Systémový ovladač (CZ-64ESMC2)

Individuální ovládání je možné pro max. 64 skupin, 64 vnitřních jednotek.
Ovládání 64 vnitřních jednotek rozdělených do 4 zón. (Jedna zóna může obsahovat až 16 skupin a jedna skupina může obsahovat až 8 jednotek.)
Ovládat lze: zapnutí / vypnutí, provozní režim, otáčky ventilátoru, směr proudění vzduchu (pouze pokud je použit bez dálkového ovladače), sledování provozu, sledování alarmů, větrání, místní zákaz dálkového ovladače atd.
Individuální Veškeré ovládání je možné uskutečnit z dálkového ovladače. Obsah však bude změněn na poslední nastavení použité na ovladači. Centrální 1 Dálkový ovladač nelze použít pro zapnutí / vypnutí. (Všechny další operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.) Centrální 3 Dálkový ovladač nelze použít pro změnu režimu nebo změnu nastavení teploty. (Všechny další operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.) Centrální 4 Dálkový ovladač nelze použít pro změnu provozního režimu. (Všechny další operace je možné uskutečnit z dálkového ovladače.)
Rozměry (V x Š x H): 120 x 120 x 21 + 69 mm (zapuštěné rozměry). Napájení: stř. 220 až 240 V. Vstup/výstup: Dálkový vstup (účinné napětí: 24 V stejn.): všechny zapnuty/všechny vypnuty. Výstup dálkového ovládání (beznapěťový kontakt): všechny zapnuty/všechny vypnuty (externí zdroj napájení do 30 V stejn., maximálně 1 A). Celková délka vedení: 1 km.
Lze použít společně s dálkovým ovladačem, inteligentním ovladačem, plánovacím časovačem atd. (Maximální počet připojitelných ovladačů systému je 10, včetně dalších centrálních ovladačů ve stejném okruhu.)
(V případě společného použití s bezdrátovým dálkovým ovladačem existují omezení pro režim ovládání. Použijte prosím pouze s nastavením „Individuální“ a “Centrální 1”.) Je možné ovládání systémů bez dálkového ovladače a hlavních / vedlejších systémů (celkem až 2 jednotky).
Externí kontakty na centrálních ovladačích Svorky pro dálkové sledování: A1) Vstup pro současné zapnutí klimatizací. A2) Vstup pro současné vypnutí klimatizací.
A3) Společný vstup pro zapnutí nebo vypnutí klimatizací. B1) Výstup ukazatele zapnutého stavu. B2) Výstup ukazatele alarmu. B3) Výstup společného ukazatele.
Je možné vybrat z 10 vzorů ovládacích režimů odpovídajících podmínkám použití. A. Provozní režim: Je možné zvolit centrální režim ovládání nebo režim dálkového ovládání. Centrální režim ovládání: Ovladač systému se používá jako centralizované ovládací zařízení. (Nastavení z dálkového ovladače může být zakázáno zakázáním funkce z ovladače systému.)Režim dálkového ovladače: Ovladač systému se používá jako dálkový ovladač. (Nastavení z ovladače systému může být zakázáno zakázáním místního ovládání z jiného centrálního ovladače.) B. Číslo režimu ovládané jednotky: Je možné zvolit všechny režimy nebo režim zóny 1, 2, 3, 4. Všechny režimy: Je možné zvolit všechny zóny nebo skupinu jednotek. Režim zóny 1, 2, 3, 4: Nastavení je možné pouze pro vnitřní jednotky v zóně 1, 2, 3 nebo 4.
A. Příklad ovládacího režimu 2: Centralizované ovládání pro zónu 1. B. Příklad ovládacího režimu 3: Centralizované ovládání pro zónu 2 C. Příklad ovládacího režimu 4: Centralizované ovládání pro zónu 3 D. Příklad ovládacího režimu 5: Centralizované ovládání pro zónu 4 E. Příklad ovládacího režimu 1: Plně centralizované ovládání F. Systémový ovladač G. Samostatný dálkový ovladač H. Hromadné ovládání I. Systém bez dálkového ovladače J. Hromadné ovládání bez dálkového ovladače