílem je dostatečně podrobně vysvětlit, co děláme, a poskytnout vám veškeré primární informace a současně vám umožnit přechodem pomocí odkazu zjistit více. Pokud přesto nebudete moci najít informace, které potřebujete, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info.cz@panasonicproclub.com.


Oznámení o ochraně osobních údajů platí pro zařízení, výrobky, webové stránky nebo aplikace, které odkazují nebo poskytují spojení s Oznámením o ochraně osobních údajů (dále souhrnně jako naše „služby“), a bude platit nehledě na to, zda k našim službám přistupujete z počítače, mobilního telefonu, tabletu, televize nebo z jiného zařízení.


Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů zjistíte kliknutím na níže uvedené odkazy:


1. Kdo jsme?

2. Co jsou to osobní údaje?

3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?
A. Osobní údaje, které poskytujete přímo
B. Informace o tom, jak využíváte služby
C. Osobní údaje od třetích stran
D. Jiné způsoby, jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje

4. Jak vaše údaje používáme?

5. Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

6. Co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje uchovávány bezpečně?

7. Přístup k vašim osobním údajům a další vaše práva

8. Uchovávání údajů – jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme či udržujeme

9. Odkazy a produkty třetích stran na našich službách

10. Soubory cookie

11. Vaše volby (např. e-maily týkající se marketingu apod.)

12. Osobní údaje dětí

13. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

14. Kontaktujte nás/Další informace

1. Kdo jsme?

I. Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika a brunch with its registered office: in Prague 8, Corso IIa, Křižíkova 34, Postal Code 186 00, Business Identification Number: 246 55 121, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section A, Insert 71469 (dále jen „Panasonic“, „my“, „nás“ nebo „naše“ apod.);

II. Jsme součástí společnosti Panasonic Corporation se sídlem ve městě Kadoma, prefektuře Osaka v Japonsku.

III. Máme několik dceřiných společností, které jsou uvedeny zde http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

2. Co jsou to osobní údaje?

Pro další účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů zahrnují „osobní údaje“ jakékoli údaje, které se vás týkají, a/nebo údaje, ze kterých můžete být přímo či nepřímo identifikováni. Údaje, které vás identifikují, mohou například zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie, platební údaje, identifikační číslo konkrétního výrobku/zařízení Panasonic, údaje o místě, on-line identifikátor (např. identifikátory cookie a vaše IP adresa) či jeden nebo více faktorů, které jsou specifické pro vaši fyzickou, psychologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Pokud s osobními údaji kombinujeme jiné údaje (např. údaje, které vás samy o sobě neidentifikují), s těmito kombinovanými údaji nakládáme jako s osobními údaji.

3. Jaké osobní údaje o vás společnost Panasonic shromažďuje?

A. Osobní údaje, které poskytujete přímo
Některé služby, které nabízíme, vám umožňují poskytovat nám vaše osobní údaje přímo.
Když si vytvoříte účet nebo profil Panasonic
Když si vytváříte účet nebo profil na webových stránkách nebo v aplikaci Panasonic (např. když registrujete výrobek pro prodloužení záruky nebo se přihlásíte jako partner společnosti Panasonic), žádáme vás, abyste poskytli určité osobní údaje, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Jakýkoli účet Panasonic, který vytvoříte, bude chráněn heslem, a vaše jméno používáme, abychom váš účet pomohli ověřit, když budete kontaktovat zástupce naší zákaznické podpory, nebo když se s námi spojíte z jiných důvodů.
Když komunikujete se společností Panasonic
Když se s námi spojíte ohledně dotazu týkajícího se prodeje, nebo jednáte se zástupci zákaznické podpory e-mailem, telefonicky nebo osobně, můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a upřednostňované způsoby kontaktu, a rovněž můžeme shromažďovat údaje o výrobcích nebo zařízeních Panasonic, která vlastníte, jako jsou výrobní čísla a datum koupě. Dále můžeme vytvářet logy/zprávy, které jsou užitečné při diagnostice řešení problémů týkajících se výkonnosti výrobku nebo aplikace, a zaznamenávat informace týkající se daného problému. Tyto údaje používáme, abychom vám poskytovali zákaznickou podporu a podporu výrobků. Máme možnost přístupu na váš profil/účet Panasonic, abychom vám poskytli nezbytnou pomoc nebo podporu, kterou požadujete nebo o kterou jste požádali. Můžeme rovněž zaznamenávat a kontrolovat vaše rozhovory s našimi zástupci zákaznické podpory (např. když nás kontaktujete telefonicky) pro účely školení a řešení stížností a rovněž kontrolovat jakékoli údaje, které jste poskytli v rámci dobrovolného zákaznického průzkumu/průzkumů. Zaznamenávat a/nebo kontrolovat budeme jen ty vaše rozhovory s námi, u kterých nám to umožňují příslušné zákony, a vždy vás o tom budeme informovat.
B. Informace o tom, jak využíváte služby
Můžeme shromažďovat údaje o tom, jak využíváte naše služby, a to prostřednictvím softwaru na vašem zařízení/výrobku Panasonic a jinými prostředky, nebo o tom, jak využíváte naše on-line aplikace. Například můžeme shromažďovat:
I. Informace o zařízení/výrobku – jako je model vašeho hardwaru, číslo IMEI zařízení/výrobku, MAC adresa rozhraní bezdrátové sítě zařízení a mobilní telefonní číslo používané zařízením), informace o mobilní síti, operační systém vašeho mobilního telefonu, typ mobilního prohlížeče, který používáte, nastavení časového pásma a další jedinečné identifikátory zařízení, IP adresa, údaje o operačním systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke službám.

