Sofistikované ovládání klimatizace prostřednictvím chytrého telefonu


Ovládejte snadno všechny funkce dálkového ovládání kdykoli a odkudkoli.

Aplikace Panasonic Comfort Cloud vám umožňuje pohodlnou správu a monitorování více klimatizačních jednotek pro domácnosti z jediného mobilního zařízení. K dispozici je také monitorování spotřeby energie, které nabízí příležitost zjistit, jak ještě více snížit provozní náklady.


 


Vytopení nebo vychlazení prostorů předem

Týdenní časovač

Oznámení o chybách

Ovládání více jednotek


Sledování spotřeby energie.

Kontrola spotřeby energie každé jednotky v různých časových intervalech porovnáním vzorců spotřeby energie s cílem maximalizovat úspory energie a ještě víc snížit provozní náklady.


nanoe™ X: neustálé zlepšování ochrany*

Jednoduše zapněte režim nanoe™ X s vypnutým či zapnutým chlazením nebo vytápěním.

* Pouze pro jednotky kompatibilní s funkcí nanoe™ X.
Vyberte tvar a velikost místnosti a instalační umístění jednotky a sledujte simulaci koncentrace nanoe™ X v daném prostoru v průběhu času!


Inteligentní ovládání 

Komfortní ovládání chlazení kdykoli a odkudkoli.


  • Ovládání více klimatizačních jednotek z 1 místa (až 20 jednotek na jedno místo a až 10 různých míst)
  • Ovládání více jednotek na více místech


Inteligentní pohodlí

Mějte snadno pod kontrolou vlastní pohodlí a kvalitu vzduchu.


  • Vzdálený přístup ke všem funkcím klimatizace
  • Aktivace 24hodinového provozu technologie nanoe™ X*
  • Vytopení nebo vychlazení prostorů předem

Další informace o technologii nanoe™ X


* Technologie nanoe™ X je k dispozici u některých řad.


Inteligentní účinnost

Větší pohodlí s menšími ztrátami energie.


  • Analýza jednotlivých druhů spotřeby energie
  • Porovnání historie spotřeby pro lepší plánování rozpočtu

* Přesnost odhadu spotřeby energie závisí na množství napájecích zdrojů.


Inteligentní podpora

Mějte přehled o výpadcích a poruchách.


  • Přiřazení dalších uživatelů pro případy vaší nepřítomnosti
  • Snadné odstraňování problémů*


* Za účelem provedení jakéhokoli servisu a oprav kontaktujte vyškolené techniky.

Co potřebujete, abyste se mohli připojit k aplikaci Panasonic Comfort Cloud?


Vnitřní jednotka – síť

Vestavěný adaptér Wi-Fi u určitých modelů nebo volitelný adaptér CZ-TACG1 připojený k portu CN-CNT.


* Kompatibilita: Zkontrolujte, zda má vaše klimatizační jednotka vestavěný adaptér Wi-Fi. Pokud vaše jednotka nemá vestavěný adaptér Wi-Fi, potřebujete příslušenství CZ-TACG1. Zkontrolujte kompatibilitu v návodu k obsluze vaší klimatizační jednotky.


Další hardwarové požadavky

Router – internet – chytrý telefon


* Nákup a registrace probíhají samostatně.


Stáhněte si bezplatnou aplikaci

Panasonic Comfort Cloud


Stáhnout z obchodu App Store

Stáhnout z obchodu Google Play
Jak se připojit k aplikaci Panasonic Comfort Cloud

Existují 4 různé způsoby připojení, které závisí na verzi bezdrátového zařízení LAN ve vaší vnitřní jednotce. Postupujte podle videa odpovídajícího vašemu typu zařízení, jinak nebudete moci provést nastavení správným způsobem. 1. Modely s vyspělým vestavěným adaptérem Wi-Fi: vnitřní jednotka je nástěnný typ a má štítek se dvěma QR kódy umístěný na předním panelu NEBO je QR kód uvnitř předního panelu2. Modely se standardním vestavěným adaptérem Wi-Fi: vnitřní jednotka je nástěnný typ a má štítek s jedním QR kódem umístěný na předním panelu NEBO uvnitř předního panelu není žádný QR kód

3. Modely s volitelným adaptérem Wi-Fi typu CZ-TACG1: vnitřní jednotka je nástěnný typ a adaptér Wi-Fi je k ní připojený

4. Modely s kabelovým dálkovým ovladačem CZ-RTC6BLW s modulem Wi-Fi
 

1. Modely s vyspělým vestavěným adaptérem Wi-Fi

2. Modely se standardním vestavěným adaptérem Wi-Fi

3. Modely s volitelným adaptérem Wi-Fi typu CZ-TACG1

4. Modely s kabelovým dálkovým ovladačem CZ-RTC6BLW s modulem Wi-Fi
Ovládání hlasem. Slova jsou silnější než činy
Pomocí aplikace Comfort Cloud lze klimatizaci připojit také k některým předním hlasovým asistentům na trhu a ještě více optimalizovat řízení klimatizace, aniž byste museli hnout prstem.


Další informace o hlasovém ovládání


* Google, Android, Google Play a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček. Dostupnost služeb hlasového asistenta závisí na konkrétní zemi a jazyku.