Inteligentní řešení pro ovládání více míst

Moderní a škálovatelná správa energie pro vaše řešení v oblasti vytápění a chlazení


Jedna obrazovka s nekonečnými možnostmi


Nové systémy inteligentního řešení pro ovládání více míst od společnosti Panasonic vám poskytují kompletní kontrolu nad všemi instalacemi. Pouhým jedním kliknutím obdrží všechny vaše jednotky na různých místech aktualizace o stavu v reálném čase, což zabraňuje výpadkům a optimalizuje náklady.

Instalace

Snadná instalace a konfigurace

Možnost připojení

Standardní síťové připojení s přístupem
k internetu (kabelové nebo mobilní)

Spolehlivost

Nepřetržité připojení

Použití

Ovládání odkudkoli v reálném čase

Role a oprávnění

Snadná konfigurace různých přístupových
rolí pro každého uživatele

Zabezpečení

Vysoce zabezpečená komunikace
splňující požadavky nařízení GDPR

Panasonic AC Smart Cloud

Nepřetržité centralizované ovládání obchodních prostorů,
ať jste kdekoli 

Systém AC Smart Cloud od společnosti Panasonic vám umožní mít kompletní kontrolu nad všemi instalacemi z počítače nebo tabletu. Jediným kliknutím získáte aktuální informace o stavu ze všech míst instalace, což zabraňuje výpadkům a optimalizuje náklady.


Další informace


Panasonic AC Service Cloud

Nové řešení pro servisní a údržbářské společnosti

Panasonic AC Service Cloud nabízí údržbářským společnostem jedinečný nástroj, který poskytuje pokročilé servisní a údržbářské funkce, a zkracuje tak dobu odezvy, snižuje počet návštěv na místě instalace a umožňuje lépe přidělovat zdroje.Další informace


Jaké jsou zásadní body u komerčních projektů?Úspora energie

Klimatizace může tvořit 40–60 % celkových nákladů na elektrickou energii.


Zdravý komfort

Jak zajistit komfortní prostředí a zároveň se vyhnout nevhodnému provozu klimatizace?
Rychlost servisu

Když dojde k poruše/chybě klimatizačního systému, jsou obvykle

potřeba 2–3 návštěvy klimatizačních 

techniků na místě instalace.


Odstávky

Odstávky systému mohou negativně ovlivnit prostředí/produktivitu zákazníků při nakupování.


Údržba

Správný harmonogram údržby zabrání budoucím poruchám a snižuje spotřebu energie.


Životnost systému

Výměna systému HVAC představuje velmi vysokou investici.


AC Smart Cloud 

Mějte své podnikání pod kontrolou a optimalizujte provoz vytápění a chlazení


Více než pouhé centralizované ovládání.

Použití služby AC Smart Cloud zmírňuje omezení jednotlivých zařízení jednoho centralizovaného ovládání. Umožňuje přístup z různých částí uvnitř budovy a dokonce i ze vzdálených stanovišť.


Více než pouhý systém BMS.

Na rozdíl od typického systému BMS je k dispozici úplné ovládání systému vytápění a chlazení a jejich vnitřních parametrů. Provozní náklady lze snížit pomocí funkce e-CUT, která obsahuje 5 sofistikovaných nastavení pro úsporu energie. Rozšiřuje možnosti optimalizace pohodlí a provozních nákladů.
Pohodlí

Zajistěte maximální komfort pro pracovníky, návštěvníky a zákazníky, a zvyšte tak jejich spokojenost a produktivitu.


Návratnost investice

Optimalizace provozu systému vytápění a chlazení a možnost dálkového monitorování mohou prodloužit životnost vašeho majetku.


Nižší provozní náklady

Kontrola a úprava nastavení v reálném čase a monitorování spotřeby energie přispívají ke snížení účtu za energii.


AC Service Cloud – podpora servisních služeb


Panasonic AC Service Cloud poskytuje servisním pracovníkům nebo společnostem jedinečný nástroj, díky kterému mohou poskytovat pokročilou údržbu, a zkrátit tak dobu odezvy, snížit počet návštěv na místech instalace a lépe přidělovat zdroje. Tento sofistikovaný a jedinečný nástroj je dostupný pro servisní a údržbářské profesionály.

Vzdálený přístup je důležitý

Při servisu a údržbě záleží na čase a vzdálený přístup k monitorování a analýze stavu a parametrů všech nainstalovaných jednotek představuje rozdíl v době odezvy a zároveň zabrání zbytečným výjezdům na místo instalace.Více než pouhý systém BMS

Data poskytovaná standardním systémem správy budov v odvětví HVAC mohou nabízet jen určité základní informace. Panasonic CAC Service Cloud nabízí všechna data zařízení Panasonic ve výkonném nástroji, která umožňují jednoduchou údržbu systému. 


Kompletní ovládání více míst instalace a správa uživatelů


Služby Panasonic Smart a Service Cloud jsou založeny na místě instalace, přičemž každé z nich může umožňovat přístup více uživatelům – ať už ve stejné budově, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu. Škálovatelnost umožňuje přidat více míst instalace a přizpůsobit přístup vašeho týmu i přístup důvěryhodných servisních partnerů.


A. Majitel

Snadná správa rolí s různým oprávněním a přístupem. Správa všech míst instalace

A.1 Manažer země/regionu: Spravujte všechna místa instalace v příslušném regionu

A.2 Manažer místa instalace: Spravujte konkrétní místo instalace

A.3 Ostatní uživatelé: Omezený přístup


B. Údržba

Servisní společnosti mohou získat přístup k jednotlivým místům instalace, jakmile majitelé jedním kliknutím udělí souhlas.

B.1 Místo instalace

B.2 Majitel
Možnosti stabilní a zabezpečené komunikace

Router 4G a karta SIM jako volitelné příslušenství

· Možnost přístupu ke službám AC Smart / Service Cloud včetně možnosti datového připojení

Router 4G + karta SIM