Plánovací časovač (CZ-ESWC2)

Napájení plánovacího časovače je přiváděno z některého z následujících okruhů: 1. Ovládací karta (T10) nebo nejbližší vnitřní jednotka (délka napájecího vedení: do 200 m od vnitřní jednotky). 2. Ovladač systému (délka napájecího vedení: do 100 m od vnitřní jednotky). Pokud je napájení plánovacího časovače přiváděno ovládací karty vnitřní jednotky, nelze vnitřní jednotku použít s dalšími ovládacími zařízeními používající svorku CZ-T10. Vzhledem k tomu, že ovládání režimu a nastavení teploty není možné provést pomocí plánovacího časovače, musí být použit spolu s dálkovým ovladačem, ovladačem systému, inteligentním ovladačem atd. Protože také nemá funkci nastavení adresy, musí být použito nastavení adresy pomocí ovládací funkce ovladače systému apod. Rozměry (V x Š x H): 120 x 120 x 16 mm.
Možnost ovládání až 64 skupin (maximálně 64 vnitřních jednotek) rozdělených do 8 skupin časovače. Možnost nastavení šesti operací za den do týdenního programu (ovládání/vypnutí/místní povolení/ místní zakázání). Je možné ovládat pouze provoz nebo vypnutí, místní povolení dálkového ovladače nebo místní zákaz dálkového ovladače a jejich příslušné kombinace. (provoz + místní povolení, vypnutí + místní zákaz, pouze místní povolení, atd.) Místní zákaz a kombinace tří položek nastavení teploty, změna režimu a provoz/vypnutí lze nastavit při instalaci. Přibyla funkce pro přerušení časovače v případě státních svátků a provoz časovače je možné také vypnout na dlouhou dobu. Nastavením svátku nebo vypnutím provozu v jednom týdnu může být funkce časovače přerušena pouze na daný týden. Všechna nastavení časovače je možné vypnout pomocí tlačítka “zapnout / vypnout aktivní funkci” (Návrat k činnosti časovače se provádí opětovným stisknutím tlačítka.)
GRAFIKA 1 Příklad zapojení 1 (napájení z vnitřní jednotky): A. Dálkový ovladač B. Plánovací časovač
GRAFIKA 2 Příklad zapojení 2 (napájení z centrálního ovladače): C. Systémový ovladač D. Plánovací časovač E. Vodič provozu vnitřní / venkovní jednotky F. Zóna 1 Centralizované adresy 1 až 16 G. Zóna 2 Centralizované adresy 17 až 32 H. Zóna 3 Centralizované adresy 33 až 48 I. Zóna 4 Centralizované adresy 49 až 64
J. Skupina časovače 1: Centralizované adresy 1 až 8. K. Skupina časovače 2: Centralizované adresy 9 až 16 L. Skupina časovače 3: Centralizované adresy 17 až 24. M. Skupina časovače 4: Centralizované adresy 25 až 32. N. Skupina časovače 5: Centralizované adresy 33 až 40. O. Skupina časovače 6: Centralizované adresy 41 až 48. P. Skupina časovače 7: Centralizované adresy 49 až 56. Q. Skupina časovače 8: Centralizované adresy 57 až 64.