Nový hybridní systém Panasonic GHP/EHP

První inteligentní technologie
Využití výhod plynu a elektřiny k dosažení ještě lepších úspor energie.

GHP GAS

Hlavní jednotka GHP

EHP ELECTRIC

Podřízená jednotka EHP

INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA

Prázdné stránky
U-20GE3SE5 (20HP).
- Výpočet zatížení GHP&EHP
- Provoz v souladu s nastavením horní meze.
- Individuální řízení výkonu
- Ovládání zařízení
- Speciální řízení (odmrazování, rekuperace oleje, přizpůsobení 4cestného ventilu / zpracování abnormalit).
U-10MS2E8 (10HP).

CZ-256ESMC3.
- Monitorování poptávky
- Výpočet vnitřního/celkového zatížení
- Indikace provozního poměru Nastavení horní hranice MAP podle:
- Jednotková cena energie
- Poptávka po elektrické energii
- Zatížení klimatizací
Schéma hybridního systému GHP/EHP
První na světě!* Jednotný cyklus chladiva v ghp a ehp

A. Potrubí chladiva
B. Řídicí rozvody
C. Plynové impulsy
D. Impuls elektrického proudu
E. GHP a EHP Multi System

* Společnost Panasonic představila tuto technologii jako první na světě v dubnu 2016.
Špičkové snížení spotřeby elektřiny
Díky systému GHP, který spotřebovává pouze 10 % elektrické energie systému EHP, se výrazně snižuje špičková spotřeba elektrické energie.

Spotřeba elektrické energie
A. Spotřeba elektrické energie
B.Elektrická energie pro chlazení/ vytápění
C. Osvětlení, výtah atd.
D. Čas
E. Hybridní systém Významné snížení
F. EHP
G. Hybridní systém

* Obrázek hotelového projektu.
Optimální řízení pro maximalizaci úspory energie
Přepínání provozu mezi systémem GHP a EHP na základě využití, potřeby energie, částečného zatížení.

Volitelný způsob regulace
A. Pouze elektrický motor
B. Pouze plynový motor
C. Hybridní provoz
1. Účinnost zařízení
2. Oblasti s nízkou účinností
3. Poměr zatížení klimatizace

* Specifikace je předběžná.
Výroba horké vody zdarma pomocí systému GHP
Horká voda se efektivně vyrábí z odpadního tepla motoru.

Spotřeba elektrické energie
A. Vnitřní jednotky vzduch-vzduch
B. Vodovodnípotrubí
C. Volná teplá voda z odpadního tepla motoru

* Specifikace je předběžná.