Nový hybridní systém Panasonic GHP/EHP

První inteligentní technologie
Využívání výhod plynu a elektřiny pro dosažení nejlepších energetických úspor.

GHP PLYNOVÉ

Hlavní jednotka GHP

EHP ELEKTRICKÉ

Podřízená jednotka EHP

INTELIGENTNÍ
OVLADAČ

U-20GE3SE5 (20 HP).
· Výpočet zátěže GHP a EHP
· Provoz podle nastavení horního limitu.
· Individuální řízení výkonu
· Ovládání zařízení
· Speciální řízení (odmrazování, rekuperace oleje, regulace 4cestným ventilem / zpracování abnormalit)
U-10MS2E8 (10HP).

CZ-256ESMC3.
· Sledování požadavků
· Výpočet vnitřní/celkové zátěže
· Nastavení horního limitu indikace provozního stupně MAP na základě těchto faktorů:
- Jednotková cena energie
- Spotřeba elektrické energie
- Zátěž klimatizace
Schéma hybridního systému GHP/EHP
První na světě!* Jednotný chladicí okruh u jednotek GHP a EHP

A. Potrubí s chladivem
B. Ovládací vedení
C. Pulz plynu
D. Pulz elektrického napájení
E. Systém GHP a EHP Multi

* Technologie společnosti Panasonic představená v dubnu 2016 jako první na světě.
Snížení špičkové spotřeby elektřiny
Spotřeba elektřiny ve špičce se díky systému GHP, který spotřebovává jen 10 % elektřiny systému EHP, významně sníží.

Využití elektrické energie
A. Spotřeba elektrické energie
B. Chlazení/vytápění elektřinou
C. Osvětlení, výtah atd.
D. Doba
E. Významné snížení hybridním systémem
F. EHP
G. Hybridní

* Obrázek hotelového projektu.
Optimální řízení pro maximální úspory energie
Přepínání provozu mezi systémy GHP a EHP podle použití, spotřeby energie a částečné zátěže.

Volitelná metoda řízení
A. Pouze elektrický motor
B. Pouze plynový motor
C. Hybridní provoz
1. Účinnost zařízení
2. Oblasti s nízkou účinností
3. Poměr zátěže klimatizace

* Jedná se o předběžnou specifikaci.
Ohřev teplé užitkové vody zdarma systémem GHP
Voda se efektivně ohřívá odpadním teplem motoru.

Využití elektrické energie
A. Vnitřní jednotky vzduch–vzduch
B. Vodní potrubí
C. Teplá voda zdarma z odpadního tepla motoru

* Jedná se o předběžnou specifikaci.