II. Logovací informace – jako je čas a doba, po kterou používáte službu, vyhledávané termíny, které zadáte do služeb, a jakékoli informace ukládané v souborech cookie, které jsme na vašem výrobku/zařízení nebo aplikaci nastavili.

III. Informace o pozici – jako je GPS signál vašeho výrobku nebo zařízení nebo informace o blízkých přístupových bodech Wi-Fi a věžích mobilní sítě, které nám mohou být přenášeny, když využíváte určitých služeb. Některé z našich služeb aktivovaných podle místa pozice mohou vyžadovat vaše osobní údaje, aby tato funkce fungovala. Pokud si přejete využívat konkrétní funkci, budete požádáni o souhlas s použitím vašich údajů pro tento účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení ve vašem zařízení/výrobku.

C. Osobní údaje od třetích stran
Osobní údaje můžeme dostávat od třetích stran (tj. od jiných společností). Další informace k této problematice najdete v následujících dalších informacích:
Informace z veřejně dostupných zdrojů
Osobní údaje o vás můžeme dostávat z veřejně dostupných zdrojů za předpokladu, že je příjem těchto údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, a můžeme je kombinovat s ostatními údaji, které od vás nebo o vás obdržíme.
Údaje o vás můžeme rovněž získávat ze sociálních sítí, pokud se rozhodnete, že se k nim připojíte.
D. Jiné způsoby, jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i jinými způsoby. Další informace k této problematice najdete v následujících dalších informacích:
Elektronické nástěnky a fóra
Některé webové stránky a aplikace Panasonic mají elektronické nástěnky, fóra, informační nástěnky, chatovací funkci, blogy a podobné funkce (dále jen „komunitní sdělení“), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat informace, zprávy a jiné materiály. Když budete prostřednictvím jakýchkoli podobných služeb sdělovat osobní údaje, naléhavě vás žádáme, abyste byli nanejvýš opatrní, protože se mohou stát veřejnými informacemi a být k dispozici návštěvníkům našich webových stránek a široké veřejnosti.
Pro účast v komunitních sděleních musíme v rámci registračního procesu shromažďovat určité osobní údaje, které zahrnují vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo).
Propagační akce, hry, losování cen a soutěže
Pokud se přihlásíte do propagačních akcí, soutěží, on-line her, losování cen a podobných propagací (dále jen „činnosti“), můžeme použít osobní informace, které poskytnete, pro správu těchto činností. Pro správu těchto činností můžeme požadovat, abyste poskytli určité osobní údaje, které mohou zahrnovat vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo).
Pokud jsou podmínky jakékoli podobné propagační akce týkající se nakládání s osobními údaji odlišné od tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, podmínky propagační akce budou mít přednost, a doporučujeme vám, abyste si pečlivě prostudovali jakékoli podmínky týkající se dané činnosti.
Přihlášky k odběru a newslettery
Pokud se přihlásíte k odběru našich propagačních sdělení a newsletteru, můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, abychom vám tuto službu mohli poskytovat. Požadované osobní údaje zahrnují vaši e-mailovou adresu a poštovní směrovací číslo. Tyto přihlášené služby vám budeme poskytovat jen v souladu s příslušnými právními předpisy, a pokud jste o ně výslovně požádali.
Když načítáte osobní údaje na webovou stránku nebo do on-line aplikace Panasonic
Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje, které poskytujete nahráním obsahu (např. osvědčení nebo fotografií) na naše webové stránky nebo do našich on-line aplikací. V takových případech mohou být shromažďovány pro zveřejnění obsahu na našich webových stránkách nebo v on-line aplikacích následující osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a jakékoli osobní údaje v obsahu, který se rozhodnete nahrát. Shromažďujeme-li tento obsah, provádíme to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.
Webová aktivita a reakce na kampaně
