Porovnat řešení

Aquarea EcoFlex

Aquarea EcoFlex

VIZ PRODUKT

Aquarea High Performance

Aquarea High Performance

VIZ PRODUKT

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP

VIZ PRODUKT

Aquarea HT

Aquarea HT

VIZ PRODUKT

DHW Stand Alone

DHW Stand Alone

VIZ PRODUKT

Vytápění – klimatizace – ohřev TUV

nanoeX – Vytápění – Chlazení – Teplá voda

Vytápění – klimatizace – ohřev TUV

Vytápění – klimatizace – ohřev TUV

Vytápění – klimatizace – ohřev TUV

Vytápění – klimatizace – ohřev TUV

Vytápění – ohřev TUV

Vytápění – ohřev TUV

Jen ohřev TUV

Jen ohřev TUV
Možnost připojení k

Aquarea EcoFlex s možností připojení

Radiátory

Podlahové topení

Teplá voda

Klimatizace + nanoeXTM

Mark 2

Aquarea High Performance T-CAP s možností připojení

Radiátory

Jednotka fan coil

Podlahové topení

Teplá voda

Aquarea High Performance T-CAP s možností připojení

Radiátory

Jednotka fan coil

Podlahové topení

Teplá voda

Aquarea HT s možností připojení

Tradiční vysokoteplotní radiátory

Teplá voda

DHW Stand Alone s možností připojení

Teplá užitková voda

aplikace

Aplikace jednotky Aquarea EcoFlex

Nové budovy

Aplikace jednotky Aquarea High Performance

Běžná instalace

Aplikace jednotky Aquarea T-CAP

Do extrémně chladného prostředí

Aplikace jednotky Aquarea HT

Možnost zpětné instalace pro starší radiátory

Aplikace jednotky DHW Stand Alone

Jen ohřev TUV

Energetická účinnost

Účinnost jednotky Aquarea EcoFlex

Vytápění 35 °C / 55 °C (1)

Účinnost jednotky Aquarea High Performance

Vytápění 35 °C / 55 °C (1)

Účinnost jednotky Aquarea T-CAP HT

Vytápění 35 °C / 55 °C (1)

Účinnost jednotky Aquarea T-CAP HT

Vytápění 35 °C / 55 °C (1)

Účinnost jednotky DHW Stand Alone

Teplá užitková voda 50 ~ 62 °C (2)

Minimální venkovní teplota

-15°C

-20°C

-28°C (Jednotky typu All in One a split)

-28°C (Monoblok) (3)

-20°C

-5°C

Minimální venkovní teplota k zajištění konstantního výkonu s přívodní teplotou vody 35 °C

-7°C (neplatí pro všechny jednotky)

-20°C (3)

-15°C

Vstupní teplota pro vytápění. Maximální / pouze tepelné čerpadlo

65°C (4) / 55°C (5)

75°C (4) / 55°C (6)

(nebo 60 °C u jednotek Aquarea generace J)

75°C (4) / 60°C (6)

(nebo 65 °C (7) u jednotek Aquarea generace J)

75°C (4) / 65°C

Ovládání a konektivita

Kompatibilní se systémem Smart Grid (8)

Včetně Wi-Fi

Kompatibilní se systémem Smart Grid (8)

Připraveno pro bezdrátovou síť LAN

Kompatibilní se systémem Smart Grid (8)

Připraveno pro bezdrátovou síť LAN

Řada

Aquarea EcoFleX 8 kW

Jednotky All in One s výkonem od 3 do 16 kW

Split systém s výkonem od 3 kW do 16 kW

Monoblok s výkonem od 5 kW do 16 kW

Jednotky All in One s výkonem od 9 do 16 kW

Split systém s výkonem od 9 kW do 16 kW

Monoblok s výkonem od 9 kW do 16 kW

Split systém s výkonem od 9 kW do 12 kW

Monoblok s výkonem od 9 kW do 12 kW

Nástěnné 100 a 150 l

Stojící na podlaze 200 a 270 l

Veškerá data v grafu se vztahují k většině modelů všech řad. Zkontrolujte technické specifikace.

(1) Stupnice od A+++ do D.

(2) Stupnice od A+ do F.

(3) 9 kW a 12 kW.

(4) Maximální teplota teplé užitkové vody s ohřívačem.

(5) V případě venkovní teploty vyšší než −5 °C.

(6) Je-li venkovní teplota vyšší než −10 °C.

(7) Na dálkovém ovladači lze nastavit teplotu do 65 °C. Obvykle je teplota výstupní vody 60 °C nebo nižší. V případě, že dálkovým ovladačem nastavíte ΔT na hodnotu 15 °C a teplota okolního prostředí je mezi 5 °C až 20 °C, lze dosáhnout teploty výstupní vody 65 °C.

(8) Jednotky generace J a H s CZ-NS4P.

Jednotku DHW Stand Alone vyrábí společnost S.A.T.E.