Nebezpečné látky

Rozklad / zánik nebezpečných látek 1)

Byly ověřeny rozkladné účinky škodlivých látek, jako jsou aromatické kyseliny (kyselina benzoová), parafín (hexadekan) 1).

Co jsou nebezpečné látky (PM 2,5)?

Částice PM 2,5 obsahují řadu nebezpečných látek, jejichž zdroje pravděpodobně nelze odstranit.


Cesty vzniku nebezpečných látek

Z těchto důvodů lze říci, že jsme neustále vystaveni rizikům plynoucím z různých nebezpečných látek.

Generační trasa 1.

Přímé emise


Generační trasa 2.

Chemické reakce vytvářejí částice.

Nebezpečné látky padají na zem v důsledku povětrnostních podmínek.


a. Plynné látky / b. Dostávají se také do místnostíSkutečně dýcháme čerstvý vzduch?

V dnešním městském prostředí je kvalitní vzduch v interiéru vzácnou komoditou. nanoe™ X pomáhá udržovat vzduch v interiéru čerstvější a čistší, rozkládá nebezpečné látky v ovzduší a podporuje tak zdraví nás a našich blízkých.

Účinky na nebezpečné látky

Aromatická karboxylová kyselina 1).

99 % inhibováno. Kyselina benzoová.


a. Míra přežití (%) / b. Bez / c. S / d. O 1 hodinu později / e. Doba expozice / f. O 8 hodin pozdějiParafín 1).

99 % inhibováno. Hexadekan.


a. Míra přežití (%) / b. Bez / c. S / d. O 4 hodiny později / e. Doba expozice / f. O 16 hodin později


Kvalitní životní styl díky nanoe™ X

Osvědčené nebezpečné látky s nanoe™ X.


1: Nebezpečné látky / 2: Vlastnosti látek / 3: IARC 2) Hodnocení karcinogenních rizik pro člověka.

1: Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová) / 2: Považována za jednu z příčin kyselých dešťů / 3: -.

1: Parafín (hexadekan) / 2: Obsažen ve výfukových plynech benzínu a nafty a považován za jednu z příčin zápachu po ropě / 3: -.

1: Benz [a] anthracen (BaA) / 2: Považuje se za vysoce rizikový pro karcinogenitu / 3: 2B pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

1: Benzo [b] fluoranthen (BbF) / 2: Považuje se za vysoce karcinogenní / 3: 2B pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

1: Benzo [a] pyren (BaP) / 2: Považuje se za vysoce karcinogenní / 3: 1 karcinogenní pro člověka.

1: Indeno [1,2,3-cd] pyren (IcP) / 2: Považuje se za vysoce karcinogenní / 3: 2B pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

1: dibenzo [a,h] antracen (Dha) / 2: Považuje se za vysoce karcinogenní / 3: 2A pravděpodobně karcinogenní pro člověka.

Jak nanoe™ X funguje

nanoe™ X dosáhne nebezpečné látky.


Hydroxylové radikály denaturují nebezpečnou látku.


Nebezpečná látka je inhibována 1).1) Organizace testování: Panasonic Product Analysis Center. Zkušební metoda: měření množství ulpělých organických látek ve zkušební komoře o velikosti přibližně 23 m³. Inhibiční metoda: uvolnění nanoe™. Výsledky testů: Testy byly provedeny v souladu s metodikou pro testování nanoelementů: Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová) se rozložila nejméně z 99 % za přibližně 8 hodin (Y17NF096) Parafín (hexadekan) se rozložil nejméně z 99 % za přibližně 16 hodin (Y17NF089).

2) Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, IARC; Agentura WHO (Světové zdravotnické organizace), která se zabývá výzkumem prevence rakoviny.


Výsledky se mohou lišit v závislosti na způsobu používání a na sezónních a environmentálních proměnných (teplota a vlhkost). nanoe™ X a nanoe™ inhibují aktivitu nebo růst škodlivin, ale nezabraňují onemocnění.


Ověřování a testování

Účinky byly ověřeny prostřednictvím experimentů na univerzitách a ve výzkumných ústavech.


Více informací ( k dispozici v angličtině)