Pokud jste souhlasili s používáním našich sledovacích souborů cookie, naše marketingové automatizované systémy budou sledovat vaše webové aktivity a reakce na kampaně (jako jsou navštívené obchodní prezentace nebo rozkliknuté newslettery). Tyto činnosti provádíme, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a příslušným způsobem upravovali marketingová sdělení.
Portál pro obchodní partnery společnosti Panasonic
Budete-li se chtít stát partnerem společnosti Panasonic, budeme muset shromáždit základní údaje o společnosti, zaměstnanci registrujícím společnost (jméno, e-mail, telefon), a které výrobky Panasonic chce společnost propagovat.
Školení společnosti Panasonic
Nástroj školení společnosti Panasonic je vzdělávací platforma, která se používá pro osobní školení obchodních partnerů společnosti Panasonic nebo pro školení formou e-learningu. U všech zaměstnanců partnera, kteří se zúčastní, bude zaznamenávat výsledky školení. Zaznamenávané osobní údaje budou zahrnovat jméno, e-mail a výsledky školení.
4. Jak vaše údaje používáme?
Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat pro následující účely:
I. Registrace výrobků/zařízení – pro vaši registraci a registraci vašeho zařízení nebo výrobku ke kterékoliv z našich služeb;
II. Poskytování našich služeb – pro poskytování našich služeb nebo jakékoli specifické funkce, kterou požadujete, včetně umožnění plnění našich závazků podle jakékoli smlouvy s vámi (např. jakákoli záruka na výrobek nebo zařízení);
III. Průzkumy – abychom se vás dotázali na vaše názory na naše služby a pro provádění jiných průzkumů;
IV. Přizpůsobený a cílený obsah – pro poskytování přizpůsobeného obsahu a doporučení na základě vašich minulých činností na našich službách. Vaše osobní údaje můžeme používat pro efektivnější cílení našich služeb, obsahu, doporučení, reklamy a sdělení (další informace k tomuto tématu viz naše Zásady používání souborů cookie);
V. Reklama – pro reklamu, jako je poskytování přizpůsobených reklam a sponzorovaného obsahu, a zasílání propagačních sdělení;
VI. Analytické účely – pro posuzování a analýzu našeho trhu, zákazníků, výrobků, zařízení a jiných služeb (včetně žádostí o vaše názory na naše výrobky a služby a provádění průzkumů zákazníků);
VII. Statistika – pro vytváření anonymních, souhrnných statistik o používání našich služeb. Tyto anonymizované údaje lze sdílet se třetími stranami;
VIII. Zlepšování služeb – pro rozvoj a zlepšování nových a stávajících výrobků a služeb Panasonic, doporučení, reklamy a jiných sdělení, a abychom se dozvěděli více o tom, čemu dáváte přednost;
IX. Služby zákaznické podpory – pro poskytování služeb zákaznické podpory pro vaše zařízení nebo výrobek nebo řešení jakýchkoli jiných otázek na podporu, které můžete mít (jako je řešení reklamací);
X. Prevence kriminality – pro předcházení nebo odhalování podvodů nebo trestných činů;
XI. Obchodní účely – pro obchodní sledování a interní vedení evidence;
XII. Zveřejňování vašich připomínek – pokud nahrajete hodnocení výrobku nebo zařízení, připomínky nebo obsah na naše webové stránky nebo do našich aplikací nebo pokud jste odpověděli na dobrovolný průzkum, můžeme na vaše připomínky uvést odkaz nebo je zveřejnit, a to i v rámci naší vlastní reklamy;
XIII. Zákonné povinnosti – pro dodržení našich zákonných povinností;
XIV. Soutěže a propagace – pro provádění losování o ceny, soutěží a jiných nabídek, které jsou přípustné dle právních předpisů;
XV. Školení – pro školení zaměstnanců a účely zajišťování kvality ve vztahu k našim zástupcům zákaznické podpory a
XVI. Aktualizace – pro komunikaci s vámi, včetně komunikace o vašem účtu, profilech nebo transakcích s námi, poskytování důležitých informací o vašich výrobcích, zařízeních, aplikaci nebo jiných službách, pro zasílání oznámení o jakýchkoli zásadních změnách našeho Oznámení o ochraně osobních údajů, a v souladu s právními předpisy a s vaším souhlasem i pro marketing, a abychom vám zasílali nabídky a propagační materiály našich služeb.
Podle právních předpisů můžeme používat osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, na základě toho, že jednáme v našem „oprávněném zájmu“.

