Kondenzační jednotky s chladivem CO2 šetrné k životnímu prostředí

Vyberte si zelené řešení od společnosti Panasonic


Přírodní chladivo CO2 / R744
Chladivo R744 poskytuje vyšší energetické úspory a má nižší emise CO2 než chladivo R404A. Nulová hodnota ODP a hodnota GWP = 1 znamenají přírodní látku.
Invertor+
Klasifikace systémů Invertor+ označuje nejvýkonnější systémy společnosti Panasonic.
Vysoce účinný kompresor
Výkonný dvoustupňový rotační kompresor pro chladivo CO2 od společnosti Panasonic. Celoročně dodává vysoký výkon.
Mimořádně tichý provoz
Systémy jsou při provozu mimořádně tiché. Model 200VF5 nabízí minimální hlučnost 35,5 dB(A) ve vzdálenosti 10 m.
Provozní rozsah až do teploty 43 °C
Systém pracuje až do teploty 43 °C, což umožňuje instalaci v různých lokalitách.
Ochranný nátěr proti korozi
Možnost volby typu žeber s ochranným nátěrem proti korozi nebo bez něj. Ochranný nátěr proti korozi brání poškození solí a prodlužuje životnost výměníku.
Port pro rekuperaci tepla
Port pro rekuperaci tepla je k dispozici jako volitelný doplněk pro snížení provozních nákladů. Jako zdroj energie pro vytápění se používá odpadní teplo generované při chlazení.
Automatický provoz ventilátoru
Řízení mikroprocesorem v systémech s chladivem CO2 zajišťuje účinný provoz automatickým přizpůsobením otáček venkovního ventilátoru.
5 let záruka na kompresor
Na všechny kompresory venkovních jednotek v této řadě poskytujeme pětiletou záruku.
Možnost připojení k systémům správy budov
Systém umožňuje dohled prostřednictvím rozšířených monitorovacích systémů.


Proč chladivo CO2?
CO2: Přírodní chladivo
Nařízení EU o fluorovaných plynech je pro evropské země klíčovou prioritou. Zajišťuje soulad s dodatkem z Kigali k Montrealskému protokolu, který podporuje mezinárodní závazky v oblasti změny klimatu týkající se skleníkových plynů, a vede k celosvětovému přechodu na technologie bez obsahu fluorovaných uhlovodíků (HFC) šetrné ke klimatu.
Oxid uhličitý (R744) si ve světě chlazení znovu získává své místo. Kvůli tlaku na ochranu životního prostředí nyní legislativa klade větší důraz na používání „alternativních“ chladiv, jako je například CO2.
CO2 je chladivo šetrné k životnímu prostředí, jehož nulová hodnota ODP (potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy) a hodnota GWP (potenciál pro globální oteplování) = 1 znamenají přírodní látku přítomnou v ovzduší.
V Evropě dochází k postupnému omezování fluorovaných uhlovodíků (HFC) od roku 2015, kdy vstoupilo v platnost nařízení o fluorovaných skleníkových plynech.
Země po celém světě aktivně připravují uzákonění nezbytné domácí legislativy k plnění dohody o omezení použití fluorovaných uhlovodíků.

Společnost Panasonic je nyní v Evropě schopna poskytnout řešení s chladicími systémy obsahujícími chladivo CO2, které zabraňují globálnímu oteplování a podporují maloobchodní činnosti šetrné k životnímu prostředí. V následující tabulce je uvedeno, jak se chladivo R744 (CO2) chová z hlediska vlivu na životní prostředí a bezpečnost.

ODP (potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy) = 0

GWP (potenciál pro globální oteplování) = 1

CO2. Chladivo nové generace: potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy ODP: 0 – potenciál pro globální oteplování GWP: 1 – nehořlavé – toxicita: ne

Amoniak. Chladivo nové generace: potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy ODP: 0 – potenciál pro globální oteplování GWP: 0 – lehce hořlavé – toxicita: ano

Izobutan. Chladivo nové generace: potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy ODP: 0 – potenciál pro globální oteplování GWP: 4 – hořlavé – toxicita: ne

Současné chladivo R410A: potenciál pro ztenčování ozonové vrstvy ODP: 0 – potenciál pro globální oteplování GWP: 2 090–3 920 – nehořlavé – toxicita: ne

Porovnání emisí CO2 
1 – Jednotka: t/rok 
2 – Teplota mrazničky 
3 – Teplota chladničky 
4 – Celkem (náš vlastní výzkum v Japonsku) 
5 – Přímý vliv představuje vliv netěsnosti chladiva při srovnání chladiva R744 (CO2) s chladivem R404A.
6 – Nepřímý vliv představuje emise CO2 spojené se spotřebou elektrické energie jednotky s chladivem CO2 a tradičních jednotek.


ÚSPORA ENERGIE:

25,4 % – mraznička

16,2 % – chlazení


EMISE CO2:

Snížení o 67 %