Ovládací panel

Ovládací panel umožňuje přesné nastavení teploty podle venkovní teploty, což znamená maximální účinnost a pohodlí. Teplotu při vytápění i teplotu v nádrži s horkou vodou lze pomocí tohoto panelu nastavit velmi jednoduše.
Empty
Snadné programování ovládacího panelu. Teplota primárního okruhu se nastavuje podle venkovní teploty. Jednotlivé hodnoty se nastavují pomocí dálkového ovladače podle schématu dole. Odborný pracovník musí při instalaci vybrat požadovaný typ činnosti – prioritu vytápění nebo priority válce s horkou vodou. OD(LO) = Nastavení nízké venkovní teploty. OD(HI) = Nastavení vysoké venkovní teploty. W(LO) = Nastavení vysoké teploty vody při nízké venkovní teplotě. W(HI) = Nastavení nízké teploty vody při vysoké venkovní teplotě.