Stažení výrobků – ačkoli je nepravděpodobné, že by společnost Panasonic musela jakýkoli výrobek stahovat, a to včetně z bezpečnostních důvodů, vaše údaje budou v takovém případě použity k tomu, abychom vás kontaktovali s pokyny o tom, jak výrobek vrátit.
Marketingová sdělení
Společnost Panasonic může vaše osobní údaje používat k zasílání newsletterů a dalších sdělení poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovou zprávou (SMS), jen pokud jste poskytli svůj souhlas nebo pokud k tomu máme jinak právo dle příslušných právních předpisů. Další informace k tomuto tématu viz oddíl „Vaše volby“ tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.
Kombinování osobních údajů
Osobní údaje, které od vás získáváme (včetně údajů obdržených od jiných dceřiných společností společnosti Panasonic) můžeme v rozsahu přípustném dle právních předpisů kombinovat. Můžeme například kombinovat různé databáze, které obsahují vaše osobní údaje, abychom mohli poskytovat lepší služby podpory a personalizovaný obsah (jako jsou marketingové materiály a reklama).
5. Komu vaše údaje zpřístupňujeme?
Vaše osobní údaje nebudeme zpřístupňovat třetím stranám pro jejich vlastní nezávislý marketing nebo obchodní účely. Vaše osobní údaje však můžeme zpřístupnit následujícím subjektům:
I. Dceřiné společnosti společnosti Panasonic
Vaše osobní údaje možná budeme muset předávat jiným dceřiným společnostem společnosti Panasonic, abychom poskytovali služby, které potřebujete, nebo jakékoli jiné služby či pomoc, o kterou požádáte. Všechny dceřiné společnosti společnosti Panasonic jsou povinny dodržovat postupy ochrany osobních údajů stanovené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo jiné zásady ochrany osobních údajů, které vám mohou oznámit.
II. Poskytovatelé služeb
Ke správě určitých činností a služeb naším jménem využíváme externí poskytovatele služeb, jako jsou zajišťovatelé call centra společnosti Panasonic pro služby našim zákazníkům, dodávky dat, čištění dat, vyřizování vašich nákupů a dodávky výrobků, zpracování plateb kreditními kartami, zasílání pošty a e-mailů, zasílání textových zpráv (SMS), poskytování reklamy, analyzování využívání našich služeb, sledování efektivity našich marketingových kampaní, umožnění uživatelům připojovat se k jejich sociálním sítím, poskytování služeb pro kontrolu podvodů a služeb zákaznické podpory. S těmito třetími stranami – poskytovateli – můžeme sdílet vaše osobní údaje výhradně z toho důvodu, abychom jim umožnili vykonávat služby naším jménem, a pracovat budou výhradně podle našich pokynů. Zde uvádíme příklady třetích stran – poskytovatelů služeb, které využíváme:
a. Poskytovatelé e-mailových služeb – Cloudové služby společnosti Marketo a Oracle Marketing Cloud se používají k tomu, aby nám napomáhaly v zasílání e-mailů podle vašich marketingových preferencí;
b. Poskytovatelé analytických služeb – poskytovatelé analytických služeb se využívají k tomu, aby nám pomohli porozumět využívání našich výrobků/zařízení a jiných služeb, abychom mohli naše služby zlepšovat. Mezi poskytovatele analytických služeb, které momentálně využíváme, patří Google Analytics, Marketo a Oracle Marketing Cloud. Další informace viz naše Zásady používání souborů cookie.
III. Poskytovatelé sociálních sítí
Vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, můžeme poskytovat některým poskytovatelům sociálních sítí, aby nám pomohli zobrazovat reklamy o našich službách na vašich stránkách sociálních sítí. Vaše osobní údaje budeme sdílet s poskytovateli sociálních sítí jen v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a veškerými příslušnými právními předpisy.
IV. Třetí strany: vyžaduje-li to zákon nebo na ochrana našich služeb
Vaše osobní údaje zpřístupníme v případě, kdy budeme muset dodržet příslušný zákon nebo reagovat na oprávněný právní proces, včetně požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních agentur, na ochranu našich zákazníků (např. abychom zabránili spamům nebo pokusům o podvody na uživatelích našich služeb), pro provoz a údržbu zabezpečení našich služeb (např. abychom předcházeli nebo zabránili útoku na naše systémy nebo sítě) nebo na ochranu práv a majetku společnosti Panasonic, včetně výkonu jakýchkoli podmínek nebo smluv, kterými se řídí používání našich služeb.
V. Anonymní statistiky
Anonymní, souhrnné nebo generické údaje a statistiky připravujeme a vyvíjíme z různých důvodů (jak je uvedeno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů). Jelikož se jedná o anonymní údaje (tj. nelze vás podle nich identifikovat), tyto údaje nepovažujeme za osobní údaje. Proto je můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou (jako jsou naše dceřiné společnosti, partneři, inzerenti apod.).
VI. Další strany v souvislosti s podnikovými transakcemi
Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetí straně (nebo jiné dceřiné společnosti společnosti Panasonic) v rámci reorganizace, sloučení, převodu, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného prodeje celého podniku Panasonic nebo jeho části, majetku nebo akcií, včetně, nikoli však výlučně, v souvislosti s jakýmkoli konkurzním nebo podobným řízením.
VII. Externí poskytovatelé soutěží
Vaše osobní údaje můžeme sdělovat externím zadavatelům sázek, soutěží, bezplatných losování cen a podobných propagačních akcí. Tito externí poskytovatelé vám budou před vaším vstupem do jakékoli soutěže, sázky, losování cen nebo podobné propagační akce oznámeni.
VIII. Ostatní strany s vaším souhlasem nebo dle vašeho pokynu
Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, pokud budete s tímto sdílením souhlasit, nebo je budete požadovat.
Některé služby Panasonic vám poskytují možnost a schopnost nahrávat a sdílet některé osobní údaje, jako jsou zprávy, fotografie, videa a jiný obsah. K jakýmkoli osobním údajům, které se rozhodnete nahrát a sdílet na veřejně přístupném profilu, mohou přistupovat a prohlížet si je jiné osoby. Z tohoto důvody byste vždy měli být při využívání těchto služeb Panasonic opatrní.
6. Co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje uchovávány bezpečně?
Společnost Panasonic zavedla na zabezpečení osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s našimi službami, přísná fyzická a technická opatření. Upozorňujeme však, že ačkoli na ochranu vašich osobních údajů přijímáme přísná opatření, žádná webová stránka, výrobek, zařízení, on-line aplikace nebo přenos dat, počítačový systém nebo bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné, a proto nemůžeme bezpečnost vašich osobních údajů zaručit.
Umístění osobních údajů
Osobní údaje, které od vás získáváme, jsou uchovávány a zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru („EHP“).

