ECO G, plynový systém VRF


Pokročilý plynový systém VRF nabízí lepší účinnost a výkon v celé nabízené řadě.
Mezi jeho výhody patří vyšší výkon při částečné zátěži, nižší spotřeba plynu díky motoru využívajícímu Millerův cyklus a nižší spotřeba elektrické energie díky použití stejnosměrných motorů ventilátorů.

1

Omezený přívod elektřiny
Spotřeba elektřiny u systému ECO G činí pouhých 9 % ve srovnání se systémem ECOi, protože k pohonu kompresoru slouží plynový motor.

2

Vysoká spotřeba teplé vody s provozem vytápění a chlazení
Teplá voda se vyrábí efektivně díky teplu vyfukovanému motorem během vytápění a chlazení.

3

Otevřená a flexibilní konstrukce
Systém ECO G je navržen k připojení různých vnitřních jednotek a ovladačů, které jsou dostupné pro systém ECOi. U nové řady GE3 byl také implementován systém odčerpávání pro komerční potřeby.

4

Rychlé spuštění u vytápění při nízké teplotě okolí
Plynové systémy tepelného čerpadla zajistí příjemné teplo ve vaší budově rychlým spuštěním odpadním teplem z motoru.
Režim vytápění funguje od teploty okolního prostředí –21 °C.
Srovnání topného výkonu

A. Plynové tepelné čerpadlo
B. Elektrické tepelné čerpadlo
C. Teplota v místnosti (°C)
D. Jak plyne čas

Řada 2trubkových jednotek ECO G GE3

Navrženo pro lepší energetickou účinnost. Hodnota SEER se zvýšila maximálně o 120 %.

Připojitelné vnitřní jednotky
• Standardní vnitřní jednotky A2A¹
• Vodní výměník tepla (PAW-WX4E5N/5N2)²
• Rekuperace tepla s výparníkem (PAW-ZDX3N)
• Kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem (S-ME2E5)
• Sada pro připojení výparníku vzduchotechnické jednotky (PAW-MAH2/M/L)
• Dveřní clona s výparníkem (PAW-EAIRC-MJ/MS)

NOVÁ řada 3trubkových jednotek ECO G GF3

Teplou vodu lze efektivně vyrábět díky odpadnímu teplu vznikajícímu při vytápění a chlazení.

Připojitelné vnitřní jednotky
• Standardní vnitřní jednotky A2A¹
• Rekuperace tepla s výparníkem (PAW-ZDX3N)
• Sada pro připojení výparníku vzduchotechnické jednotky (PAW-MAH2/M/L)³
• Dveřní clona s výparníkem (PAW-EAIRC-MJ/MS)³

1) Kromě výkonu 1,5 kW. 2) Přípustná konfigurace 1 : 1 i smíšená. Při smíšené konfiguraci neprovozujte vodní výměník tepla současně s přímým výměníkem, pouze samostatně. 3) Pouze nižší výkon než 16 kW.

Co je to GHP? Plynové tepelné čerpadlo (GHP)

Plynové tepelné čerpadlo Panasonic je systém s přímým výparníkem a stejným kompresorem jako u systému VRF. K pohonu kompresoru se místo elektromotoru používá plynový motor. Tento pohon kompresoru plynovým motorem má 2 výhody:
1. Je k dispozici odpadní teplo z plynového motoru.
2. Díky plynovému motoru není třeba spotřebovávat elektřinu pro motor.
GHP je přirozenou volbou pro komerční projekty, zvláště pro ty, kde existuje omezení přívodu elektřiny.

A. Tepelný výměník / B. K vnitřní jednotce / C. Lze využít odpadní teplo z motoru / D. Kompresor / E. Plynový motor / F. Vzduch / G. Plyn 67 kW / H. Elektřina 1,8 kW / I. Teplá voda zdarma 36,5 kW / J. 71 kW / Chlazení
* Týká se modelu 25 HP.

Oblast s omezeným zdrojem elektřiny.

Porovnání spotřeby elektrické energie u venkovní jednotky 71 kW.

Problémy s přívodem elektřiny?
Jestliže máte nedostatečný přístup k elektrické energii, naše jednotka ECO G je dokonalým řešením.
· Má pohon na zemní plyn nebo LPG a potřebuje pouze jednofázový zdroj elektrické energie.
· Umožňuje využívat elektrické rozvody v budově k jiným nezbytným účelům.
· Snižuje kapitálové náklady na modernizaci elektrických rozvodů pro účely systémů vytápění a chlazení.
· Snižuje zatížení elektrických rozvodů v budově, zvláště v obdobích odběrových špiček.
· Zdroj elektřiny je uvolněn pro další použití, například IT servery, komerční chlazení, výrobu, osvětlení atd.