Služba dálkového monitorování ECOi-W Cloud


Toto ovládání poskytuje v reálném čase vzdálený přístup, který umožňuje optimalizovat servisní a údržbářské práce. Jedná se o užitečné řešení pro projekty vyžadující vysokou míru zabezpečení a nepřetržitý provoz, například v nemocnicích.

Přihlaste se do služby ECOi-W CloudPAW-CM000SP041


Vzdálený přístup v reálném čase, který umožňuje optimalizovat servisní a údržbářské práce

Oznámení o výstraze prostřednictvím e-mailu.

Tvorba sestav a vizualizace pomocí grafů s 300 různými možnostmi.

Signalizace pomocí různých kontrolek LED na hardwaru, která umožňuje kontrolovat stav na místě instalace.


Technické parametry:

  • Možnost připojení maximálně 10 venkovních jednotek
  • Je nutné rozhraní Modbus RTU
  • Interval historie dat až 5 minut
  • Nainstalovaná karta SIM 4G
  • Skříň IP65
  • V případě nedostatečného signálu 4G je k dispozici volitelná anténa