Šifrování
Všechny osobní údaje, které nám poskytujete, jsou zaznamenávány, předávány a uchovávány pomocí šifrování. Údaje jsou uchovávány ve vysoce zabezpečených datových centrech.
Další bezpečnostní opatření
Bezpečnost údajů, včetně ochrany osobních údajů, je organizována v rámci globálního programu společnosti Panasonic, který se nazývá „Řízení bezpečnosti informací“ (ISM). Cíl, normy a realizační opatření se řídí globálně platnými zásadami, normami a směrnicemi. Všechny středoevropské IT systémy jsou externě posuzovány a vztahuje se na ně nařízení o certifikaci podle normy ISO 27001. Program a všechny jeho součásti dodržují přísný roční přístup PDCA (naplánuj-proveď-ověř-jednej), aby se zajistila důvěrnost, neporušenost a dostupnost všech údajů po celý životní cyklus informací, od jejich sběru po jejich zničení.
Používání funkcí sociálních médií a fór
Některé služby zahrnují funkce sociálního networkingu, chatovací místnost nebo fórum. Měli byste dbát na to, abyste při používání těchto funkcí neprezentovali žádné osobní údaje, u nichž nechcete, aby byly ostatními viděny, shromažďovány nebo používány.
7. Přístup k vašim osobním údajům a další vaše práva
Společnost Panasonic bude vaše osobní údaje shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v souladu s vašimi právy dle příslušných právních předpisů o ochraně údajů.
Mezi vaše práva podle příslušných zákonů o ochraně údajů patří právo přístupu ke kopii vašich osobních údajů, právo požadovat výmaz nebo aktualizaci jakýchkoli nepřesných osobních údajů a v některých případech právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů. Právo odvolat souhlas – pokud jste souhlasili s naším zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete svůj souhlas se zpracováním odvolat, kontaktujte nás prosím některým ze způsobů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.
Prosazování vašich práv
Chcete-li prosadit kterékoliv ze svých práv dle příslušných právních předpisů o ochraně údajů, kontaktujte nás prosím některým ze způsobů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Na vaši žádost bezodkladně odpovíme, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení jakékoli žádosti, neumožňují-li příslušné právní předpisy o ochraně údajů lhůtu delší, a za řešení vaší žádosti můžeme účtovat přiměřený poplatek, o kterém vás budeme informovat. Upozorňujeme, že poplatek budeme účtovat jen v případech, kdy nám to umožňují příslušné právní předpisy o ochraně údajů.
Stížnosti
Máte-li obavu, že jsme nedodrželi vaše zákonná práva podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů, můžete kontaktovat Úřad pověřence pro ochranu údajů (www.uoou.cz), který je regulátorem ochrany údajů ve Česká republika.

