Celý hotel s maximálním komfortem, kontrolou a přitom úsporně

Níže najdete příklad instalace

Střecha hotelu

Možnost A: hybridní řešení. Plyn + elektřina: když potřebujete velké množství teplé/studené vody.

Možnost B: plně elektrické 2trubkové a 3trubkové řešení. Když je zapotřebí flexibilita a dostupnost elektřiny není problém.

Podlaží s hotelovými pokoji

Hotelové pokoje

Přízemí hotelu

Suterén hotelu