8. Uchovávání údajů – Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme či udržujeme
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vaše osobní údaje shromažďovány.
Osobní údaje řadíme zejména do následujících specifických kategorií, a to podle různé lhůty uchovávání:
• Účastníci soutěží – 1 rok.
• Přihlášení k odběru marketingových sdělení – Zůstane platné jako přihlášení, dokud odběr nezrušíte, a v té chvíli budou vaše údaje uchovávány na seznamu k odstranění, abychom zajistili dodržení vaší žádosti.
• Kontaktování pomocí formulářů obchodního oddělení nebo příchozí telefonní dotazy o prodeji – 1 rok.
• Registrace záruk a volání na zákaznický servis – 5 let. V případě stažení výrobků (ochrana zdraví a bezpečnost) vás možná budeme muset kontaktovat.
• Zákazníci a partneři – 6 let od našeho posledního styku (e-mail, schůzka, telefonní hovor).
Poznámka: Pokud vaše osobní údaje patří do více než jedné kategorie, platit bude nejdelší lhůta uchovávání. Nebudou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány, nebo jak vyžaduje příslušný zákon, budou v souladu s příslušnými právními předpisy vymazány, nebo vám budou vráceny.
9. Odkazy a produkty třetích stran na našich službách
Naše webové stránky, aplikace a výrobky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Panasonic, a naše webové stránky nebo váš výrobek a zařízení mohou obsahovat aplikace, které si stáhnete od třetích stran. Tyto propojené stránky a aplikace nejsou řízeny společností Panasonic, a společnosti Panasonic proto neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah jakýchkoli propojených webových stránek a on-line aplikací. Pokud se rozhodnete používat jakékoli webové stránky nebo aplikace třetích stran, jakékoli osobní údaje shromažďované webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran se budou řídit zásadami ochrany osobních údajů dané třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si udělali čas na přečtení zásad ochrany osobních údajů jakýchkoli třetích stran, kterým své osobní údaje poskytujete.
10. Soubory cookie
Co jsou soubory cookie?
Společnost Panasonic a některé třetí strany, které poskytují na našich službách obsah, reklamu nebo jinou funkci, mohou v určitých oblastech našich služeb používat soubory cookie a další technologie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které dokáže číst webový server v doméně ukládající soubor cookie na váš hard disk. Soubory cookie můžeme používat pro uchovávání vašich preferencí a nastavení, pomoc při vašem přihlašování, poskytování cílené reklamy a k analýze aktivity na stránkách.
Další informace o souborech cookie
Další informace o tom, co jsou soubory cookie, jak je společnost Panasonic a ostatní třetí strany používají, a informace o tom, jak lze soubory cookie deaktivovat, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.
11. Vaše volby (např. e-maily týkající se marketingu apod.)
My i další dceřiné společnosti společnosti Panasonic můžeme vaše osobní údaje (jako jsou vaše kontaktní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)) používat k zasílání marketingových sdělení, která se týkají výrobků, zařízení a dalších služeb společnosti Panasonic poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo textovými zprávami (SMS) v souladu s vašimi e-mailovými a kontaktními preferencemi na vašem účtu PRO Club.
Když si koupíte výrobky nebo zařízení společnosti Panasonic, kontaktujete naše zástupce zákaznického servisu, vytvoříte si účet nebo profil pro některou z našich služeb nebo se přihlásíte k některé z našich služeb, může vám být umožněno přihlásit se (nebo pokud to umožňují příslušné právní předpisy, odhlásit se) k odběru marketingových sdělení.
Osobní údaje nesdílíme se třetími stranami pro účely jejich marketingu.
Vaše osobní údaje můžeme rovněž používat k personalizaci a efektivnějšímu zaměřování našich marketingových sdělení, abychom v maximální možné míře zajistili, že pro vás budou marketingová sdělení relevantní.
Budete-li se chtít odhlásit z odběru marketingových sdělení od společnosti Panasonic, proveďte aktualizaci svých e-mailových a kontaktních preferencí na svém účtu PRO Club nebo v jakémkoli marketingovém nebo propagačním e-mailu nebo textové zprávě (SMS), kterou od nás obdržíte, klikněte na „Odhlásit“.
12. Osobní údaje dětí

I. Kdo je považován za dítě?
Společnost Panasonic považuje za dítě kohokoli ve věku do 16 let nebo do věku, který může být stanoven příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
II. Shromažďujeme osobní údaje od dětí?
Vědomě neshromažďujeme ani se nesnažíme shromažďovat osobní údaje od dětí nebo o dětech bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud shromažďujeme osobní údaje od dětí, vždy vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ověřili, že rodič nebo zástupce dítěte poskytl souhlas nebo oprávnění.
III. Co děláme, když nám děti poskytnou osobní údaje?
Zjistíme-li, že se osobní údaje, které nám byly poskytnuty bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, týkají dítěte, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom:
• tyto osobní údaje co nejdříve vymazali nebo,
• nebude-li vymazání možné, zajistíme, aby se tyto osobní údaje nepoužívaly pro žádný účel, ani aby se dále nesdělovaly žádné třetí straně.
IV. Dotazy rodičů nebo zákonných zástupců
Jste-li rodič nebo zákonný zástupce a máte-li otázky týkající zpracování osobních údajů vašeho dítěte společností Panasonic, kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených v části „Další informace“ níže.
Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů
Dále je důležité, abyste často kontrolovali, zda nedošlo k aktualizaci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, protože je můžeme čas od času měnit. Údaj „Datum poslední aktualizace“ ve spodní části této stránky uvádí, kdy byly zásady naposledy aktualizovány a jakékoli změny, které vstoupí v platnost po našem vyvěšení revidovaného Oznámení o ochraně osobních údajů.
Budou-li tyto změny zásadní, budeme vás o tom informovat, a budou-li to vyžadovat právní předpisy, získáme váš souhlas. Toto oznámení poskytneme e-mailem nebo vyvěšením oznámení o změnách na webové stránky společnosti Panasonic nebo prostřednictvím příslušných služeb.
13. Kontaktujte nás/Další informace
Budete-li mít jakékoli otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, nebo budete-li chtít opravit, zablokovat, napravit, vznést námitku, přistupovat, odvolat svůj souhlas s jakýmkoli příslušným aspektem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo vymazat jakékoli vaše osobní údaje, kontaktujte nás:

I. Poštou:
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Corso IIa, Křižíkova 34, 186 00 Prague 8, Česká republika

II. E-mailem:
info.cz@panasonicproclub.com

III. Telefonicky:
+420 - 236 032 911 (callcentrum), od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00